V2_Organisatie on Mon, 24 Aug 1998 14:32:15 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Wiretap 4.09: Dans in de virtuele en fysieke ruimte


Wiretap 4.09: Dans in de virtuele en fysieke ruimte

Datum: Zondag 6 september 1998
Aanvang: 14:00 uur (deur open om 13:00 uur)
Plaats: V2_Organisatie, Eendrachtsstr.10, 3012 XL Rotterdam
Entree: Fl. 7,50
Gasten: Scott deLahunta (NL), Paul Kaiser (US), Susan Kozel (UK), Kirk
Woolford (US)

20e-eeuwse dansmakers in de zich thans ontwikkelende westerse kunsttraditie
gaan uit van het gangbare toneelbeeld, waarbij het publiek meestal aan ╚╚n
kant zit en door een al dan niet echte toneellijst naar het toneel kijkt.
De gebruikelijke tijdsduur van de voorstelling wordt begrensd door aankomst
en vertrek van het publiek. Het oprekken, aanpassen en herinterpreteren van
deze conventies van ruimte en tijd zijn onlosmakelijk verbonden met het
voortgaande proces van artistieke experimenteerlust en ontwikkeling in
vrijwel alle westerse kunsttradities van deze eeuw. Op het vlak van de dans
hebben Europese en Amerikaanse choreografen de grensgebieden van deze
conventies op allerlei manieren verkend, vari╬rend van het subtiel
ondermijnen en de aandacht vestigend op deze beeldkaders tot het radicaal
hersitueren van live dansvoorstellingen naar compleet andere omgevingen -
een praktijk die doorgaans wordt aangeduid als 'site-specific' werk

Naast deze ontwikkelingen in de dans in de vorm van live optredens, heeft
een andere praktijk opgang gedaan, te weten het mengen van film en
choreografie. Meestal wordt deze bezigheid aangeduid als dans voor camera,
dans voor het scherm, videodans etcetera. Tegenwoordig zijn er weinig
choreografen meer die niet minstens ╚╚n choreografie speciaal hebben
gemaakt voor de tweedimensionale, vlakke mediaruimte (van de monitor of het
scherm) - en de belangrijkste choreografen maken geregeld videodans of
dansstukken voor film.

Zowel 'site-specific' live dans als dans voor het scherm hebben bijgedragen
aan het verfijnen en uitbreiden van de methodiek en praktijk van de
choreografie, en aan de manier waarop we naar het dansende lichaam kijken.
Vrij recent is de ruimte/tijd-constructie die alom wordt aangeduid als
'cyberspace'  opgekomen als het resultaat van snelgaande, radicale
ontwikkelingen in digitale technologie╬n. 'Wiretap 4.09: Dans in de
Virtuele en de Fysieke Ruimte' zal de vorm krijgen van een platform waarop
het werk van dansers wordt gepresenteerd en waar de discussie wordt
aangezwengeld over de mogelijkheden en uitdagingen die het gebruik van
digitale of virtuele ruimtes voor de dans met zich meebrengen.

Presentaties: Paul Kaiser (US) zal 'Hand Drawn Space' presenteren, een
samenwerkingsproject tussen Riverbed en Merce Cunningham, dat eerder in
premi╦re ging in het Electronic Theatre op de SIGGRAPH conferentie in juli
1998. Cunningham is al sinds 1940 onafgebroken actief als een choreograaf
die nieuwe terreinen ontgint op het vlak van dans en camera en die nieuwe
computertechnologie inzet door het ontwikkelen van de choreografie software
tool LifeForms.

Scott deLahunta (NL) verzorgt een multimediale presentatie die tegelijk een
historische context is en een overzicht biedt van deze ontwikkelingen in de
digitale ruimte.

