www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] Fwd: Lansare GAZETA DE ARTĂ POLITICĂ #2 (1 MAI O RA 19.00)
Valentina Iancu on Wed, 1 May 2013 11:15:55 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Fwd: Lansare GAZETA DE ARTĂ POLITICĂ #2 (1 MAI O RA 19.00) / Launching GAZETA DE ARTĂ POLITIC Ă #2 (MAY 1st 19.00h)


---------- Mesaj redirecÅionat ----------(for English please scroll down)

 Coordonatorii *Gazetei de ArtÄ PoliticÄ* â Mihaela Michailov, David
Schwartz, IonuÅ Sociu Åi Marius Bogdan Tudor â vÄ invitÄ la lansarea
numÄrului 2:


  - *Miercuri 1 mai, orele 19.00 â BucureÅti - Dianei4 (str. Dianei nr. 4)
  *


*Gazeta de ArtÄ PoliticÄ* dezbate, teoretizeazÄ Åi promoveazÄ arta care ÃÅi
asumÄ un rol socio-politic.
*G.A.P*. abordeazÄ tranÅant arta din RomÃnia Åi din ÅÄri cu problematici
Ãnrudite (spaÅiul est-european Åi ex-sovietic, Orientul Mijlociu, Asia,
America LatinÄ).
*G.A.P.* leagÄ arta de perspectiva politicÄ a unor teoreticieni Åi
practicieni din afara domeniului artistic.
*G.A.P.* este o publicaÅie de acÅiune Åi reflecÅie criticÄ, Ãn care
accentul este pus pe artele spectacolului.

Tema acestui numÄr este: *Munca Èi muncitorii: reprezentÄri, contexte Èi
relaÈii Ãn instituÈiile artistice*.
Subiectele abordate Ãn numÄrul 2 al *Gazetei de ArtÄ PoliticÄ* se
concentreazÄ pe douÄ direcÈii:

  - reprezentÄri ale muncii, muncitorilor Èi relaÈiilor de muncÄ Èi de
  producÈie Ãn diferite zone artistice â literaturÄ, arte vizuale, teatru,
  film;
  - condiÈiile de muncÄ Èi relaÈiile de putere din diferite medii
  artistice, Ãn special instituÈionalizate (teatrul de stat, producÈia de
  film, seriale Èi reclame).

Pornind de la aceste direcÈii, ne propunem sÄ deschidem discuÈia atÃt
asupra gradului de vizibilitate al muncii Èi muncitorilor Ãn proiectele
artistice, cÃt Èi asupra precaritÄÈii condiÈiilor de muncÄ ale artiÈtilor
ÃnÈiÈi. Èi, eventual, pornind de aici, sÄ ÃnÈelegem unde Èi Ãn ce fel se
pot construi noi solidaritÄÈi Èi acÈiuni comune.

Ãn *G.A.P.* *#2* puteÅi gÄsi:
     texte de Augusto Boal, Irina Costache, Valentina Iancu, Vladan
Jeremic&Rena Raedle, Mihai Lukacs, Nicolae Mandea, Mihaela Michailov, David
Schwartz, IonuÈ Sociu, Marius Tudor, Art Young;
     interviuri cu scriitorul Radu Aldulescu, recuziterul Cristi
Badea, artistul vizual Matei Bejenaru, regizoarea tehnicÄ Zoe Costache,
maÈinistul Costel Neagu;
     desene de LaurenÈiu Ridichie.

Grafica publicaÅiei este realizatÄ de Alma Cazacu. Identitatea vizualÄ este
conceputÄ de CÄtÄlin Rulea.

*Gazeta de ArtÄ PoliticÄ* este o publicaÅie trimestrialÄ independentÄ Èi
autofinanÅatÄ. *G.A.P.* se distribuie gratuit.

http://artapolitica.ro/
_____________________________________________________________________________________

The coordinators of the *Gazeta de ArtÄ PoliticÄ *â Mihaela Michailov, David
Schwartz, IonuÅ Sociu and Marius Bogdan Tudor â invite you to the launching
of its second issue:
     Wednesday, May 1st, 19.00 â Bucharest, Dianei4 (Str. Dianei no.
4), Bucharest
*Gazeta de ArtÄ PoliticÄ *discusses, theorizes and promotes art which takes
a socio-political stance.
*G.A.P. *takes a radical approach to art in Romania and in countries facing
similar struggles (in the Eastern European and Post-Soviet space, the
Middle East, Asia, Latin America).
*G.A.P.* adopts an egalitarian and horizontal perspective on
socio-political art, focusing on labor and power relations and placing more
emphasis on working groups and less on artistic individualities.
*G.A.P. *connects art to the political perspective of theoreticians and
practitioners outside the artistic field.
*G.A.P. *is a publication* *of both critical reflection and action which
focuses on the performing arts.
The theme of this second issue is *Labor and Laborers: Representations,
Contexts and Relations in Art Institutions*. The topics tackled in this
issue of *G.A.P. *follow two directions:
     Representations of labor, workers and work/production relations
in various artistic fields â literature, visual arts, theatre and film;
     Work conditions and power relations in various artistic
environments, especially institutionalized ones â state theatre, film
production, series and commercials;
Starting from these frameworks, we aim to initiate a discussion about the
degree of visibility of labor and laborers in art projects, as well as
about the precariousness of the artistsâ own working conditions. With these
frameworks set, we might perhaps begin to understand where and in what way
new solidarities and common manifestations can be built.
In *G.A.P. #2* you will find:
     Articles by Augusto Boal, Irina Costache, Valentina Iancu, Vladan
Jeremic&Rena RÃdle, Mihai Lukacs, Nicolae Mandea, Mihaela Michailov, David
Schwartz, IonuÈ Sociu, Marius Tudor, Art Young;
     Interviews with writer Radu Aldulescu, prop master Cristi Badea,
visual artist Matei Bejenaru, stage manager Zoe Costache, machinist Costel
Neagu;
     Drawings by Lauren Èiu Ridichie.
Graphics & layout: Alma Cazacu
Visual identity: CÄtÄlin Rulea
*Gazeta de ArtÄ PoliticÄ *is an independent, self-financed quarterly. *G.A.P.
*is distributed free of charge.

http://artapolitica.ro/en/-- 
Valentina Iancu

Art Researcher
Make a Point
1 Morarilor Str., 2nd District, Bucharest
Postal Code: 022451, Romania
Mobile: +40727719591
Office: +40212551616
Email: valentina {AT} makeapoint.ro
www.makeapoint.ro
Please consider the environment - do you really need to print this e-mail?
Alternative e-mail: mvalentinaiancu {AT} gmail.com
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/