I. Poppe on Tue, 4 Nov 1997 00:44:01 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: MOO


andere versie gepubliceerd in NET (opdracht-artikel)

Proefkind in de MOO
De Tas wandelt in cyberspace hand in hand over wolken, vertelt ze me. Ook
gaf ze geboorte aan een proefkind. De schepper is haar geliefde, die zij
overigens nog nooit gezien heeft. We hebben afgesproken in haar favoriete
MOO, een virtuele gemeenschap waar de bewoners communiceren door middel van
tekst. Volgens afspraak loggen we allebei in, ieder vanuit ons eigen
woning.
    Bij binnenkomst, ben ik te ongedurig om een gebruiksaanwijzing te
lezen. Ik bevind mij in de welkomsthal, lees ik van mijn scherm. Plotsklaps
flits de volgende zin over mijn scherm: 'Je ruikt de geur van licht
rottende bladeren en kijkt op. Naast je staat -alsof ze uit het niets komt-
De Tas.'
Ik lees: De Tas roept: 'Hallo, Brite!'
Brite is mijn nick-name. Hoe zeg ik nou wat terug?
De Tas legt het mij uit: door aanhalingstekens te tikken, geef ik het
commando om wat te zeggen. Na een tijdje proberen, heb ik het door en tik:
 'hoe is het met je proefkind?'
Op mijn scherm verschijnt: Brite zegt: 'hoe is het met je proefkind?'
De Tas grijnst: 'Wil je Proefkind ontmoeten? Volg me maar, dan neem ik je
naar de Glazen Villa.' *plop* en... De Tas is verdwenen.
Ik volg haar:
'Je bevindt je in de Glazen Villa, waar de wanden, tafels en kasten van
glas zijn. Hier wonen namelijk De Tas en DoDo, van die doorzichtige types.
Onlangs is Proefkind geboren, die woont hier ook.'
Opeens gaat Proefkind huilen.'UHHHHHHWAAAAAAHHH,' schreeuwt Proefkind. Ze
wil dat jij haar oppakt en troost misschien stopt ze dan met huilen.
De Tas legt mij uit dat ik door middel van het tikken van een dubbele punt,
mijzelf een actie kan laten verrichten, een eenvoudig commando. Ik tik:
: pakt de huilbaby op.
Brite pakt de huilbaby op, verschijnt op mijn scherm.
Voor ik het in de gaten heb, plast de baby op mijn schoot. Gelukkig neemt
De Tas haar Proefkind van mij over en brengt het naar de kinderkamer. Ik
heb een natte plek in mijn broek.
DoDo komt de glazen villa binnen, begroet mij hartelijk en geeft De Tas een
hartstochtelijke zoen, waardoor zij even openklapt en vervolgens zich weer
sluit. DoDo heeft een spoor lippenstift op zijn wang.
'Waarom wonen jullie in een glazen huis?' vraag ik.
'Dat is handig met Proefkind,' antwoordt De Tas, 'Dan kan ik haar altijd in
de gaten houden.'
'Waarom hebben jullie dat proefkind?' vraag ik.
'Oefenen voor later,' grinnikt DoDo.
Hij legt mij uit dat hij het proefkind geprogd (geprogrammeerd) heeft met
allerlei bijbehorende tekstjes (features). Zowel DoDo als De Tas kunnen
deze zinnen oproepen door het tikken van eenvoudige commando's, zodat ik
kan lezen hoe het proefkind huilt of mij bewatert.
    De Tas vertelt enthousiast dat het commando om iets, wat je bij je
hebt, ergens anders neer te leggen het Engelse woord 'drop' is. Ze laat het
Proefkind regelmatig overal vallen. 'Proefkind ondervindt er geen schade
van. Nog geen trauma!' lacht ze.
'Dat weet je nog niet! Wacht maar tot ze groot is,' zegt DoDo.
 DoDo vertelt dat je in een MOO 'bots' kunt programmeren, dat zijn robots
die at random teksten op je scherm kunnen laten verschijnen, zodat je het
idee zou kunnen krijgen met iemand te communiceren, als de tekst-uitspuger
geavanceerd genoeg is.
'Proefkind zal wel uitgroeien tot een Infotainment-bot,' meent DoDo.
'Waarop wil je die bot dan laten reageren, hoe programmeer je haar?' vraag ik.
'Dat weet ik nog niet, misschien op punten of komma's of vraagtekens - of
op woorden als 'hallo'. Proefkind is voorlopig nog een baby.'
'Wil je de vader van je Proefkind nou nooit eens ontmoeten?' vraag ik aan
De Tas.
'Welnee!' antwoordt De Tas.
DoDo legt uit: 'In Real Life ben ik getrouwd - theoretisch bega ik bigamie,
en ik wil het theoretisch houden.'
'Wij zijn elkaars dagboek, wij zijn zielenvrienden,' glimlacht De Tas
Het virtuele huwelijk, het maken van een proefkind is een natuurlijk gevolg
van onze conversaties, beweert ze. 'Heb je DoDo al bekeken?' vraagt De Tas.
Ik tik: 'kijk DoDo' en lees:
'Jij dacht misschien dat de dodo uitgestorven is, maar dat is niet zo.
Misschien is DoDo met zijn vriendelijke karakter wel een der laatste der
mohikanen, verder is hij zeer modern: volkomen geautomastiseerd. DoDo
loopt een beetje vreemd, hij schommelt.'
'En hoe vind je mijn beschrijving?' vraagt Dodo.
'Geautomatiseerd?' vraag ik.
'Ja, ik ben omringd door apparaten. Mijn computer bijvoorbeeld. En ik zit
in een rolstoel in Het Echte Leven.'
'Dat wist ik niet, ' zeg ik.
DoDo rent rondjes door de kamer en springt op en neer.
'Hier heb ik benen,' juicht DoDo.
'Benen die het doen, wel te verstaan!'
Van schrik tik ik: @quit. Maar voor ik uitgelogd ben, zie ik ze samen
wegrennen steeds hoger de lucht in: hand in hand.
-----------------------------------------
Wat is een MOO of een MUD?

