Eveline Lubbers on Wed, 14 Jan 1998 15:58:46 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nettime-nl: europol


> Geachte Karin Spaink
> 
> Is het wellicht mogelijk dat de opheffing van het briefgeheim 
> gerelateerd is aan de uitbreiding van de bevoegdheden van Europol ?
> 
De verruiming van de mogelijkheden tot afluisteren hebben zeker te 
maken met ontwikkelingen op Europees niveau. Het beleid over wat 
telefonie-instellingen technisch mogelijk moeten maken wordt op dat 
niveau bepaalt.

> In het Europolverdrag is namelijk wel voorzien op welke wijze informatie
> beschikbaar wordt gesteld aan deze politiedienst maar niet uit welke 
> bronnen (MID+BVD) of gewoon PTT-Telecom.
> 
> Dat het Europolverdrag  op deze wijze nooit in de vaderlandse pers is
> besproken zegt misschien ook wat over zelfcensuur  en 
> staatsveiligheidsbeleving  bij de  Nederlandse Dagbladuitgever.

Daar kan ik over meepraten. Ik heb een kritisch stuk over de 
immuniteiten van Europol aan alle mogelijke dag- en weekbladen 
aangeboden, en iedereen vond het te specifiek, te juridisch of teveel 
gemiereneuk. Moet eerst weer een IRT-achtig schandaal komen, voor er 
aandacht voor is. Uiteindelijk heb ik het stuk verkocht aan 
PolitieMagzine, daar zal het deze maand in verschijnen.

Zie voor meer informatie over Europol, de speciale site van 
buro Jansen & Janssen http://www.xs4all.nl/~respub/europol

eveline lubbers

> 
>  Han speckens@concepts.nl
> --
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
> * toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
> * over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
> * tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
> * nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.
> 
> 


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.