Suzan Kozel (UK) en Kirk Woolford (US) presenteren hun eigen werk en werk
dat ze gezamenlijk hebben gemaakt op het gebied van dans en digitale media.
Ook brengen ze verslag uit van een deel van de resultaten van een recent
gehouden workshop over 'Real Gestures/Virtual Environments' onder leiding
van Sally Jane Norman in het Internationaal Instituut voor Marionetten
(Charleville-Mezieres, Frankrijk) in het ZKM (Karlsruhe, Duitsland). Hierin
werd een andere traditionele live kunstenaar, de 'poppenspeler', als
uitgangspunt genomen voor een onderzoek naar de vraag hoe live optredens
nieuwe betekenissen kunnen voortbrengen binnen de context van door de
computer gegenereerde beeld- en geluidsomgevingen.

Deze Wiretap is een eerste stap op weg naar de Cyberstudio Workshop die van
16-21 november wordt gehouden als onderdeel van DEAF98. De Cyberstudio
wordt gesponsord door het V2_Lab en Theater Lantaren-Venster in Rotterdam.
Het is een vervolg op de Future Moves Cyberstudio die Theater
Lantaren-Venster in het najaar van 1996 heeft georganiseerd. Voor meer
informatie over de aankomende Cyberstudio kunt u contact opnemen met:
kbrummel@xs4all.nl

Wiretap 4.09 keuze van links:

Dancing in the Streets (site specific work)
http://www.nyu.edu/education/cahe/street/index.html

Live Art Archive
http://art.ntu.ac.uk/liveart/index.htm
(search on 'site specific' and 'dance')
http://art.ntu.ac.uk/liveart/lasearch.exe?lasearch=site+specific+dance

The Praxis Group (site specific work)
http://www.waste.org/praxis/history/index.html

Dance and Technology Zone
http://www.art.net/~dtz

Yacov Sharir
http://tcanet.arts.state.tx.us/artist_studio/Sharir/index.htm
Yacov Sharir "Virtually Dancing"
http://art.net/~dtz/sharir1.html

Susan Kozel "Spacemaking: Experiences of a Virtual Body"
http://art.net/~dtz/kozel.html

Cyberstages On-Line Journal (June 1998 issue)
http://www.cyberstage.org/index4.html
Mark Jones, ed. "VRML: viewing space in 3 dimentia"
http://www.cyberstage.org/archive/newstuff/ed398a.html
Leslie Bishko "Computer Animation: The Body/Mind of the Animator Transformed"
http://www.cyberstage.org/archive/cstage13/bishko13.html

Critical Art Ensemble
http://mailer.fsu.edu/~sbarnes/
"The Electronic Disturbance: The Recombinant Theater and the Performative
Matrix"
http://mailer.fsu.edu/~sbarnes/ted/ch04.html

Placeholder (Brenda Laurel and Rachel Strickland)
http://www.interval.com/projects/placeholder/Hypertext/Papers/Papers_1.html

Richard Lord's Big Room (Webdances)
http://www.bigroom.co.uk/

Webbed Feats
http://www.webbedfeats.org
(Webbed Feats online article)
http://www.wired.com/news/news/culture/story/5798.html

Riverbed (Paul Kaiser)
http://www.riverbed.com

Merce Cunningham
http://www.merce.org

Lifeforms
http://www.credo-interactive.com/

Siggraph
http://www.siggraph.org/
("Hand Drawn Spaces" Sessions Page)
http://www.siggraph.org/s98/conference/sessions/

Kinetix (3-D Studio Max, etc.)
http://www.ktx.com/

Biovision (motion capture)
http://www.biovision.com

Kirk Woolford Homepage
http://www.khm.de/~kwolf

Writing Research Associates (Scott deLahunta)
http://huizen.dds.nl/~sdela/wra

Sally Jane Norman Homepage
http://uchcom.botik.ru/~norman/

International Institute for Marionnettes
http://www.ardennes.com/asso/iim/


-------------------------------------
V2_Organisation - <v2@v2.nl>
Eendrachtsstr.10 - NL-3012 XL Rotterdam
tel.+31-10-2067272; fax-2067271
http://www.v2.nl/wiretap


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.