Han Speckens on Wed, 26 Apr 2000 12:55:30 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] ICT presentaties Ministeries NL op 27 april in Den Haag


Aan de Persleden van Nettime:

UITNODIGING PERSPRESENTATIE ICT-INITIATIEVEN 27 APRIL

Geachte redactie,

Op 27 april a.s. zal tijdens een persbijeenkomst het startschot worden 
gegeven voor een aantal initiatieven ter stimulering van informatie- en 
communicatietechnologie (ICT) in Nederland. Hiermee wordt het belang dat 
de overheid hecht aan een voortrekkersrol van Nederland in Europa op het 
gebied van ICT onderstreept.

De initiatieven worden toegelicht door minister Jorritsma van Economische 
Zaken, minister Hermans van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, minister 
Van Boxtel van Grote Steden en Integratiebeleid, minister Korthals van 
Justitie en staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat.   

De bijeenkomst wordt gehouden op het Ministerie van Economische Zaken, 
Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag en begint om 12.15 uur (inloop). Om 12.30 
uur zal minister Jorritsma een korte inleiding houden, waarna het logo 
voor de verschillende ICT-activiteiten op ludieke wijze zal worden 
onthuld. Daarna volgt een toelichting op de verschillende  
beleidsinitiatieven  door de vijf bewindslieden. Dit gebeurt door middel 
van korte interviews met gespreksleider Elsemieke Havinga. Minister 
Jorritsma zal daarbij een op het midden- en kleinbedrijf gerichte 
voorlichtingscampagne lanceren. Tenslotte kunnen vertegenwoordigers van de 
media de bewindslieden vragen stellen.

Om 13.30 is het officiele deel van de bijeenkomst afgelopen. Er is dan een 
(broodjes)lunch beschikbaar, waarbij tot ongeveer 14.15 uur informeel 
verder van gedachten kan worden gewisseld.    

Hierbij nodigen wij U uit deze persbijeenkomst bij te wonen.


De Directeuren Voorlichting van de Ministeries van Economische Zaken, van 
Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, van Grote Steden en Integratiebeleid, 
van Justitie en van Verkeer en Waterstaat

Aanmelding en nader inlichtingen bij:
Ministerie van Economische Zaken: Jan van Diepen, tel. 070-3796073______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).