www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] Fwd: Prezentare atelier - Active Aging Through Community Ar
Valentina Iancu on Wed, 17 Apr 2013 15:23:30 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Fwd: Prezentare atelier - Active Aging Through Community Arts


---------- Mesaj redirecÅionat ----------
De la:


*Miercuri, 17 aprilie, orele 17.00 â Active Aging Through Community Arts*
** **
Centrul de ArtÄ ComunitarÄ VÃrsta4 Èi Centrul pentru EducaÈie Èi Formare
Sintagma vÄ invitÄ miercuri, 17 aprilie, de la orele 17.00, la Dianei 4 la
prezentarea finalÄ a atelierului *Open Institutions â Active Aging Through
Community Arts*. Atelierul a avut loc Ãn perioada 8-17 aprilie la CÄminul
Amalia Åi dr.Moses Rosen Åi a reunit artiÅti, manageri culturali, medici,
asistenÅi sociali, facilitatori comunitari rezidenÈi Ãn mai multe ÈÄri
europene.****
** **
Timp de 10 zile, participanÅii la atelier au dezvoltat ÃmpreunÄ cu
rezidenÅii cÄminului de vÃrstnici ateliere de colaj, de desen, de poveÅti
personale, de dezbateri pe tema situaÅiei cÄminelor de bÄtrÃni din RomÃnia
Åi a programelor cu persoane instituÅionalizate. Ãn cadrul ateliereul au
fost invitaÅi artiÅti comunitari care le-au prezentat participanÅilor
proiectele create de ei, metodele folosite Ãn lucrul cu diverse comunitÄÅi
Åi experienÅele pe care le-au avut cu vÃrstnici, copii, persoane din centre
de zi. ****
** **
Atelierul *Open Institutions â Active Aging Through Community Arts *a avut
ca scop principal crearea unui spaÅiu de dezbateri Åi practici comune de
intervenÅie Ãn comunitÄÅile instituÅionalizate de vÃrstnici. Proiectul Åi-a
propus sÄ dezvolte experienÅe de lucru aplicabile Ãn cÄmine de vÃrstnici cu
nevoi Åi aÅteptÄri specifice.****
** **
Ãn cadrul prezentÄrii finale a atelierului, vor fi analizate activitÄÈile
din cadrul celor zece zile de lucru la CÄminul Moses Rosen Èi vor fi
propuse soluÈii de intervenÈie comunitarÄ Ãn centrele de vÃrstnici.****
** **
VÃrsta4 este un proiect de artÄ comunitarÄ desfÄÅurat de tangaProject
ÃmpreunÄ cu rezidenÈii cÄminului Moses Rosen. Obiectivele proiectului sunt
schimbarea percepÅiei asupra bÄtrÃneÅii, stimularea creativitÄÅii Ãn grup,
ÃnvÄÈarea ÃmpreunÄ, documentarea Èi arhivarea istoriilor personale Åi
colective.****
** **
Mai multe detalii despre atelierul *Open Institutions â Active Aging
Through Community Arts: *
http://www.centrulsintagma.ro/open-institutions.html.  ****
* *
*Acest proiect a fost finanÅat cu sprijinul Comisiei Europene. AceastÄ
publicaÅie (comunicare) reflectÄ numai punctul de vedere al autorului Åi
Comisia nu este responsabilÄ pentru eventuala utilizare a informaÅiilor pe
care le conÅine.*-- 
Valentina Iancu
http://mvalentinaiancu.wordpress.com/

Please consider the environment - do you really need to print this e-mail?
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/