Eveline Lubbers on Fri, 3 Apr 1998 17:00:55 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: evel schrijft (lang!)


Eindelijk, daar istie dan,
de aanvulling op de site van buro Jansen & Janssen
het verzameld werk van Eveline Lubbers
op een complete site:

http://www.xs4all.nl/~evel
Evel schrijft

Schrijven doe ik al jaren. Voorheen voor aktieblaadjes,
tegenwoordig voor wie maar plaatsen (en het liefst ook
betalen) wil. Veel van het vroege werk is verschenen als
produktie van buro Jansen & Janssen. Ik werk daar nog steeds,
maar publiceer meer onder eigen naam, Eveline Lubbers.
Het kritisch volgen van politie, justitie en
inlichtingendiensten is kort samengevat wat Jansen & Janssen
doet. Mijn bijzondere interesses, zoals particuliere recherche
versus actievoerders, Europese geheimen en ongeoorloofde
opsporingsmethoden staan hieronder opgesomd.
Naast onderzoeksjournalistiek in Nederland, doe ik reizen naar
onder andere Roemenie, liefst met reportage.
Op deze site veel van wat ik door de tijd geschreven heb,
ongecensureerd, op volle lengte en steeds de nieuwste stukken
eerst.
Reacties en commentaar -graag!- naar: evel@xs4all.nl

Evel schrijft over: 

 Multinationals, partikuliere recherche en actiegroepen 
 De Oud papier affaire 

 Politie, inlichtingendiensten en linkse actievoerders 
 Opsporing
 Infiltratie 
 Afluisteren 

 BVD en openbaarheid
 Europese geheimen 
 Inlichtingendiensten en drugshandel 
 Handel in oorlog 

 Evel op reis 
 ...in het verleden 
 ....in het buitenland 
 .....op Internet 

 Bio materiaal 

Evel schrijft voor:  
Ravage - De Groene Amsterdammer - Vrij Nederland - Kleintje
Muurkrant - Het Parool - Telepolis - Politie Magazine - Netti-
me - Nettime-nl - Konfrontatie - I & I 
En natuurlijk: buro Jansen & Janssen - 
Voorheen: Anti-Apartheidskrant - MensenRechten Magazine -
Ultimatum - NN - bluf!


Uitgebreide index van http://www.xs4all.nl/~evel:

 Multinationals, particuliere recherche en actiegroepen

* Politiek correct ondernemen in de jaren negentig.
Multinationals gaan massaal over op verantwoord produceren. De
angst zit er goed in na de Brent Spar affaire. Is er echt iets
veranderd of zijn de gedragscodes niet meer dan een goed wapen
tegen actiegroepen?

* McSpy. Hamburgergigant infiltreert actiegroep.
McDonald's huurde twee particuliere recherchebureau's in om
informatie te verzamelen over London Greenpeace.Minstens zeven
privé-detectives infiltreerden, zonder dat ze het van
elkaar wisten, dit kleine actiegroepje. Eén dame ging
daarbij wel heel erg ver..

* Court Drama. McDonald's vindt het niet leuk meer. 
McDonald's spande een proces aan tegen de anarchistische
milieugroep London Greenpeace, vanwege smaad (libel). Een team
van topadvocaten moest het  afleggen tegen twee actievoerders
in spijkerbroek, de McLibel 2.

* Actie of Dialoog?
Maarten van Riemsdijk promoveerde op de problemen van Shell,
Proctor & Gamble en Nestle. Waarom zijn grote bedrijven niet
in staat  behoorlijk te reageren op campagnes? Ignorance gets
them in trouble; arrogance keeps them there.

De Oud Papier affaire

* De Telegraaf en het links complot
Opzienbarende onthullingen in de Telegraaf suggereren het
bestaan van een  ondergronds netwerk van ultra-linkse
krachten. Het dagblad blijkt zich te  baseren op informatie
vergaard door diefstal en oplichting.

* De Telegraaf, Milieudefensie, en de oud papier-affaire
Milieudefensie ligt onder vuur in de Telegraaf.
Campagne-leider Wijnand Duyvendak aan de paal genageld als
ouwe kraker, Onkruiter, en Rara-verdachte bovendien. Waar
heeft de Telegraaf die informatie vandaan?