Een MOO of MUD is een Multi Users Directory, oftewel een plek waar meer
gebruikers tegelijkertijd aanwezig zijn. Elke speler logt in (werk / thuis
/ universiteit) en komt terecht in een wereld die op tekst gebaseerd is.
Een MOO is object georienteerd, wat wil zeggen dat je objecten in het
systeem achter kunt laten. Als je de spelomgeving in gaat, krijg je een
objectnummer. Je kunt een geslacht instellen en jezelf vervolgens
beschrijven. Bijvoorbeeld: 'Ik ben Moira een woeste jongedame, snel razend-
dus pas op je tellen.' Wanneer een andere speler je bekijkt, krijgt hij
jouw beschrijving te lezen. Behalve dat je zelf een object bent, kun je
objecten maken, zoals kamers, auto's, huisdieren of zelfs proefkinderen. In
je eigen 'geprogde' omgeving kun je door middel van features en verbs met
elkaar communiceren. Dit zijn korte commando's. In de MOO is het de
gewoonte om elkaar te helpen met proggen en om de dingen die anderen
gemaakt hebben te gebruiken. Er zijn behulpzame personages in de MOO
aanwezig, de Wizard of Bouwvakkers. Hoe handiger je bent, des te sneller
kun je zelf een HB-er (hulpvaardige bouwvakker) kunt worden.
Van alles over MOO's is te vinden op
http://www.itp.berkeley.edu/~thorne/MOO.html

Wat is er bijzonder aan een MOO?
Xena: " Ik heb het gevoel dat ik speel in een film, terwijl ik meeschrijf
aan het scenario."
Doordat een gemengd publiek regelmatig dezelfde tekst-omgeving bezoekt,
leert men elkaar beter tot zeer goed kennen. In de MOO kun je, in
tegenstelling tot IRC (Inter Relay Chat) dingen voor elkaar achterlaten,
bijvoorbeeld een antwoordapparaat dat berichten opslaat. De gebruikers
bouwen met elkaar een leefomgeving. Er ontstaan omgangsregels, rechtbanken,
politie-stations, advocatenkantoren, bioskopen, galerie-ruimtes. Conflicten
en liefdesverhoudingen, roddel en achterklep. Virtuele vrienden kun je
bezoeken op als je niemand kunt opbellen omdat het diep in de nacht is.
Interessant aan een virtuele gemeenschap is hoe werkelijk je de virtuele
ruimte ervaart; hoe je je voorstellingen maakt van andere karakters, die
louter op tekst gebaseerd zijn; en hoe een gemeenschap zich ontwikkelt. De
verhalen van Howard Rheingold en Julian Dibbel zijn uitgemolken, maar voor
de newbie absoluut de moeite waard. Julian Dibbels bekende artikel over
Mr.Bundle gaat over een cyberrape in Lamda-moo en is virtuoos geschreven.
'You must read it:
http://www.panix.com/userdirs/julian/writing/bungle.html.'
Informatie over Rheingolds werk is te vinden op:
http://www.well.com/user/hlr/howard.html

