Mart van Bree on Tue, 12 May 1998 11:20:54 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Onderzoeksgegevens over internetgebruik


Voor een project van een van onze stagiares zijn wij op zoek naar gegevens over internetgebruik in Nederland.

Wat ik graag zou willen zien is een relevante beschrijving van de huidige markt ten aanzien van internetgebruikers en internetaanbieders.
factoren:
* demografische 
Welke leeftijsdcategorieen maken gebruik van internet, zijn dit overwegend mannen of toch ook vrouwen, hoeveel mensen hebben internet thuis of op het werk etc.
* geografische 
Waar zijn de meeste en de belangrijkste internetaanbieders en bureau's gevestigd, waar wonen de internetgebruikers etc.
* economische 
welke lagen van de bevolking beschikken over internet, wat voor soort bedrijven investeren veel in het internetmedium, is de overheid bereid te investeren in internet etc.
 
Tips over bovenstaande gegevens zijn van harte welkom

Vriendelijk
Mart van Bree
TV3000
+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+
+ Mart van Bree,     Digital Dataslave,        former car mechanic +
TV3000            Oudeschans 73          1011 KW Amsterdam
www.tv3000.nl      *NEW Phone 4221707   *NEW Fax 020 -6386629


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.