* Carbologie Een alternatieve vorm van bedrijfsspionage.
De waarde van informatie is toegenomen, ondernemingen willen
weten wat hen te wachten staat. Hoe komen ze daar achter?
Geweigerd door Bob Hoogenboom voor een bundel over
bedrijfsspionage.

* Liefdewerk Oudpapier Wordt Vervolgd
Diepgaand achtergrondverhaal over de Oud Papier-affaire met
nieuwe feiten uit onderzoek sinds de onthulling. De reacties
van de infiltrant en het betrokken recherchebureau.

* Liefdewerk Oudpapier Spionage in de Derde-Wereldbeweging
De onthulling! Buro Jansen & Janssen ontmaskert een
infiltrant, die jarenlang oud papier ophaalde bij een groot
aantal actiegroepen. Strategische informatie daaruit werd door
het particulier recherchebureau ABC in Vinkeveen doorverkocht.

Politie, inlichtingendiensten en linkse actievoerders

Opsporing 

* AUFMACHEN! Grensoverschrijdende huiszoeking in Vaals.
De Duitse politie zoekt in Nederland naar medewerkers van het
linkse blad Radikal. Dat riekt naar politieke vervolging,
vindt ook minister Sorgdrager. Het Openbaar Ministerie op de
vingers getikt.

* Opgeruimd staat netjes.
Misbruik wetsartikelen voor lastige demonstranten.
Tijdens de Eurotop haalde de politie drie keer grote groepen
mensen van straat. In de Spuistraat bij Vrankrijck waren dat
350 mensen, op basis van art. 140, lidmaatschap van een
criminele vereniging. Een analyse van de magere argumenten van
het OM.

* Huiszoeking bij journalisten Hoe zit dat eigelijk?
De Arnhemse politie viel bij Ravage binnen om een claimbrief
in beslag te nemen. Kan dat zomaar? Hoe doet men dat bij
andere media?

* VLEES IS MOORD! De politie ruikt wierook.
Met de arrestatie van twee jonge dierenactivisten kwam er een
eind aan een serie aanslagen van Right Animal Treathment
(RAT). Waarom heeft het het zo lang geduurd voor deze jongens
werden gepakt? Een analyse van het opsporingsdossier.

* Nasleep van de Lucky Luik.
Kraker moet na 13 jaar schadevergoeding betalen.
Het verhaal van de enige kraker die ooit is opgedraaid voor
schade bij de rellen in de jaren tachtig. Hij stond herkenbaar
op de foto tussen mensen die een ME-bus van de Marechaussee
omgooide. Defensie liet het er niet bij zitten.

* Op weg naar rehabilitatie.
Het dossier tegen Opstand onder de loep.
'Een lichte vorm van metaforitis'. Zo typeert het Gerechtelijk
Laboratorium het taalgebruik van RaRa. Wat heeft het onderzoek
tegen Hans Krikke en Jan Muter opgeleverd?

* Gedeeld gedachtengoed.
Fragmenten uit het proces-verbaal tegen Opstand.
"Ik, verbalisant no.088-01, heb tegen de verdachte gezegd dat
hij zijn ogen open moest houden. Indien hij dit niet zou doen
zou ik hem van zijn stoel schoppen teneinde hem wakker te
houden."

* Zware verdenkingen, magere bewijzen. Op zoek naar de RaRa. 
Overtuiging en geweld. Recensie van een mislukt boek over de
RaRa. Promovendus richt zich, bij gebrek aan contact met zijn
onderzoeksobjecten (de brandstichters) op de opsporing van de
RaRa.

Radio 100 uit de lucht gehaald, als criminele vereniging
* Heden Ik, Morgen Gij
De betekenis van de inval bij Radio 100 
Kleine voorgeschiedenis van het gebruik van artikel 140
* Vragen aan de gemeenteraad over de inval bij Radio 100
* Beklag. Verslag van een rechtszaak
Radio 100 beklaagt zich over inbeslagname van de zender.


