Maurice Wessling on 17 Oct 2000 20:59:13 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] persbericht: Oppositie van privacy groepen tegen Cyber-crime verdragPersbericht
Bits of Freedom

Amsterdam, 17 oktober 2000


Oppositie van privacy groepen tegen Cyber-crime verdrag

Leden van de Global Internet Liberty Campaign (GILC), een
wereldwijde coalitie van privacy en burgerrechten
organisaties, hebben de Raad van Europa opgeroepen het
voorgenomen Cyber-crime verdrag te heroverwegen. De
organisaties zijn van mening dat het verdrag een bedreiging
vormt voor de vrijheid van meningsuiting en privacy op het
internet.

De Raad van Europa stelt het verdrag voor om de wetgeving op
het gebied van computercriminaliteit internationaal te
versterken. Het Cyber-crime verdrag zal op 24 oktober
tijdens de G-8 in Berlijn worden behandeld.

In een gemeenschappelijke verklaring stellen de GILC leden
dat het verdrag "een ongewenste uitbreiding van de
opsporingsbevoegdheden van politiediensten is, dat het de
ontwikkeling van netwerk beveiligingstechnieken ondermijnt,
en dat het de verantwoording van overheden over toekomstige
politie activiteiten beperkt."

Het verdrag breidt de bevoegdheden voor het aftappen van
internet verder uit en dwingt verdachten mee te werken aan
de overdracht van crypto sleutels. Bovendien vervalt in het
verdrag het zogenaamde 'beveiligingsvereiste' bij hacken.
Dit betekent dat een hacker ook strafbaar is wanneer deze
een onbeveiligde computer binnendringt.

De GILC leden hebben de Raad hun expertise aangeboden om tot
een andere en betere versie van het verdrag te komen,
gericht niet alleen op de vervolging van
computercriminaliteit maar ook de voorkoming ervan.

De brief van GILC aan de Raad van Europa staat online met
veel additionele informatie:

http://www.gilc.org/privacy/coe-letter-1000.html

Bits of Freedom is een Nederlandse privacy en burgerrechten
organisatie. Bits of Freedom is lid van de Global Internet
Liberty Campaign (GILC) en heeft de brief mede ondertekend.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).