Marja Oosterman on Wed, 27 Jan 1999 06:17:36 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nettime-nl: A petition for the womens rights in Afghanistan/ Een petitie voor de rechten van vrouwen in Afghanistan


Oops,
iets te snel geredirected dus...
Er zijn van die onderwerpen waar je meteen spontaan door gaat reageren ;-)
En zelfs je bezwaren tegen email-kettingbrieven doen vergeten...

Toch leuk te horen dat dat meer vrouwen schijnt te zijn overkomen.. En dit
soort mailbommetjes naar Afghanistan.... 

Maar dan gaat er vast weer iemand piepen dat daardoor het toch al te
schaarse internetverkeer daar in gevaar komt..

Dus wij blijven altijd beleefd?  en op zoek naar nette en goed
georganiseerde methodes van protest?


Marja

At 02:53 27-01-99 +0100, you wrote:
>lieve heer, read your mail... dit bericht & meer in algemenere zin deze vorm
>van ageren is zowel op nettime, nettime-nl als de aktielijst al uitvoerig
>bekritiseerd dacht ik.
>
>Het adres waarheen je mailt is schijnbaar na een dag opgeheven wegens niet
>te beheersen mailverkeer.
>
>Als ontechneut maakte ik op dat men suggereerde mailpetities voortaan via
>webpages te coordineren (dwz 1 mail per persoon naar de direct betrokkenen).
>
>Het beste etc., Sakhra
NoPapers, digitale uitgevers... virtualiter
Postbus 85333, 3508 AH  Utrecht
Email: info@nopapers.nl
Fax:    030-2543424
Tel.:    030-2544519 (ma t/m vrij 10-16.00 uur)

<http://www.dan.nl/>De Agenda van Nederland
kopij per Email:  redactie@dan.nl
   
<http://nopapers.nl/nfl/>NoPapers Finance Liga  
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.