Jan Karel en de ETA-bom
In het Aurora-gebouw bij het Leidseplein ontploft een bom.
De politie arresteert met groot vertoon een woonbootbewoner in
de Nieuwmarkt. 
* Als terrorist gearresteerd. Hoe kon het zover komen?
Van geseponeerde zaken moeten gemaakte foto's en
vingerafdrukken vernietigd worden. Dat gebeurt niet altijd. Op
basis
van zo'n foto verdacht van een bomaanslag.
* De vernietigde foto. 
De zaak Jan Karel verder uitgezocht.

* Het gezicht van het slechte
The face of evil
Over gecomputeriseerde compositietekeningen bij de politie.
Beginnende automatisering van opsporingsregister vertoont
grote overeenkomsten met omschrijvingen van misdadigers aan
het begin van deze eeuw. De vorm van het oor blijft
veelzeggend.

* CS-gas is dodelijk
Duitse dienstplichtige sterft onder verdachte omstandigheden.
Vertaling uit het Duitse dagblad de TAZ, over de speurtocht
van de ouders naar de omstandigheden waaronder hun zoon
stierf. Vergelijking met zaak Hans Kok dringt zich op.

* De BVD rukt op
Het grijze gebied tussen de BVD en politie groeit. De
inlichtingendienst levert onderhands 'bewijsmateriaal' over
actievoerders, via de CRI. Omgekeerd verdwijnen gegevens over
arrestanten in de archieven van de BVD. Soms heeft dat nare
gevolgen.

Infiltratie 

* Duitse infiltratiepoging
Duitse geheime dienst wil Koerden infiltreren. Hoe gaat dat in
zijn werk? Beschrijving van een poging tot chantage.

* De bespieders van de beweging.
Proloog van een chronique scandaleuse
De belangstelling voor de anti-apartheidsbeweging van de
tegenpartij is altijd groot geweest. De BVD is echter nog niet
bereid tot opening van zaken.

Inbraken, dreigbrieven en brandstichting

De oorlog van de FBI tegen de 'binnenlandse vijand'.
Een Salvadoraan die in de V.S. jarenlang de Midden-Amerika
beweging infiltreerde doet een boekje open over zijn
activiteiten. Vrijgekomen dossiers bevestigen zijn verhalen.
* Cointelpro, uitgebreide versie.
* Cointelpro, korte versie.

* "De BVD verzamelt geen gegevens om daar vervolgens niets mee
te doen."
De ontmaskering van Joop de Boer, het verschijnen van de
Tragiek van een Geheime Dienst en de Regenjassendemocratie
geven inzicht in de manier waarop de BVD informatie verzameld
en verspreid.

* Hoe zou jij dat nou aanpakken. 
Het nadeel van de twijfel.
Iemand die gewantrouwd wordt hoeft niet per se een infiltrant
te zijn. Paranoia maakt veel kapot, maar nonchalance ook.
Uitgebreide handleiding voor het uitzoeken van verdachte
personen. Met als bijlage: infiltratie als Stasi-strategie.

* Informant wil goedkeuring buro Jansen & Janssen.
Student meldt zichzelf aan als informant van de politie in
Nijmegen. Na een paar maanden wil hij buro J&J inschakelen om
te voorkomen dat mensen hem gaan wantrouwen. Dat gaat zomaar
niet.

* Hoe om te gaan met ontmaskering.
Praktische tips voor onderzoek naar infiltranten. Met
uitgebreide vragenlijst.

* Tips: de benadering.
De BVD staat op de stoep, wat te doen? Tips voor mensen die
uit nieuwsgierigheid niet meteen de deur weer dichtsmijten.

Afluisteren

* Email als briefkaart. Einde aan het briefgeheim?
Het kabinet wil het briefgeheim uit de Grondwet halen, om
makkelijker te kunnen afluisteren. Wie niet geheimzinnig doet,
valt buiten de
rechtsbescherming. Een zeer omstreden wetsvoorstel, dat per
definitie achterloopt bij de technische ontwikkelingen.

* Wetsontwerp Cryptografie ontcijferd.
Een wetsvoorstel over cryptografie lekt uit. Uitvoerige
analyse van de voorstellen voor een bijeenkomst in de Balie.

