Geert Lovink on Thu, 6 Aug 1998 09:50:18 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: seminar "Globalisering van de armoede"


To: nettime-nl@dds.nl
Date: Wed, 05 Aug 1998 19:18:09 +0200
From: "Fabel v.d. Illegaal" <lokabaal@dsl.nl>
Subject: seminar "Globalisering van de armoede"

Beste mensen,

Hierbij nodigen we je uit voor het seminar "Globalisering van de armoede"
op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 september a.s. Het seminar wordt
georganiseerd door "MAI niet gezien!" (Anti-MAI campagne in Nederland). 

Onder de noemer van "economische globalisering" vindt een proces plaats
van versnelde opeenhoping van macht en rijkdom in de handen van
multinationale ondernemingen en investeerders, en toenemende uitsluiting
van grote delen van de wereldbevolking. Dit proces leidt tot een globale
aanval op de elementaire mensenrechten, met als gevolgen onder meer
afbraak van sociale voorzieningen en arbeidsrechten, verscherpte
sexe-ongelijkheid, versnelde milieuvervuiling en -vernietiging, ellende,
honger, meer geweld in alle lagen van de samenleving, enzovoorts. 

Tijdens het seminar zal door middel van workshops een breed scala aan
onderwerpen met betrekking tot het thema "Globalisering van de armoede"
aan de orde komen. In elk van de workshops zal gepoogd worden om handvaten
aan te reiken voor politieke actie op het betreffende gebied. 

Workshops:
* "Uitbreiding van het aandachtsveld en actieterrein van de Anti-MAI
campagne", inleiding door een medewerker van "MAI niet gezien!".
* "De Millennium-ronde, ontwikkelingen in de Wereldhandelsorganisatie
(WTO)", door Myriam van der Stichele medewerkster van het Trans National
Institute.
* "Breekijzer voor liberalisering, IMF en de financiële crises", door Theo
Ruyter, medewerker van Both Ends.
* "Vrijhandelszones, arbeid en vrouwenstrijd", door Liesbeth Barwegen,
medewerkster van het Vrouwen Informatie Punt Nicaragua en Gisela Dütting,
medewerkster van het Platform Naar een ander Europa.
* "Kledingindustrie, arbeid en verzet", door Peter Pennartz, medewerker van
International Restructuring Education Network Europe (IRENE).
* "Biodiversiteit versus biopiraterij in Noord-Zuidperspectief", door Nina
Holland.
* "Biotechnologie en bevolkingspolitiek", door Jeroen Breedtveld, medewerker
van NoGen.
* "IMF-dictaat, liberalisering, bezuinigingen, bevolkingspolitiek en
gevolgen voor vrouwen", door Jyotsna Gupta, gastmedewerkster bij de Leidse
universiteit.
* "Sociale gevolgen van economische globalisering in Europa", door Robert
Went (econoom).
* "Strijd van zwarte gemeenschappen in Colombia", door Libia Grueso,
medewerkster van de Proceso de Comunidades Negras in Colombia en betrokken
bij Peoples' Global Action.
* "Verzetsperspectieven in Nederland", door een medewerker van "MAI niet
gezien!".

Cultureel programma
Op vrijdagavond 11 en zaterdagavond 12 september is er voor de broodnodige
ontspanning ook een cultureel programma met live muziek en doorlopende
videofilmvertoningen. Op zaterdag treedt de band Tarantism (zeer dansbare
folk !).

Over de organisator "MAI niet gezien!" is een samenwerkingsverband van
basisgroepen die sinds januari 1998 campagne voeren tegen het
Multilateraal Akkoord over Investeringen (MAI). Het samenwerkingsverband
deelt de uitgangspunten van de wereldwijde alliantie onder de naam
"Peoples' Global Action against ‘Free' Trade and WTO". De komende tijd
willen we ons aandachtsveld en actieterrein uitbreiden. Het organiseren
van het seminar "Globalisering van de armoede"  is een belangrijke aanzet
daartoe. 

Praktische informatie
* Het seminar vindt plaats in actiecentrum EuroDusnie aan de Boerhaavelaan
345 in Leiden (5 minuten lopen vanaf Leiden CS), tel: 071-5173019.
* De aanvangstijden zijn als volgt: vrijdag 11 sept: 17:00: aankomst, 18:00:
avondeten, 20:00: programma; zaterdag 12 sept: 9:00: ontbijt, 10:00:
programma; zondag 13 sept: 9:00: ontbijt, 10:00: programma.
* Toegang gratis. Catering wordt verzorgd. Overnachting is mogelijk, binnen
of met je eigen tent in de tuin van EuroDusnie.
* Organisator "MAI niet gezien!", Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden, tel:
071-5127619, fax: 071-5134907, e-mail: lokabaal@dsl.nl
* Voor het seminar wordt een reader samengesteld. Deze kan van tevoren
worden besteld door overmaking van fl. 15,- op giro 6217637 t.n.v. De
Invalshoek te Leiden o.v.v. "reader globalisering".

Met vriendelijke groet,
namens "MAI niet gezien!",
Harry Westerink en Merijn Schoenmaker

Voor meer informatie:
"MAI niet gezien!"
Koppenhinksteeg 2
2312 HX Leiden
tel:  071-5127619
fax: 071-5134907
e-mail: lokabaal@dsl.nl
website: www.stelling.nl/mai


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.