smallaxe on Wed, 27 Jan 1999 05:17:05 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nettime-nl: A petition for the womens rights in Afghanistan/ Een petitie voor de rechten van vrouwen in Afghanistan


lieve heer, read your mail... dit bericht & meer in algemenere zin deze vorm
van ageren is zowel op nettime, nettime-nl als de aktielijst al uitvoerig
bekritiseerd dacht ik.

Het adres waarheen je mailt is schijnbaar na een dag opgeheven wegens niet
te beheersen mailverkeer.

Als ontechneut maakte ik op dat men suggereerde mailpetities voortaan via
webpages te coordineren (dwz 1 mail per persoon naar de direct betrokkenen).

Het beste etc., Sakhra


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.