* Nieuwe wetgeving op het gebied van afluisteren.
Hoofdstuk voor het inmiddels uitverkochte en vele malen
vertaalde boekje De Muren Hebben Oren over technische en
juridische aspecten van afluisteren.

* Het gesprek als informatiebron
Praktische tips voor het voeren van gesprekken met instanties,
politici of wie dan ook om informatie los te krijgen. Geloof
in de rol die je kiest!

BVD en openbaarheid

* De BVD, de universiteit en extreem-rechts
Inlichtingendienst besteedt onderzoek naar extreem-rechts uit
aan wetenschappers. En die wetenschappers maken er een potje
van. Statistieken blijken nergens op gebaseerd, en een meer
socio-benadering is weer niks voor de BVD.

* De BVD op zoek naar nieuwe taken
Reorganisatieplannen onder de loep. De inlichtingendienst
doorgelicht door Andersson Elffers Felix: de BVD is een
bedrijf dat niet meer levensvatbaar is. Alles moet anders.
Maar meer openbaarheid is men niet van plan.

* De PKK in het BVD-Jaarverslag.
Koerden verdacht gemaakt door de Binnenlandse
Veiligheidsdienst. Als je het maar vaak genoeg herhaalt wordt
het vanzelf waar.

De Tragiek van een Geheime Dienst.
De Nijmeegse politie was 'not amused' over de onthullende
anonieme publicatie die loopjongens van de BVD ontmaskerde.
Het kwam tot juridische stappen tegen de verspreiders van het
boekje. 
Verslag van een politiek proces, de Tragiek als Tragedie. 
* prelude: Verklaring van uitg. Ravijn
* Deel 1. Het Proces
* Deel 2. Wordt Vervolgd
* Deel 3. Het Hoger Beroep
* Deel 4. De Uitspraak

* Spying the spies.
Public control of the secret services in the Netherlands.
Article on disclosures and legislation published in Hungary
and Romania. (english)

Europese geheimen

* De geheime politie van Europa.
Europol vrijgesteld van rechtsvervolging.
Nederland doet als voorzitter van de EU vergaande voorstellen
voor Europol. Democratische of rechterlijke controle is al bij
voorbaat uitgesloten. Kritiek vanuit de politiek is er
nauwelijks. Het wachten is op een Europese IRT-affaire.

* Rapport over geheimhouding? Sorry.. dat is geheim.
* Bericht über Geheimhaltung? Sorry.. das ist geheim.
Met de openbaarheid van bestuur op Europees niveau is het niet
best gesteld. De hoogste organen van de Europese Unie vinden
mensen die stukken opvragen irritante zeurpieten. En zelfs dat
moet geheim blijven!

* Ongecontroleerde Europese besluitvorming
'De nationale parlementen worden gechanteerd' zegt een
Europarlementari%r.' Intussen worden er wel vergaande
besluiten genomen op gebied van internationale
politiesamenwerking.
Met overzicht van de belangrijkste organen.

* Europese Verordening Staatsgeheimen in de maak.
Het einde van de vrije nieuwsgaring. Met deze verordening kan
een regering alles van belang als 'geheim' bestempelen. De NVJ
is ongerust. Zelfs Ien Dales heeft kritiek.

 Inlichtingendiensten en drugshandel

* De beroepsinfiltrant. De Zaak van de 9000 kilo
De rol van buitenlandse infiltranten in de opsporing van
drugshandel bleef bij de Commissie van Traa onderbelicht.
Analyse van een drugsdossier waaruit blijkt dat het met de
controle zeer slecht gesteld is.

* Wat van Traa vergeten is...
Na de parlementaire enquête naar opsporingsmethoden
lijkt het verhaal van de Franse zakenman Bosio veel minder
onwaarschijnlijk. Werd zijn bedrijf toch misbruikt als
frontstore?

* De zaak Bosio de doofpot in
De parlementaire onderzoekscommissie naar de zaak-Bosio houdt
willens en wetens informatie achter in haar rapportage aan de
Kamer. De zakenpartner van Bosio was tipgever voor de DEA en
de CRI, en dat moet geheim blijven.

