Eveline Lubbers on Tue, 5 Jan 1999 15:15:45 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Arrogantie van de macht


Arrogantie van de macht
de Eurotop anderhalf jaar later

Eveline Lubbers

'Justitie en politie gingen over de schreef' oordeelde de Nationale Ombudsman over het politieoptreden 
bij de Eurotop in 1997. De conclusies van het rapport dat in november 1998 verscheen hebben overal de 
krant gehaald, maar de inhoud bleef onderbelicht. En dat terwijl het rapport leest als een proeve van de 
arrogantie van de macht. De verantwoordelijken voor het politie-optreden waren niet eerder zo 
openhartig over hun beweegredenen en frustraties. De Eurotop moest ongestoord verlopen en dat doel 
heiligde alle middelen. Fundamentele kritiek wordt afgedaan als gezeur over details. 

Verschijnt in Solidariteit, januari 1999
en in het Crimineel Jaarboek van de Coornhert Liga, voorjaar 1999
Nu al te vinden op http://www.xs4all.nl/~evel 
        


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.