Peter Mertens on Fri, 9 Jan 1998 08:02:33 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Heden 17:00 uur. Sluiting µ


Hedenmiddag Vrijdag 9 januari 17:00-19:00 uur sluiting µ.


Maatschappij Arti & Amicitić
Rokin 112
1012 LB Amsterdam


http://www.arti.nl/mu
Met µ CDROM!

F P C   M E R T E N S--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.