* Dossier Bosio 
Schaduwrapport over de container-affaire en de DEA in
Nederland, aangeboden aan de Tweede Kamer, bevat onthullende
reconstructie op basis van Rijksrecherche-dossiers.
Vergelijking van verhoren bewijst dat Bosio's zakenpartner
voor de DEA werkt.
* Plus Persbericht:
Paul Rosemuller van Groen Links staat als voorzitter van de
parlementaire onderzoekscommissie-Bosio bovenop het deksel van
de doofpot.

De zaak Sinester. Ontslag op basis van BVD-geruchten.
Het paradepaardje van de Amsterdamse politie, de Surinaamse
coordinator minderheden wordt ontslagen. Aanleiding is een
vaag BVD-rapport dat volstaat met geruchten over contacten met
Bouterse. Hoe heeft het zover kunnen komen?
* De zaak Sinester, gecomprimeerde versie
* De zaak Sinester, uitgebreide versie

* Hoe Boerenveen geofferd werd.
De DEA zet een val om een luitenant van Bouterse te
beschuldigen van drugshandel. Officieel wist Nederlands van
niks. Maar wat was de rol van de CRI en haar informant Dick
Stoteyn? En wat wist de minister van Justitie?

* Suriname, de media en de 'War on Drugs'
De verhalen dat Bouterse betrokken is bij drugshandel dateren
al van begin jaren '90. Een analyse van geruchtencampagnes in
de media en de invloed daarvan op de Nederlands-Surinaamse
verhoudingen.

Handel in oorlog

* Peperspray te gevaarlijk als nieuw wapen voor de politie
Peperspray is geconcentreerde cayenne-peper geleverd in een
handzaam spuitbusje. Handig om onwillige arrestanten tijdelijk
uit te schakelen, vindt de Nederlandse politie. Hun lobby
wordt ondersteunt door een rapport van TNO. Wat daarin staat
is afschuwelijk. Incidenten met peperspray in het buitenland
roepen nog meer vragen op.

* De Waarheidscommissie, chemische oorlogsvoering en het OPCW
Na de apartheid werd het chemische oorlogsvoeringsprogramma
van Zuid Afrika geprivatiseerd. Het netwerk van geheimzinnige
frontstores van voormalige topmilitairen strekt zich uit tot
de OPCW, de organisatie die de verdragen tegen Chemische
Wapens moet controleren. De Waarheidscommissie durft niets te
doen.
* Zuid-Afrikaanse geheimen, uitgebreide versie
* Zuid-Afrikaanse geheimen, korte versie

* Executive Outcomes. 
Moderne makelaars in oorlog & vrede.
Zuidafrikaanse huurlingen op oorlogspad. Onopgemerkt nemen
huurlegers hele delen van Afrika over. De doodsescaders van
het apartheidsregime als militaire makelaars in vrede. Ze
interveniëren in ruil voor geld en een voet tussen de
deur bij diamantmijnen en olievelden.

* Copex, handel in stroomstokken ontmaskerd.
Engelse documentaire-maker gaat under-cover als wapenhandelaar
op zoek naar stroomstokken. De handel daarin is verboden, maar
ze blijken volop verkrijgbaar, ook voor staten waar gemarteld
wordt. De organisator van de wapenbeurs, Copex, is not amused
en onderneemt juridsche stappen wegens smaad.

 Evel op reis

...in het verleden

* Axie! Een zinloos boek over bluf! en de kraakbeweging.
Vieze Willem schreef onder de naam V. Luchteling memoires die
geen herinneringen bleken te zijn. Achterin staan drie
brieven, aan zijn vader, aan de BVD, en aan mij. Een
persoonlijke recensie.

* No more heroes.
De beelden van Emma Goldman.
'If I can't dance, it's not my revolution.' T-shirts met die
uitspraak van Emma Goldman doen het nog steeds goed. Recente
biografiën werpen een nieuw licht op de onafhankelijkheid
van deze super-vrouw. Ze viel voor verkeerde mannen.

* De Vrouw als de Ander
De Tweede Sexe na 35 jaar
Wat kun je vandaag de dag nog als strategie uit de Bijbel van
Simone de Beauvoir halen. Is het boek, gelezen door kinderen
van deze tijd, nog feministies te noemen?

