Actieblad Ravage on 17 Oct 2000 17:26:04 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Schrap Bestuurlijke Ophouding!


Amsterdam, oktober 2000


Aan: Diverse maatschappelijke organisaties, actiegroepen en 
individuen die wel eens in Amsterdam demonstreren.


Betreft: Petitie tegen "Bestuurlijke Ophouding" in Amsterdam.Beste mensen,

Vlak voor het EK2000-voetbaltoernooi in mei jongstleden heeft de 
Amsterdamse gemeenteraad een artikel in de Algemeen Plaatselijk 
Verordening (APV) opgenomen die het mogelijk maakt om groepen 
zogenoemd bestuurlijk op te houden. Dankzij dit artikel krijgt de 
burgemeester de bevoegdheid om groepen mensen twaalf uur lang 
preventief op te sluiten. Tijdens het EK was hiervoor in het 
Amsterdamse havengebied al een lege loods gereserveerd.

De fractie van Amsterdam Anders/De Groenen heeft in de gemeenteraad 
bedongen dat dit artikel na het EK grondig geevalueerd zou worden 
door de gemeenteraad. Op 23 november aanstaande praat de raad 
voor het eerst over de vraag of het artikel gehandhaafd moet blijven 
in Amsterdam. De gemeente Utrecht besliste eerder al dat het artikel 
direct na de EK uit de APV zou worden geschrapt.

Actieblad Ravage, Buro Jansen & Janssen, Theaterstraat en de 
stadspartij Amsterdam Anders willen de komende weken tot aan de 
raadsbehandeling gebruiken om zoveel mogelijk tegenstanders van het 
middel bestuurlijke ophouding te verzamelen onder een petitie (zie 
bijlage). Deze zullen we aanbieden aan de burgemeester. De lijst van 
ondertekenaars zal voorafgaand daaraan gepresenteerd worden aan pers
en publiek op de tweede bijeenkomst van "De Vrije Zone". Deze is op 
28 oktober om 14.00 uur in de voormalige Filmacademie aan de Overtoom 
301. Op het programma van De Vrije Zone staan naast bestuurlijke 
ophouding het cameratoezicht in de openbare ruimte.

Hierbij vragen wij jou, en/of de organisatie waarvoor je werkt, om de 
bijgaande petitie te tekenen. Graag ontvangen wij een reactie, het 
liefst voor 26 oktober en uiterlijk 10 november. Dit kan telefonisch, 
schriftelijk of per email. Mocht je nog vragen hebben dan kan je 
uiteraard altijd nog even met een van ons bellen.

Vriendelijke groet en wellicht tot ziens op 28 oktober.


Reacties versturen aan: vrijzon@dds.nl
Of schrijf naar: Vrije Zone, Postbus 16544, 1001 RA AmsterdamWillem Wagenaar, Jansen & Janssen (020 6123202)
Alex van Veen, Ravage (020 6761773)
Rene Danen, Amsterdam Anders (020 6122821)
Nanda Lauriks, Theaterstraat (020 4976076)

Meer info over Actiefestatie #2 van de Vrije Zone: 
http://huizen.dds.nl/~vrijzon

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


PETITIE AANGEBODEN AAN BURGEMEESTER PATIJN d.d. 23 NOVEMBER
(tevens raadsadres)

Betreft: Dringende oproep: Schrap bestuurlijke ophouding uit 
APV.


Geachte Amsterdamse raadsleden,

Onze organisaties en hun achterban maken gebruik van het recht van 
vrije meningsuiting en het demonstratierecht om onze standpunten en 
overtuiging uit te dragen. Door het mogelijk gebruik van 
"Bestuurlijke Ophouding" dat nu boven ons hoofd hangt zijn wij van 
mening dat ons recht op vrije meningsuiting in Amsterdam wordt 
ingeperkt. Andere steden zoals Utrecht hebben het artikel inmiddels 
al geschrapt uit hun APV.

Wij hebben bezwaar tegen bestuurlijke ophouding in Amsterdam 
omdat:

* Het artikel bedoeld is om mensen die in strafrechtelijke zin 
onschuldig zijn maximaal twaalf uur preventief op te sluiten. (Ook 
burgemeester Patijn erkende dit in het NOS-Journaal van 10 juni 
jl.).

* Het artikel gebruikt kan worden om mensen op te sluiten die 
onderweg zijn naar een bijeenkomst die mogelijkerwijs uit de hand zou 
kunnen lopen (dit ter beoordeling van de burgemeester).

* Het artikel mogelijkerwijs gebruikt zou kunnen worden om 
onwelgevallige demonstraties te voorkomen. Diverse rechtelijke 
uitspraken hebben soortgelijke massa-arrestaties tijdens de Eurotop 
in 1997 achteraf onrechtmatig verklaard.

* Het willekeurige en preventieve karakter van het artikel kan 
negatieve gevolgen hebben voor de actiebereidheid van onze achterban. 
Immers iedereen die deelneemt aan een actie, of onderweg is, loopt 
het risico groepsgewijs te worden aangehouden en opgesloten.

* Diverse rechtsgeleerden en advocaten de afgelopen maanden 
geprotesteerd hebben tegen deze nieuwe wet die volgens hen 
onrechtmatig is en in strijd met internationale 
mensenrechtenverdragen, waaronder het EVRM.

* Grote groepen voetbalsupporters tijdelijk kunnen worden opgehouden 
omdat de lokale autoriteiten het vermoeden uitspreken dat er vanuit 
die groep geweld zal worden gebruikt. Zo werd er op 3 oktober
1999 in Tilburg rond de voetbalwedstrijd Willem II tegen Ajax een 
groep van ruim 150 personen, waaronder nogal wat nieuwsgierige 
buurtbewoners, bestuurlijk opgehouden. Burgemeester Stekelenburg had 
het 'voorgevoel'  dat deze groep van plan was een zitblokkade uit te 
voeren.


Daarom doen wij een dringend beroep op u om het middel van 
bestuurlijke ophouding, nu het EK is afgelopen, weer uit de APV te 
verwijderen. Wij hopen dat u daarmee het voorbeeld van Utrecht 
volgt. Het recht op vrije meningsuiting en bewegingsvrijheid zou 
daarmee ook in Amsterdam gediend zijn.


Ik onderteken de petitie (mede namens de organisatie):

Stuur je gegevens naar: vrijzon@dds.nl


Of stuur een briefje naar: Vrije Zone, Postbus 16544, 1001 RA 
Amsterdam
Ravage, actieblad 
Van Ostadestraat 233n
1073 TN Amsterdam 
telefoon 020-6761773
fax: 020-6730595
Internet: www.antenna.nl/ravage

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).