Eric Kluitenberg on Tue, 5 Jan 1999 22:58:49 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Saskia Sassen bij De Balie in Amsterdam: "Virtual Money <> GlobalSociety"


Beste nettime-nl'ers,

Ieders kans een paar vragen voor te leggen aan Saskia Sassen als zij op
maandag 18 januari in Amsterdam is, zowel in De Balie als via het net
http://www.balie.nl/live .

vriendelijke groet,
e.

-----------------

P E R S B E R I C H T


Wonderland #2.1

Saskia Sassen: Virtual Money <> Global Society

Een avond over de virtuele economie van het informatietijdperk

Maandag 18 Januari 1999.
De Balie, Amsterdam, grote zaal, 20.30 uur


Saskia Sassen opent op uitnodiging van de Balie de serie Wonderland met een
kritisch commentaar op de mondiale economie en de virtualisering van het
geld in wereldwijde financiele netwerken.

Het publieke debat over de informatiesamenleving lijkt zich dood te staren
op het Internet en voortdurende discussies over 'harmful content'. De
mondiale economie ontwikkelt zich intussen gestaag in haar eigen financièle
en transnationale digitale netwerken. Juist hier voltrekken zich de meest
cruciale maatschappelijke veranderingen, die in dit publieke debat echter
grotendeels buiten beeld blijven. Kapitaalvlucht en mondiale speculatie
zijn de symptomen van die nieuwe genetwerkte economie.
Hoe functioneren deze virtuele kapitaal-netwerken? Welke invloed hebben de
nieuwe internationale geldstromen op onze economie en samenleving? Wie zijn
de belanghebbenden? Is het geld daadwerkelijk virtueel geworden? En wat
betekent het voor de ontwikkelingslanden?

Saskia Sassen is hoogleraar sociologie aan de University of Chicago en
geldt naast Manuel Castells als één van de belangrijkste denkers over de
zich ontwikkelende informatiemaatschappij. Zij verwierf wereldfaam met haar
boek "The Global City" (1991), waarin zij laat zien hoe in de ontwikkeling
van grote urbane centra de lokale effecten van de nieuwe mondiale economie
zichtbaar worden. Momenteel werkt zij ondermeer aan een nieuw boek over
immigratiebeleid in de mondiale economie. Daarnaast werkt zij op
uitnodiging van de United Nations University aan een nieuw project onder de
titel "Cities and their Crossborder Networks". Dit voorjaar zal bij
uitgeverij Van Gennep een selectie vertaalde essays over globalisering van
haar hand in het Nederlands verschijnen.

Deze avond is ook live via het Internet te volgen via het volgende adres:
http://www.balie.nl/live.
Deze Internet uitzending vindt plaats in samenwerking met de Digitale Stad
Amsterdam.

Links:

* Essay: The Global Economy: its necessary instruments and cultures:
http://www.heise.de/bin/tp/issue/tp.htm?artikelnr=6189&mode=ht

* Andere essays (Duitstalig - Telepolis on-line magazine):
http://www.heise.de/bin/tp/issue/search.pl?language=english&autorname=Saskia+Sas
sen&suchbegriff=&ok.x=30&ok.y=13&language=deutsch

* Bandwidth and Accountability - An Interview with Saskia Sassen by Geert
Lovink
http://icf.de/workspace/interviews/Saskia_Sassen.html


De serie Wonderland zal gedurende het jaar 1999 steeds weer andere aspecten
van de zich ontwikkelende informatiesamenleving onderzoeken. Culturele,
maatschappelijke en politieke discussies, scenario's, vraagstukken, mythen
en verwachtingen ontmoeten elkaar in telkens nieuwe ensceneringen.


-----------------------------------------
KAARTVERKOOP EN TELEFONISCH RESERVEREN:
-----------------------------------------

Vanaf een maand van te voren. Reserveren: 020 - 5535100. Ma t/m do van
14.00 - 20.00 uur, vr van 14.00 - 22.30 uur en za van 17.00 - 22.30 uur.
Openingstijden kassa: ma t/m do van 17.00 - 20.30 uur, vr en za van 17.00 -
23.00 uur. Bij aanvangstijden  die hier buiten vallen vanaf 1 uur voor
aanvang. Reserveringen vervallen een half uur voor aanvang.
Toegangsprijs: Ÿ12,50 (Ÿ 10,00 CJP/PAS65/Stadspas/Collegekaart)

De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, Amsterdam.
http://www.balie.nl/--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.