michiel on Thu, 23 Dec 1999 22:56:12 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

No Subject


LENTE VROEG DIT JAAR KAT-ENGELEN GROETEN MENSEN

Stel, je wordt wakker op 31 december, de lucht is stralend blauw en het is buiten een graad of 15. Dat je straks duisternis of boze geesten gaat verdrijven met sier- en knalvuurwerk kun je je haast niet voorstellen. Het is een van die bijzondere oudejaarsdagen met een onverwacht lenteachtige atmosfeer. Je zou wensen dat deze atmosfeer aanhoudt.

Soms heb je geluk. Kom naar het Oostlijk Havengebied in Amsterdam. De eerste twee weken van het nieuwe jaar straalt daar de lente 's nachts neer op alle bezoekers. Het is het nieuwe werk van ADA DISPA dat dit doet.

Speciaal voor Wally laat Dispa een paar van haar meest voldane figuren opdraven. Zij brengen een nieuwjaarsgroet aan alle passanten op de Oostelijke Handelskade en wijde omgeving. "De kat-engelen groeten de mensen."

De rode draad in het werk van Ada Dispa is feestelijkheid. Feestelijkheid staat bij haar voor: "De deerniswekkende zotheid van het menselijk bestaan en het nut van oppervlakkigheid op, bijvoorbeeld, feestjes ter bescherming van de zenuwen en ander kwetsbare delen".

HET WERK GAAT IN PREMIERE OP 1 JANUARI OM 0.00 UUR._______________________________________

Voor opname in uw agenda, de recente programmagegevens van Wally:

1 jan t/m 14 jan........ Ada Dispa
14 jan t/m 28 jan........ Jan van Asbeck
28 jan t/m 11 feb........Miriam Kuitenbrouwer

_______________________________________

Wally openbaar kunstlicht
Oostzijde pakhuis Wilhelmina
Oostelijke Handelskade 29A
bus 39, halte parallelweg
info: tel/fax 4185272
e-mail: wallys@xs4all.nl
website: http://www.xs4all.nl/~wallys

_______________________________________

Wally: permanente diaprojectie op reuzenformaat van 7 bij 14 meter in de open lucht. Sinds 26 april 1996. Elke twee weken een nieuw werk van een kunstenaar uit binnen- of buitenland, première op vrijdag. Dagelijks geopend. Toegang vrij. Zichtbaar van avondrood tot ochtendgloren. Alle beelden die in het verleden zijn gemaakt zijn te zien op de website.

_______________________________________

Op 1 januari om 0.00 gaat Wally van start met een nieuw programma dat is samengesteld door Roland Sohier. De spits wordt afgebeten door een werk van Ada Dispa, dat te zien zal zijn tot 14 januari 2000.

-- * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder * toestemming. is een gesloten en gemodereerde mailinglist * over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de * tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact: * nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.