evel on Fri, 12 Dec 1997 21:00:47 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: De Balie: cryptografie


Salon De Balie,
16 december, 20.30 uur 
Wonderland: Digitaal briefgeheim
Een discussie over e-mail en cryptografie

Het briefgeheim is vastgelegd in de Nederlandse grondwet:
niemand anders dan de geadresseerde mag een brief openen.
Voor e-mail ligt dat ingewikkelder. Binnenkort buigt de
Tweede Kamer zich over een voorstel om ook nieuwe
telecommunicatievormen in de Grondwet op te nemen. Groot
probleem voor de wetshandhavers is de omgang met digitale
versleutelingstechnieken (cryptografie).

Sinds de overheid in 1993 probeerde cryptografie te
verbieden is er veel gebeurd. Electronic Commerce lijkt nu
de weg vrij te maken voor grootschalig gebruik van
cryptografie en heeft de voorstanders van regulering op een
achterstand gezet. De ministeries van Binnenlandse Zaken en
Justitie stellen voor om een e-mail gelijk te stellen aan
een briefkaart (dus leesbaar voor iedereen), en de privacy
alleen te respecteren als de berichten met cryptografie
onleesbaar gemaakt zijn. Ondertussen worden plannen gemaakt
voor de oprichting van Trusted Third Parties (TTP's) die
sleutels en certificaten in beheer zullen nemen.

Wat betekent dit precies voor de privacy van de digitale
burger en welke gevolgen heeft de regulering van
cryptografie op financidle transacties op het Internet? De
Registratiekamer schreef in een ongevraagd advies aan het
kabinet dat zij de nieuwe wetsvoorstellen in alle opzichten
onaanvaardbaar vindt, omdat de vertrouwelijkheid van
gegevens onvoldoende is gewaarborgd.

Inleiding door Paul Overbeek (cryptografie-specialist KPMG).
Discussie met B . Hulsman (Registratiekamer), Guikje Roethof 
(Tweede Kamer, D66), Prof. Kaspersen (VU) en Sergei Katus
(VNO/NCW). Gespreksleiding: Steven Lenos (Instituut voor
Publiek en Politiek).

Digitaal Briefgeheim kwam tot stand in samenwerking met
XS4ALL.

Entree 10,- / 7,50 
Reserveren ma-za 17.00-20.00 uur 553 5100 
De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10 1017 RR Amsterdam


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.