Marie-Jose Klaver on Sat, 8 Aug 1998 14:48:15 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Actie-mail


Actie-mail

In de strijd om mensenrechten kan Internet een praktisch en effectief medium
zijn voor actievoerders. In de VS is campagnevoeren via Internet al heel
gewoon. De Human Rights Campaign, een Amerikaanse homo-organisatie, houdt op
zijn website precies bij hoe afgevaardigden en senatoren hebben gestemd.

Wie het niet eens is met het stemgedrag van de afgevaardigde uit zijn staat of
een bepaald Congres-lid, kan per e-mail zijn bezwaren uiteen zetten
(www.hrc.org).

De Amerikaanse journalist Rex Wockner, die over de meest uiteenlopende
homozaken schrijft, gebruikt Internet voor het verspreiden van zijn berichten
(www.wockner-news.com). Hij bereikt zo dagelijks honderdduizenden
geďnteresseerden, waaronder veel journalisten die voor reguliere media werken.
Het komt regelmatig voor dat de New York Times en de San Francisco Chronicle
berichten van hem overnemen.

Vroeger duurde het weken voordat een nieuwsbericht de juiste mensen bereikte,
vertelt Wockner in Wired. Via Internet kun je binnen tien minuten miljoenen
mensen bereiken.

Ook in gebieden met een geringere netdichtheid is elektronisch actievoeren in
opmars. Toen Arabia Online, een Engelstalige nieuwssite in Jordanië, begin
deze
maand een serie informatieve artikelen over het homoleven in de Arabische
wereld verwijderde, is de Gay and lesbian arabic society meteen een e-mail
actie begonnen om de redactie van de publicatie te vragen de verhalen weer op
de site te zetten. Via e-mail werd ook Amnesty International op de hoogte
gesteld, die de boodschap meteen verder verspreidde.

Tijdens de Gay Games in Amsterdam organiseerde Amnesty samen met de De
Waag/Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media een workshop voor afgevaardigden
van homo- en lesbische organisaties die Internet willen gebruiken. Bij de
deelnemers uit Bulgarije, Polen, India, Zuid-Afrika, Duitsland en Nederland
bestond grote behoefte aan praktische informatie over het opzetten van
functionele websites en zoeken op Internet. In een besloten website zullen de
deelnemers de komende maanden kennis en ervaringen uitwisselen.

Na de workshop overdag waarschuwde Edward Halpin van de Universiteit van
Manchester 's avonds in een lezing voor onbezonnen gebruik. ,,Technologie is
geen passief instrument.'' Volgens Halpin, die ook voor de
technologiecommissie
Scientific and Technical Options Assessment van het Europees Parlement werkt,
biedt Internet regeringen en inlichtingendiensten ook unieke mogelijkheden het
elektronische doen en laten van actievoerders te volgen. ,,Onderschepte e-mail
biedt een goed overzicht van het netwerk van mensen met wie activisten in
contact staan.''

Halpin sprak zijn bezorgdheid uit over de regulering van het gebruik van
encryptie in Europa. Via programma’s als Pretty Good Privacy is het mogelijk
e-mail onleesbaar te maken voor derden. Alleen de zender en de ontvanger
beschikken over de sleutels om de berichten te ontcijferen. De Europese Unie
wil dat Internetgebruikers in de toekomst hun geheime sleutel aan een
zogeheten
'trusted third party' afstaan. Halpin vreest dat dit de vrijheid van
meningsuiting en het recht op informatie in gevaar brengt, omdat voor
mensenrechtenactivisten uit ondemocratische landen encryptie noodzakelijk
is om
anoniem te blijven.

Marie-José Klaver
(Verschenen in NRC Handelsblad, 8 aug. 1998)


---

http://www.marie-jose.nl


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.