Geert Lovink on Sun, 4 Oct 1998 17:43:23 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: nl.kunst.literatuur.podium


Date: Sun, 4 Oct 98 17:06:56 -0000
From: Cultimo <jeroen-g@bigfoot.com>
To: nettime-nl
Subject: nl.kunst.literatuur.podium

--------

From:    Jeannine Janssens, Jeannine.Janssens@wanadoo.fr
Reply-To:  meander@is.nl
To:     meander-l@oudenaarden.nl

=============================================

Beste lezer(es) van deze mailinglist,

Op 3 september verscheen in een aantal nieuwsgroepen een uitnodiging mee
te discussiŽren over een op te richten nieuwsgroep
nl.kunst.literatuur.podium.

Deze Request For Discussion (RFD) werd ook via mailinglisten verspreid. In
die discussieronde van 30 dagen, gevoerd in nl.newsgroups, kwam commentaar
op elementen in het voorstel. In deze RFD (2) is de formulering van een
aantal punten herzien.

Na een korte discussie van 14 dagen in nl.newsgroups, ingaande 3 oktober,
willen de indieners onderstaand voorstel in stemming brengen. Tezijnertijd
ontvangt u bericht over de stemprocedure (Call for Votes, CFV). We hopen
dat de formele teksten van deze RFD u niet doen afschrikken en dat u de
komende weken in nl.newsgroups aan de discussie en stemming meedoet.

namens de initiatiefnemers van nl.kunst.literatuur.podium,

Gerard Kool

======================================================

REQUEST FOR DISCUSSION (2)

* Dit is een Request For Discussion (RFD) voor
nl.kunst.literatuur.podium.
Deze RFD is gepost in de volgende nieuwsgroepen en mailinglists:

- Nieuwsgroepen:

nl.newsgroups
nl.newsgroups.announce
nl.internet.algemeen
nl.kunst.literatuur
nl.kunst.sf+fantasy
nl.taal
dds.poezie
dds.fictie
dds.kunst
soc.culture.belgium
soc.culture.netherlands
fido.belg.lukraak

- Mailinglists:

Letters
Meanderkrant via Email
Boekgrrls

- Deze RFD-2 is ook te vinden op het WWW:

http://www.demornay.com/helsding/podium.html

MOTIVATIE

Er bestaat op usenet geen nieuwsgroep speciaal voor Nederlandse,
zelfgeschreven proza en poŽzie. Daarom willen wij er een oprichten. In
dds.poezie kun je alleen poŽzie plaatsen en in dds.fictie kun je alleen
proza plaatsen. Wel bestaat er in BelgiŽ een nieuwsgroep met de naam
fido.belg.lukraak waar je zowel poŽzie als proza posten mag.

Deze groepen worden echter door lang niet alle providers doorgegeven en
zijn mede daardoor slecht bezocht. De nl-hiŽrarchie heeft een veel betere
distributie en een grotere bekendheid en lijkt ons dan ook een betere
plaats voor een schrijverspodium.

In nl.kunst.literatuur mag ook eigen werk geplaatst worden, maar de meeste
postings gaan toch over de bestaande literatuur. Veel eigen werk is in die
nieuwsgroep niet gewenst, zo bleek uit reacties op postings met eigen
werk. Al met al zijn er volgens ons goede redenen om een podium in het
leven te roepen, speciaal voor eigen werk.

NAAM
nl.kunst.literatuur.podium

GEMODEREERD/ONGEMODEREERD
Deze nieuwsgroep is ongemodereerd.

EENREGELIGE OMSCHRIJVING
nl.kunst.literatuur.podium    Podium voor zelfgeschreven werk.

CHARTER

nl.kunst.literatuur.podium is voor:
* Het plaatsen van zelfgeschreven proza en poŽzie.
* Reacties op in nl.kunst.literatuur.podium geplaatst werk, liefst met
een kritisch, opbouwend karakter.
* Verwijzingen naar internetpagina's met eigen werk.
- Bijvoorbeeld korte verhalen of gedichtenseries die te lang zijn voor
nl.kunst.literatuur.podium
* Meldingen van of over literaire internetsites, literaire evenementen
of literaire wedstrijden voor zover er een raakvlak bestaat met zelf
schrijven.

nl.kunst.literatuur.podium is niet voor:

* CommerciŽle berichten
- Een bericht wordt als commercieel beschouwd als de poster er
financieel belang bij heeft.

PROCEDURE

Binnen 14 dagen wordt deze RFD-2 in nl.newsgroups afgerond. Wanneer nodig
zal tussentijds een aangepaste RFD-2 gepost worden. Hierna zal het
NL-stembureau worden gevraagd een oproep te plaatsen, de CFV (Call For
Votes), waarna er tot stemming over deze nieuwsgroep kan worden
overgegaan.

De CFV wordt gepost in dezelfde nieuwsgroepen als waarin deze RFD gepost
is. De stemming zal gehouden worden op het NL-stembureau. Vragen en
opmerkingen over het voorstel of de procedure kunnen worden gesteld in
nl.newsgroups of direct aan de indieners van dit voorstel.

Initiatiefnemers nl.kunst.literatuur.podium:

Gerard Kool       gckool@casema.net
Huub de Bel       H.A.DEBEL@siep.shell.com
Jeannine Janssens    Jeannine.Janssens@wanadoo.fr
Nano Nano        nanonano@writeme.com
Peter Koopman      pkoopman@euronet.nl
Roderick van Helsingen  helsding@usa.net


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.