Christine Karman on Mon, 1 Dec 1997 12:58:16 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nettime-nl: Re: Amsterdam Agenda


At 15:56 30-11-97 +0100, Josephine Bosma wrote:
>Ondanks de weinige tijd die ik heb, wil ik toch even reageren,
>en hopelijk leidt het niet tot MEER misverstand of flames.

och jesis, wat nu...
Deze lijst was bedoeld voor serieuze bijdragen en geen
discussie c.q. flames. Deze Josefien schijnt zich tot doel
te hebben gesteld zoveel mogelijk mensen van deze lijst weg
te jagen. Dat ze anderen aanmaant serieuze bijdragen te posten is een gotspe.

>Het is echt niet verstandig als je niet echt weet wat er aan de
>hand is

zegt iemand die overhoofd niet weet wat er hoe dan ook aan de hand is...

dagdag
Christine (unsubscribing....)

--
signature? signature? what signature?
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.