 ....in het buitenland

* Het evangelie van het zakendoen
Bijbels en business naar Roemenie
Een Nederlandse ondernemer heeft succes in Roemenie. Maar hij
raakt verstrikt in nationalistische conflicten in
Transsylvanie, omdat hij zaken doet met een foute
burgemeester.

* Buiten de muren van het getto.
Anti-semitisme zonder joden in Roemenie.
De herinnering aan de rol van Roemenie in de Jodenvervolging
is nogal selectief. De opening van de Anne
Franktentoonstelling in Boekarest drukt de Roemenen met de
neus op de feiten.

* Sloppenwijk in Istanbul.
Mensenrechtendelegatie op bezoek in Turkije. 
Zelfgebouwd dorp op een heuvel dreigt ontruimd te worden omdat
het een Dev Sol-nest zou zijn. Mee met de
mensenrechtendelegatie die probeert daar wat aan te doen.
Repressie in een notendop.

* Longo Mai. Fortress Europe groep vergadert in Frankrijk.
Een warme zomer op een zelfvoorzienende cooperatie in
Frankrijk. Het Forum voor Europese Burgers houdt er een
bijeenkomst. De burgemeester van Den Haag was er ook.

* Golania. Roemenie in opstand.
In het donker is alles anders. Impressie van de
studentendemonstraties vier maanden na de verdwijning van de
Ceaucescu's.

* Budapest. Het communisme voorbij.
Vrienden bezoeken in een land in verandering. Nu de regering
beelden omver begint te trekken, is het leven een stuk minder
overzichtelijk. Twee maanden voor de Muur valt staan de
DDR-vluchtelingen te dringen aan de poort naar het Westen.

 .....op Internet

* Lobbyen en actievoeren op het Net. Emancipatie op Internet.

Verslag van een werkgroep met Europarlementariër Nel van
Dijk, Yvonne Scherf van Arachne en Eveline Lubbers. Met
aandacht voor de Eurostop pagina's met de andere kant van het
nieuws over de Eurotop in Amsterdam.

* Oproep tot subversief gebruik van Internet
Netactivisme in Amsterdam.

Pleidooi voor het creëeren van vrijruimtes op het Net aan
de hand van inspirerende voorbeelden uit Nederland: het
IRT-rapport online, het gevecht tegen Scientology.
Geschreven voor een Oostenrijks tijdschrift over Internet.

* Beat the Dutch!
Netactivism in Amsterdam.
Compilation of two extensive articles on Netactivism & the use
of computers by activists, Back to the Source and Report on
Amsterdam (English).

* Back To The Source.
An archivist exploring new dimensions of Netactivism.
The history of J&J using computers and the future of the Net
for activists. Speech delivered for the Budapest Metaforum
Conference (English).

* Netactivism. Report on Amsterdam.
Some inspiring tales from the Lowlands: The Breaking of the
State Publishers' monopoly, How to fight the Church of
Scientology on Internet, The Raid on Ravage. And of course
McSpotlight. (long, English)

* Material Girl. Ien Ang, Desperatly Seeking the Audience.
Ooit schreef Ien Ang een boek over de soap-serie Dallas.
Nu adviseert ze tv-bazen die de greep op hun publiek dreigen
te verliezen. Beelbuis-kritiek van voor het Internet-tijdperk.

* Genieten van soap. Ien Ang, Het geval Dallas.
Recensie van een boek over het genot van kijken naar soap (ook
voor intellectuelen!). Zelfs woongroepen vol geharde
aktivisten in de kraakbeweging zitten, zo blijkt, op vaste
tijden aan de buis gekluisterd.

Bio materiaal

* Gevaarlijke politie 
NRC Handelsblad over het werk van J&J n.a.v. de Eurotop
* Who the hell is Eveline Lubbers 
and what is buro Jansen & Janssen (english)
* Contraspionage en spitwerk als hobby. 
Interview met Buro Jansen & Janssen.
* Next Five Minutes Conference. 
Dagboek bijgehouden voor Ravage.
* What is buro Jansen & Janssen? 
for the Next Five Minutes Conference (english)


Dus: ga gauw kijken op http://www.xs4all.nl/~evel
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.