Pierre Speckens on Fri, 5 Dec 1997 17:49:20 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: practice and poltics


in antword op de Amsterdam Agenda en de reden van mijn 
eerdere a-politieke boodschap:

het Virtual Platform , zoals eerder in Dots en Dada de representatie van 
media cultuur in NL en nu in EU, neemt het voortouw het beleid te 
stimuleren ter samenwerking en financiering in/van projecten door 
kunstenaars. wat mij opvalt is dat de functie van het Virtueel Platform 
wil innemen enerzijds gericht is op het betalen van de creativiteit door 
kunstenaars werkzaam in deze media cultuur , een europese media 
cultuur CAO voor kunstenaars?, en dat zij tevens de beleidsspilfunctie 
tussen politiek, industrie en media cultuur in europese artistieke 
contekst wil vervullen met medewerking van alle aangesloten 
(gesubsidieerde) instellingen.
Hoe wordt men lid van deze nieuwe branche organisatie ?

Other Action points
onder deze noemer wordt de discussie en uitwisseling voorgesteld via 
oa Nettime. de Amsterdam Agenda die via Nettime verspreid is, is de 
eerste versie; wordt verdere publicatie over de uitkomsten van p2Pvia 
nettime overwogen?

Het Verdrag van Amsterdam, dat voor of na de verkiezingen door de 
Tweede kamer wordt geratificeerd, gaat uit van verdere convergentie 
van de media en maakt in de toekomst subsidiering van de publieke 
omroep een daad van concurrentievervalsing, wellicht is het in deze 
context van Agenda en Verdrag van Amsterdam en de Europese 
(media) cultuur meer de nadruk te leggen op deze commerciele 
ontwikkeling, bijv. in de aanloop naar de verkiezingen ( art 128, 
Verdrag van A)?

De TELECOM wet, zoals deze onlangs is goedgekeurd in de Tweede 
Kamer, maakt een eind aan de privacy op het internet en maakt de 
verschuiving van mensenrecht naar copyrecht eens en te meer 
duidelijk.

een mogelijke financier in Nederland voor de voorgestelde A.Agenda
is zowel het ministerie van V&W als Binnenlandse Zaken in het kader 
van projecten voor het Grote Stedenbeleid .

In een Trans Europese context is aktie nodig voor de toevoeging van 
de Culturele Paragraaf in het Energie Handvestverdrag, de enige 
trans-europese financiele en infrastructurele uitwisseling in de nabije 
toekomst.

Meer buurtnetwerkplaatsen voor media cultuur, 
            

                    NETWERKERY AMSTERDAM
                     speckens@concepts.nl
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.