HanS on Thu, 2 Dec 1999 11:18:36 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: WTO rechtswinkel-

>Ministerie van Economische Zaken - Persbericht 207
>Datum: 02-12-1999
>
>
>WTO-RECHTSWINKEL TIJDENS WTO-TOP IN SEATTLE OPGERICHT
>
>En marge van de derde ministeriele conferentie van de
>Wereldhandelsorganisatie (WTO) in Seattle, heeft staatssecretaris Gerrit
>Ybema van Economische Zaken zijn handtekening gezet onder het verdrag
>waarmee de WTO-rechtswinkel werd opgericht. Doel van dit
>-mede op Nederlands initiatief opgezette- adviescentrum op het gebied van
>WTO-recht, is het vergroten van de deelname van ontwikkelingslanden in de
>Wereldhandelsorganisatie en het WTO-geschillenbeslechtingssysteem in het
>bijzonder. De oprichting gebeurde in aanwezigheid van de huidige
>directeur-generaal WTO Mike Moore en van de vorige directeur-generaal
>Renato Ruggiero.
>
>Achtergrond
>Een van de problemen in de WTO is de gebrekkige integratie van
>ontwikkelingslanden en vooral die van de minst ontwikkelde landen (MOL's).
>Zij hebben vaak moeite met het naleven van de door hen aangegane
>verplichtingen, en hebben dikwijls niet de mogelijkeheid hun rechten ten
>aanzien van andere landen af te dwingen. Zij kunnen vaak geen effectief
>gebruik maken van het WTO-geschillenbeslechtingssysteem, omdat zij niet
>beschikken over de benodigde specialistische kennis van de WTO-regelgeving
>en de middelen om deze kennis in te huren. De WTO-rechtswinkel helpt hen
>met juridische dienstverlening en training van overheidspersoneel. De
>ontwikkelingslanden en landen in economische transitie betalen hiervoor
>naar draagkracht en dragen ook bij aan het kapitaalfonds dat aan de
>rechtswinkel ten grondslag ligt.
>De ontwikkelde landen ondersteunen de rechtswinkel financieel. Naast
>Nederland zijn dat Denemarken, Noorwegen, Zweden, het Verenigd Koninkrijk,
>Ierland, Italie, Finland en Canada. Naast een bijdrage van 1 miljoen US
>dollar aan het kapitaalfonds, stelt Nederland jaarlijks 1,25 miljoen US
>dollar beschikbaar voor de eerste vijf jaar van het bestaan van de
>rechtswinkel.
>De rechtswinkel zal in Geneve functioneren als een internationale
>organisatie en is onafhankelijk van de WTO. Het is de bedoeling dat de
>rechtswinkel eind 2000 operationeel zal zijn.
>

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.