geert lovink on Tue, 28 Dec 1999 13:08:35 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: overdracht moderatie van nettime-nl


beste nettime-nl,

een van mijn goede voornemens voor 2000 zal de overdracht van de moderatie
van nettime-nl zijn. de lijst is nu drie jaar oud en is gegroeid tot plus
minus
350 subscribers, exclusief een onbekend aantal dat de lijst via het web
archief
www.nettime.org volgt.

zoals jullie wel zullen weten is nettime-nl nog steeds een open lijst en dat
zou
ik graag zo willen houden. de moderatie heeft dus niet veel om het lijf.
wat ik doe is het handmatig subscriben van nieuwe leden, en soms ook
het handmatige unsubscriben. dit zou allemaal geautomatiseerd kunnen worden.
verder post ik af en toe het een en ander. de moderatie zou echter veel meer
pro-aktief kunnen zijn. het verkeer op de lijst neemt dan zeker toe, en zal
dan
het karakter van een announcement/artikelen lijst plus wat diskussie zo af
en toe
dan wel gaan overstijgen. het valt te bezien of iedereen daar blij mee zal
zijn, maar nettime-nl kan zeker levendiger zijn dan nu het geval is.

onlangs is de franstalige nettime gestart, geinitieerd door nathalie magnan.
ongetwijfeld anders dan nettime-nl. eindelijk is de rotatie van de
moderatoren
van de internationale, engelstatige nettime lijst goed op gang gekomen.
pit schultz (berlijn) en ik houden ons niet meer met de dagelijkse gang van
zaken bezig. ook matthew fuller (london) doet nu minder. ted byfield
(new york) en felix stalder (toronto) hebben heel wat werk verzet in het
afgelopen jaar, vooral tijdens de kosov@ krisis. in augustus zijn er twee
moderatoren bijgekomen, sebastian luegert (berlijn) en scot mcphee
(sydney). sebastian doet nu de wekelijkse announcer en samen met de eerste
vrouwelijke moderator, katrien jacobs (bosten, oorspronkelijk uit belgie)
doen zij nu meer en meer dagelijks werk. hierdoor komt er tijd vrij
voor nieuwe initiatieven zoals wellicht een open nettime raw (met veel
garbage!), een campagne-idee getiteld an agenda for the internet om het
initiatief voor de toekomstige structuur van het Net weg te halen bij de
grote bedrijven en de e-commerce hype, terug bij de developers en
gebruikers. een content coalitie met andere lijsten. etc. etc. etc.
kortom, genoeg te doen.

wie o wie? graag direkt antwoorden aan de lijst: nettime-nl@dds.nl

2k groeten van geert

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.