martin sjardijn on Thu, 2 Dec 1999 17:06:56 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: een virtuele geest in een virtueel lichaam


Hi all,
het conflict met de Vrije Acadmie in Den Haag lijkt te escaleren.
Men dreigt met een juridische procedure.
Ik heb besloten me teweer te stellen met alle technologische kennis die ik bezit.
Het wordt een juridich netwerk experiment.

Via nettime zal ik jullie op de hoogte houden van het verloop.
Het lijkt me een zaak van intellectueel eigendom.

De bewijsstukken worden om begrijpelijke redenen nog niet gepubliceerd.

Ik heb een deskundig advocaat nodig, wie weet er een?

met groet, martin sjardijn
 

hieronder de titelpagina website juridisch telematich project http://denhaag.org/vrijeacademie
+++++++++++++++++++++
 

ART project Digital ArtLab,  started at the Open Academy, The Hague Holland has moved to Amsterdam.
the art of teaching is yust creating things, trying to imitate and finaly creating yourself.

VAN DER LUBBE AND DERIX SJARDIJN UNCOVER A MEMORIAL STONE FOR MARINUS VAN DER LUBBE


email martin sjardijn  all copyrights by martin sjardijn 1999
 

een vervolg verhaal over mijn ervaringen als beeldend kunstenaar  binnen het klimaat van
de Vrije Academie Den Haag, tijdens mijn opzet van een werkplaats voor digitale technieken

korte samenvatting

Met veel motivatie en energie heb ik gedurende 4 jaar het Digital ArtLab voor de Vrije Academie opgezet, computers verworven middels subsidieverzoeken. Deze computers gebouwd,  onderhouden en uitgebreid geconfigureerd met twee besturingsystemen Windows95/NT/Linux in een netwerk met server-client techniek. Daarmee heb ik werkgelegenheid geschapen voor twee tot drie mensen.

Met de geconfigureede techniek en het domein www.denhaag.org/vrijeacademie heb ik een pilot project mede voor de Vrije Academie
Den Haag ontwikkeld waarbij betrokken waren en zijn: Arti et Amicitae A'dam, de Melkfabriek Den Bosch, Gemeentemuseum Den Haag,
Atrium Den Haag, en de Haagse Kunstkring.

De geconfigureerde computers functioneerden en functioneren permanent in deze projecten. Ik beschouw de computers met hun configuratie als bebouwde grond, of een beschilderd doek. Ze maken onderdeel uit van een kunstzinnig project.

Het bestuur wilde verzelfstandiging van het Digital ArtLab (bewijsstuk d.d. 26 juli 1999). Het deel Hardware van een door mij geconfigureerd netwerk  bood men mij in augustus telefonisch ter compensatievan mijn inzet over drie jaar ;-) aan voor fl. 150.-. Later kwam men daarop terug, omdat men per vergissing de waarde van de hardware te laag had ingeschat. (nieuwwaarde 1.5 jaar geleden, ongeveer fl. 4800.-)
(bewijsstuk d.d. 26-9-99) Uiteindelijk eist men opnieuw de hardware terug maar verwijdering van het verzelfstandigde Digital ArtLab van
www.denhaag.org/vrijeacadmie per 1-12-99. (bewijstuk d.d. 26-11-99)
website. Daar ga ik niet mee accoord (bewijsstuk brief d.d.) en eis compensatie van Fl. 5000.- voor het opnieuw moeten configureen van
een netwerk en het aanmaken van een nieuw domein met server software voor virtueel MUSEUM in ActiveWorlds.
Tevens wil ik alle materialen, boeken en schilderijen. terug, die zich nog in de academie bevinden en mijn eigendom zijn. Ik beschouw de configuratie van de computers en het domein www.denhaag.org/vrijeacademie als intellectueel eigendom en deel van een kunstproject.
Voorts beschouw ik een geconfigureerd netwerk als een onlosmakelijk geheel, waarin hardware en software niet gescheiden kunnen worden zonder grote schade te veroorzaken.
"Het verwijderen van een virtuele geest uit een virtueel lichaam veroorzaakt de dood van beide"

zie verder http://www.denhaag.org/vrijeacademie