Martine Brinkhuis on Mon, 11 May 1998 13:38:27 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: vacature in De Balie


Vacature Programmamaker cultuur en nieuwe media (full time)

De Balie zoekt op korte termijn een programmamaker die nieuwe initiatieven
ontwikkelt op het brede terrein van de nieuwe media, met als uitgangspunt
kunst en cultuur. Hij/zij zet de programmering van De Balie voort en vult
deze aan met nieuwe, actuele thema's en onderzoeken. Hij/zij moet in staat
zijn om verbindingen te leggen tussen de beeld- en media-cultuur en
terreinen als politiek, onderwijs, wetenschap. Binnen De Balie moet een
voortdurende afstemming zijn met de overige activiteiten: cinema, theater,
het sociale en politieke debat. Met als voornaamste thema's: de
multiculturele samenleving, de politieke en culturele consequenties van de
Europese eenwording, sociale politiek, de verhouding tussen macht en marge,
vluchtelingen en vreemdelingen, vrijheid van meningsuiting en andere
mensenrechten.
 
Naast de drie zalen beschikt De Balie sinds begin dit jaar ook over een
zolder, een met het IDFA gedeelde ruimte, die als media-zolder gaat
functioneren en waar met behulp van een aantal basisfaciliteiten het
onderzoek naar de beeldcultuur verder uitgediept kan worden. Het is dan ook
de taak van de nieuwe programma-maker om mogelijkheden van deze nieuwe
ruimte in De Balie verder te onderzoeken en uit te werken, in samenwerking
met geschikte partners.

Uit het bovenstaande volgt dat De Balie iemand zoekt die:
- goed op de hoogte is van de nieuwe ontwikkelingen binnen de beeld- en
media-cultuur;
- daarin over een ruim netwerk van contacten beschikt;
- makkelijk en graag samenwerkt met andere disciplines en kennisgebieden;
- stimulerend optreedt bij het intergeren van nieuwe media in andere
programma's;
- bedreven is in het werven van subsidies en andere fondsen;
- in staat is tot het uitzetten van een beleid op lange termijn;
- nieuwsgierig is naar de multiculturele en multidisciplinaire praktijk van
De Balie.

Activiteiten in De Balie

De Balie stelt zich ten doel om de (nieuwe) ontwikkelingen in de beeld- en
media-cultuur op de voet te volgen, nader te onderzoeken en kritisch te
beschouwen. Wat betekenen deze veranderingen voor de maatschappij, de
cultuur, de kunst? In de afgelopen jaren heeft De Balie uiteenlopende
publieke programma's en evenementen georganiseerd met dit doel voor ogen,
zoals Next5Minutes, Permanent Flux, N.V. Het Lichaam, Wonderland. En
natuurlijk was De Balie ook de geboorteplek van De Digitale Stad. In de
loop van de jaren heeft De Balie met deze activiteiten een aantal partners
aan zich gebonden zoals de Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media,
Paradiso, Montevideo/TBA, V2_Organisatie, STEIM, Bellissima en het
Vormgevingsinstituut. 

Het komende jaar concenteert De Balie zich op de volgende vier hoofdlijnen:

1. Mediakritiek
Kritische debatten over de praktijk van de informatiemaatschappij. De
ontwikkelingen binnen de nieuwe technologie verlopen niet autonoom: ze
grijpen in politieke, sociale en culturele velden in, en moeten daarom
kritisch tegen het licht gehouden worden. Het gaat erom stil te staan in de
beeldenstorm en rond te kijken. Ook achterom: deze vernieuwingen hebben een
geschiedenis, die door de voorlopers van vandaag vaak veronachtzaamd wordt.
Debatten kortom tussen pioniers, uitvoerders, mediadenkers, beleidsmakers
en gebruikers. Over: digitale burgerrechten, televisie en nieuwe media,
wetenschapsethiek, beeldlezen, media-educatie, de toekomst van de digitale
snelweg. 

2. Nieuwe kunst
Omdat de vernieuwing van de informatiemaatschappij niet mag worden
vrijgegeven aan het bedrijfsleven, is het belangrijk een podium te bieden
aan de innovatieve kunstenaar en zijn werk. De Balie biedt ruimte aan de
hierboven geschetste nieuwe mengvormen tussen artistieke disciplines. De
Balie is geen theater en geen museum, geen laboratorium en geen filmhuis,
geen praathuis en geen nachtclub; het is dat allemaal tegelijk. De
kunstenaar die zijn werk durft bloot te stellen aan zoveel werkelijkheden
is welkom.

