www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] Vernisaj Mihai Zgondoiu / "THE ARTIST'S GOLDEN HAND" / Aiur
Mihai Zgondoiu on Tue, 2 Apr 2013 21:02:49 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Vernisaj Mihai Zgondoiu / "THE ARTIST'S GOLDEN HAND" / Aiurart


Mihai Zgondoiu

THE ARTIST'S GOLDEN HAND

5 - 22 aprilie 2013Curator: Olivia NiÈiÈ

Vernisaj: vineri,Â5 aprilie 2013, ora 19.00, AIURART, str. Lirei nr. 21, BucureÅti

www.mihaizgondoiu.ro /Âwww.aiurart.ro


MÃna de aur a artistului /The Artistâs Golden Hand

(ro)
Ãn filmul Copilul din Macon, Peter Greenaway suprinde o societate bolnavÄ,
sterilÄ pregÄtitÄ sÄ divinizeze copilul frumos, mort Èi sanctificat, de la
despuierea lui sÄlbaticÄ de podoabe Èi haine pÃnÄ la dezmembrarea sa Ãn
pasiunea iraÈionalÄ pentru o pÄrticicÄ sfÃntÄ. Dincolo de reacÈia indivizilor
coruptibili faÈÄ de multiplele faÈeteÂ
manipulatoare ale fragmentului corpului uman, de isteria socialÄ, Mihai
Zgondoiu urmÄreÈte, Ãnainte de toate, o raportare la sine prin amuzament Èi
detaÈare ironicÄ. The Artistâs Golden Handnu este doar o
scanare a unei faÈete a realitÄÈii contemporane, ci Èi un demers sÄnÄtos de
autoironie Ãntr-o lume Ãn care echilibrul valoric puternic influenÈat de
factori politici, economici, psihologiciâ este greu de pÄstrat. Olivia NiÈiÈ,
curator


(eng)Â
In the movie The Baby of Macon, Peter Greenaway captures a sick, sterile
society ready to deify the beautiful child, dead and sanctified, from his wild
undressing of clothes and ornaments up to his dismemberment in the irrational
passion for a holy piece. Beyond the corrupted individualsâ reaction to the
many manipulating facets of the body fragment, beyond social hysteria, Mihai
Zgondoiu seeks, above all, a reference to himself through amusement and ironic
detachment. The Artist's Golden Hand is not only a scan of a facet of
contemporary reality, but also a healthy approach of self irony in a world
where the value balance strongly influenced by political, economic,
psychological... factors it's hard to keep.

NiÅiÅ Olivia, curator
Â
Organizator: AIURART - spaÈiu de artÄ contemporanÄ
Parteneri: FundaÈia HERCZEG, Experimental Project
Parteneri media:ÂAgentiadecarte.ro, Radio RomÃnia Cultural, Senso TV,ÂCultura,ÂTATAIA,ÂArtClue,ÂTV City, Modernism.ro, Â Â Â Â Â Â Â
             ÂZeppelin, Designist, Sapte Seri, Art Act Magazine, Little Mag, All Hollow, Metropotam
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/