evel on Fri, 12 Dec 1997 20:59:47 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: persbericht xs4all


XS4ALL doet aangifte bij Hoofd-Officier Vrakking

XS4ALL Internet heeft vandaag bij de Hoofd-Officier van
Justitie Vrakking in Amsterdam aangifte gedaan tegen de
Rechter-Commissaris en Officier van Justitie die de
vordering hebben opgesteld waarmee XS4ALL op 31 oktober
opgedragen werd het Internetverkeer van een van haar
gebruikers af te tappen.

Justitie had haar vordering gebaseerd op artikel 125i WvSv.
Op 13 november heeft XS4ALL geweigerd gehoor te geven aan de
vordering omdat deze naar haar mening onvoldoende wettelijke
grondslag heeft. Het niet gehoor geven aan een justitiele
vordering is strafbaar.

Uit alle reacties die XS4ALL sinds de weigering heeft
ontvangen is zij gesterkt in haar mening dat Justitie met de
vordering te ver is gegaan. Op basis van artikel 125i WvSv
kan en mag geen tap worden gevraagd. XS4ALL vindt dat de
poging van Justitie haar te dwingen tot medewerking aan het
toepassen van onwettige opsporingsmethoden niet zonder
sancties voorbij mag gaan. XS4ALL stuurt aan op een spoedig
proefproces zodat een strafrechter zich over de vordering en
het handelen van de betrokken ambtenaren kan uitspreken.

XS4ALL heeft daarom aangifte gedaan op basis van artikel 365
WvSr en 140 WvSr. Artikel 365 houdt in 'dwang door
ambtenaar' waarbij een ambtenaar misbruik maakt van zijn
gezag en iemand dwingt iets te doen. In dit geval wisten de
betrokken ambtenaren dat de vordering niet op de wet was
gebaseerd en maakten zij misbruik van hun gezag door de
vordering toch te eisen. Uit publicaties blijkt bovendien
dat de vordering aan diverse andere Internet Providers is
afgegeven en met hen langdurig is voorbesproken. Daarom is
er voldoende reden om de betrokken ambtenaren te verdenken
van deelneming aan een organisatie die het plegen van
misdrijven tot oogmerk heeft, artikel 140 WvSr.

XS4ALL voelt zich principieel verplicht haar gebruikers te
beschermen in hun privacy. Bovendien heeft XS4ALL een
commercieel belang, aangezien zij niet het risico mag lopen
door gebruikers civielrechtelijk wegens onrechtmatige daad
te worden aangesproken. Dit zou kunnen gebeuren bij een
dergelijke niet op wet gebaseerde interventie van de
provider. Tot slot is het vanuit maatschappelijk oogpunt
belangrijk dat opsporingsmiddelen voldoende wettelijke basis
hebben. Medewerking aan de vordering zou een ongewenste
precedentwerking hebben die van grote invloed kan zijn op de
privacy van alle Internet gebruikers in Nederland.

XS4ALL heeft geen mening over de aard van het recherche
onderzoek of de vermoede misdrijven. Ook zal XS4ALL geen
mededelingen doen over de inhoud van het onderzoek, de regio
waar dit zich afspeelt of de identiteit van de betrokken
ambtenaren want het is niet haar bedoeling het recherche
onderzoek te laten stuklopen.

Meer informatie over deze zaak (incl eerdere persberichten
en artikelen):

http://www.xs4all.nl/

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.