3. De grenzen van de cinema
De Balie beschikt over een onafhankelijke filmprogrammering. Wekelijks op
vrijdag en zaterdag en in de vorm van kleine festivals wordt het
grensgebied van de cinematografie verkend. Dit betekent dat er vanuit
Cinema De Balie ook programma's worden gemaakt waarin de raakvlakken tussen
cinema, kunst en nieuwe media onderzocht worden. Een nauwe samenwerking
tussen de verschillende programmamakers is hiervoor een voorwaarde.

4. Het digitale debat
De Balie heeft een prominente traditie als podium voor het publieke debat.
Daarom hoort De Balie ook zijn kennis op het gebied van nieuwe media en
technologie in te zetten om het debat een digitale dimensie te geven. Om
naast de fysieke confrontatie tussen sprekers en publiek ook andere vormen
van interactie te onderzoeken. Vandaar dat de digitale communicatie met het
publiek van De Balie een integraal deel moet uitmaken van onze
activiteiten. Over de hele breedte van de cultureel-politieke programmering
moet het internet en andere digitale media worden ingezet als hulpmiddel
bij research, bij de presentatie van programma's, bij de verslaglegging en
archivering. 

Achtergrond
 
In de afgelopen jaren is de programmering van De Balie nog veelzijdiger
geworden dan ze al was, niet in de laatste plaats door de toenemende
aandacht voor de beeld- en mediacultuur. Naast het gesproken woord (in
debatten, lezingen, en theatervoorstellingen) wordt de taal van het beeld
steeds belangrijker. Want het woord alleen is niet genoeg om vandaag de dag
verstaanbaar te zijn of om de actuele culturele ontwikkelingen te
onderzoeken en kritisch te beschouwen. 
 
We kunnen onze cultuur niet meer begrijpen zonder de woorden en de beelden
tegelijk te onderzoeken. En deze woorden en beelden (en ook geluiden)
worden dagelijks in een razend tempo op ons afgevuurd. De media zijn
geworden tot hybride systemen met zeer uiteenlopende verschijningsvormen.
Naast de inmiddels vertrouwde media als radio, tv, film en fotografie, zijn
er nieuwe media geÔntroduceerd zoals internet en cd-rom die nog sneller nog
grotere hoeveelheden informatie toegankelijk maken en nieuwe vormen van
communicatie mogelijk maken.

Zo ontstaat het beeld van de 'informatiemaatschappij', met als motor de
zich razendsnel ontwikkelende informatie- en communicatietechnologie.
Technologie die rechtstreeks ingrijpt in ons dagelijks leven, hoe we
werken, leren, communiceren, recreŽren. 

Een belangrijk gevolg van deze zeer invloedrijke ontwikkelingen is de
digitalisering van de media. Digitalisering maakte de nieuwe media
mogelijk, maar ook de verbindingen van voorheen gescheiden 'platforms'.
Geluid, (bewegend) beeld en tekst kunnen naar keus gecombineerd worden en
vervolgens op een cd-rom, het internet, een videoband op de televisie
vertoond worden. 

Deze nieuwe technologieŽn doen vooral voor kunstenaars een geheel nieuw te
ontginnen terrein ontstaan en werpen een heel nieuw licht op de
'multi-media' kunst. Kunstenaars uit verschillende disciplines kunnen nu
daadwerkelijk binnen ťťn taal (die van nullen en enen) gezamenlijk een
kunstwerk scheppen. Zoals zo vaak zijn het juist de kunstenaars die de
mogelijkheden van nieuwe technologieŽn tot het uiterste onderzoeken en
daarmee nieuwe dimensies aanbrengen in hun werk. Juist daarom zijn
kunstenaars en hun werk van groot belang voor de programmering van De Balie.

De beschikbaarheid van nieuwe technologieŽn heeft geleid tot een aantal
belangrijke vernieuwingen in de kunst zoals de grotere nadruk op de
interactiviteit en non-lineariteit van het kunstwerk. De rol van de
kunstenaar, zowel als die van de beschouwer/deelnemer verandert, maar ook
die van het kunstwerk zelf. Het kunstwerk, dat nu multi-disciplinair is
geworden, laat zich niet meer zo makkelijk wegstoppen in een museum of een
galerie.Het kunstwerk gaat verbindingen aan met categorieŽn die buiten het
museum liggen: cinema, reclame, mode, wetenschap, etc. Het kunstwerk zoekt
als het ware zelf de interactie met het publiek, met de maatschappij op.    

Reacties (brief met cv) voor 18 mei naar: Jan Heeren 
De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam. Tel: 020-5535151
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.