geert lovink on Fri, 10 Dec 1999 06:39:20 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Nederland en Seattle


Van: Konfrontatie mailto:konfront@xs4all.nl

 http://www.stelling.nl/konfront

 Datum: 4 december 1999
Auteur: Nederlandse NGO's

Onderstaand artikel is aan de Forum-redactie van de Volkskrant gestuurd.

Chaos in Seattle

Na een week van traangas, demonstraties en tientallen
bijeenkomsten, briefings en moeizame onderhandelingen tijdens de
WTO ministriele conferentie in Seattle, is één ding duidelijk
voor iedereen: de geloofwaardigheid van de WTO staat op het spel!
De protesten van duizenden Amerikanen in de straat, van
Nederlanders bij het Amerikaanse Consulaat in Amsterdam, en de
verdwaasde blik van delegatieleden in het Conferentie centrum
zijn veelzeggend: de WTO gang van zaken is niet democratisch en
transparant. De impasse in en het uitstel van de
onderhandelingen bewijst dat fundamentele hervormingen
noodzakelijk zijn voordat er onderhandelt kan worden.

De VS heeft als voorzitter de structuur bepaald waarin
onderhandeld wordt. Werkgroepen zijn in het leven geroepen,
waarin de belangrijkste agendapunten op tafel komen. Ingewijden
geven aan dat het hier vooral om babbelboxen ging, met geen
enkele formele status of zeggenschap. Daarnaast is er een green
room waar de twintig belangrijkste economieen onderhandelen.
Delegaties van andere landen, die aan tafel willen schuiven wordt
de toegang geweigerd. Wat de procedure is voor deelname, is voor
iedereen een vraagteken. Een briefje onder de deur in je hotel,
zoals het de delegatieleider van Guyana overkwam, betekent dat je
aan mag schuiven aan de tafel in de green room. In Seattle worden
de werkelijke onderhandelingen gevoerd door het supertrio van
mevrouw Bashefsky, de Amerikaanse onderhandelaar, Mike Moore, de
directeur-generaal van de WTO en Pascal Lamy, de Eurocommissaris
voor handel. Zo worden de onderhandelingen tussen 135 landen
beperkt tot een sopraan, twee tenoren en een koor van 132.

Nederland heeft in dit proces al helemaal niets in te brengen,
omdat de Europese Commissie de onderhandelingen voert.
Staatssecretaris Ybema zei op de eerste dag al dat hij slechts
beschikt over fragmentarische informatie. Eurocommissaris Lamy
ging zijn boekje te buiten door een werkgroep over biotechologie
voor te stellen, zonder overleg met de Raad van Ministers. De
reactie van de Deense minister van milieu, Sved Auken, dat de
legitimiteit van de Europese Commissie op het spel staat, en dat
hij dit soort koehandel nog nooit eerder heeft meegemaakt, is
tekenend.

Nederland had in de voorbereidingen voor Seattle de mond vol van
de noodzaak ontwikkelingslanden te integreren in het
wereldhandelsysteem. De realiteit in Seattle toont aan dat dit
een lachertje is. De minst ontwikkelde landen kunnen in deze
procedure hun belangen niet verdedigen. De Organisatie van
Afrikaanse Eenheid legde al op donderdag 2 december een
verklaring af, dat de gang van zaken niet tot consensus over een
slotdeclaratie zou kunnen leiden. Enkele Latijns-Amerikaanse
landen sloten zich hierbij aan.

Seattle heeft aangetoond dat het ontbreken van democratisch
vastgestelde procedures en spelregels leidt tot een jungle waarin
het recht van de sterksten geldt. Het protest van de
demonstranten in de straten van Seattle, London en Amsterdam, de
onvrede van maatschappelijke organisaties, en de kritiek van
parlementariers, zijn een bewijs dat zowel binnen als buiten de
WTO het verzet groeit.

De vraag is wat de Nederlandse regering hieraan gaat doen. De
ongelooflijke WTO chaos in Seattle is niet voor herhaling
vatbaar. Structurele hervormingen van onderhandelings- en
besluitvormingsprocedures van de WTO zijn noodzakelijk. Iedereen
is het erover eens dat de kaartjes voor deze show in Amerika een
te hoge prijs hebben.

Het intransparante en ondemocratische karakter van de
besluitvorming ondergraaft de legitimiteit van de WTO. Het recht
van de sterkste mag geen basis zijn voor de totstandkoming van
bindende regelgeving op multilateraal niveau. Een democratie als
Nederland mag hier geen genoegen mee nemen.

Beloftes van Barshefsky en Moore over hervormingen die moeten
leiden tot meer transparantie moeten daarom op de voet gevolgd
worden. Eerst zien dan geloven.

Namens de Nederlandse NGO vertegenwoordigers aanwezig in Seattle:
Marlies Filbri - SOMO
Anne Graumans -  Inzet
Marjan Stoffers - ICCO
Anne van Schaik - Milieudefensie
Manus van Brakel - Milieudefensie
Jaap Kemkes - Wemos
Eric Oostrijk - Zuid-Noord Federatie
Herman van Beek - Landelijke Vereniging van Wereldwinkels
Ellen Oomen - NEWS!
Margriet Kuster - Inzet

ndstalige informatie, met veel links naar grotere sites)
http://www.no2wto.listbot.com
(archief van de lawine)
http://www.wtowatch.org
(veel achtergrondinformatie) http://www.stelling.nl/wto
(voor Nederla
http://www.indymedia.org
(van alternatieve media uit Seattle; veel goede verslagen,
foto's, radio en zelfs video-verslagen. Niet dat onze ouwe
computer die hier bekijken kan)--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.