www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] Fwd: Sub Pamant {AT} Dianei4 / Marti 30 aprilie / ora 19.00
Valentina Iancu on Fri, 26 Apr 2013 09:40:20 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Fwd: Sub Pamant {AT} Dianei4 / Marti 30 aprilie / ora 19.00


---------- Mesaj redirecÅionat ----------
De la: david schwartz

*SubPÄmÃnt â Valea Jiului dupÄ 1989*
*marÈi 30 aprilie ora 19.00*
*DIANEI4 (STR. Dianei nr. 4), zona piaÈa Rosetti*

*Teatrul SubPÄmÃnt. Valea Jiului dupÄ 1989 este un proiect de observaÈie Èi
analizÄ a existenÈei cotidiene a unor comunitÄÈi afectate decisiv de
schimbÄrile politice Èi sociale care au avut loc ÃncepÃnd cu anii â90.
Proiectul ÃÈi propune sÄ documenteze situaÈia economicÄ, viaÈa Èi munca
minerilor Ãn post-socialism.*
Teatrul SubPÄmÃnt este un proiect de reconstrucÈie performativÄ a
poveÈtilor-document care fundamenteazÄ istoria comunitÄÈilor din Valea
Jiului, aflate la limita dintre supravieÈuire, migraÈie, dispariÈie Èi
posibilÄ reconstrucÈie.Spectacolul Sub PÄmÃnt are la bazÄ o cercetare Ãn
Valea Jiului, coordonatÄ de Mihaela Michailov (dramaturg), Vlad Petri
(fotograf), David Schwartz (regizor). Cercetarea a avut mai multe direcÈii
â ateliere, discuÈii libere Èi interviuri cu mineri, soÈii de miner, cu
pensionari Èi copii, cu paznici de minÄ, lideri de sindicat, oameni care
trÄiesc din furtul de cÄrbune.Sub PÄmÃnt este un spectacol-arhivÄ de
poveÈti-mÄrturii ale unor comunitÄÈi pe cale de dispariÈie. Spectacolul ÃÅi
propune revalorizarea poveÈtilor, a problemelor Åi culturii unor categorii
sociale deseori ignorate Ãn teatrul romÃnesc de dupÄ 1989: comunitÄÈile
muncitoreÈti.
Spectacolul face parte din proiectul Sub PÄmÃnt â Muzeu Ãn miÈcare, Ãn
cadrul cÄruia spectacolul a fost jucat Ãn teatre Èi case de culturÄ din
patru zone industriale din Transilvania, afectate decisiv de schimbÄrile
post-1989 (Baia Mare, Hunedoara, RoÈia Montana, Valea Jiului).
â DupÄ fiecare reprezentaÈie, are loc o discuÈie cu publicul, ca parte
integrantÄ a spectacolului.
*Echipa proiectului:*
*Alice Monica Marinescu, Katia Pascariu, Alexandru Potocean, Andrei Èerban,
Bobo BurlÄcianu, Adrian Cristea, Vlad Petri.*
*Coordonatori: Mihaela Michailov Åi David Schwartz.*
*Contact:*
*Mihaela Michailov,       +40722682349   ,
mihaela_michailov {AT} yahoo.com*
*David Schwartz,       +40724353559   , davey_schwartz {AT} yahoo.com*
*Mai multe informaÅii pe:
www.teatrusubpamant.wordpress.com<http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.teatrusubpamant.wordpress.com&h=QAQE4dmr6&s=1>
*
*RezervÄri la: 0745208186*
Intrare pe bazÄ de donaÈie: 10 lei / 15 lei-- 
Valentina Iancu
http://mvalentinaiancu.wordpress.com/

Please consider the environment - do you really need to print this e-mail?
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/