Hoe vind je MOO's?
In de volgende bibliotheek staan links naar allerlei MOO's en MUDS:
http://lucien.sims.berkeley.edu/moo.html. In de USENET nieuwsgroep
rec.games.mud.announce, vind je een ellenlange lijst.
Over de Nederlandse metro-MOO (www.dds.nl/~metro) hebben o.a. Chaos
(http://huizen.dds.nl/~chaos1) en Dimitri (http://www.dds.nl/~dimitri)
informatie over op het net gezet, via hun homepages vind je links naar
handleidingen, roddelverhalen, paspoorten van metrobewoners en natuurlijk
naar buitenlandse moo's en muds.

Onderzoek met betrekking tot MUD/MOO's
In een tekst-gebaseerde omgeving worden ruimten gerepresenteerd door een
systeem van kamers met in- en uitgangen. Wanneer een gebruiker door deze
kamers navigeert, kan hij in real time communiceren met anderen die in
dezelfde ruimte verblijven. Deze virtuele systemen zijn uitermate geschikt
voor conferenties en onderwijs. John and Elizabeth Towell onderzochten of
mensen die gebruik maken van deze systemen, het gevoel hadden 'aanwezig te
zijn'. Zij ondervroegen 207 personen uit 6 verschillende tekstgeorienteerde
virtuele omgevingen. Het reslutaat was dat 69% van de ondervraagden het
gevoel had daadwerkelijk aanwezig te zijn. Een doel is om te begrijpen in
hoeverre mensen zich betrokken voelen tot sociale interactie. Ook voor
toekomstig onderwijs zijn deze onderzoeken van belang, zoals Colin Moock's
artikel over communicatie in virtuele 'classrooms'. Meer over dergelijke
onderzoeken is te vinden op http://lucien.sims.berkeley.edu/moo.html

Lijst van MOO/MUDs:

1. METRO-MOO, sociale MOO voor iedereen
telnet://metro.dds.nl: 8888 of telnet://dds.dds.nl: 902
Ga naar het metroplein op http://www.dds.nl
2. LambdaMOO, grote sociale Amerikaanse MOO
   telnet://lambda.parc.xerox.com 8888
3. ChibaMOO is een sociale omgeving, een beetje cyberpunk.
Telnet naar telnet://chiba.picosof.com 7777
4. Eon MUSE, telnet://cmuse.mc.maricopa.edu 8888
5. JaysHouseMOO  http://jhm.ccs.neu.edu 1709
6.MIT's Media MOO is een van de eerste en professioneelste MOO's,
ontworpen voor researchers om elkaar te ontmoeten. Telnet naar
purple-crayon.media.mit.edu:8888.
www.cs.bsu.edu/homepages/siering/netoric.html.
7. DU-MOO ontworpen voor leraren om studenten in klasverband te laten
werken. Telnet:// moo.du.org 8888. Diversity University is een virtuele
campus.
8.Daedalus MOO is een minder gestructureerde MOO dan DU voor leraren en
leerlingen om elkaar te ontmoeten. Telnet naar logos.daedalus.com:7777
9. Virtual Online University, Inc. is a non-profit organisatie voor
studenten. VOU
representeert een nieuw educatie-model. Real-time, kunnen via comupters de
studenten college volgen, of informatie vinden.
10. PMC MOO. Het on-line magazine Postmodern Culture heeft deze MOO
 opgezet. Telnet naar: hero.village.virginia.edu:7777
11. Connections MOO is een virtuele leeromgeving.
Telnet naar telnet://connections.sensemedia.net:3333
12. Als je MOOville bezoekt, vind je een museum met projecten o.a. van
presentaties van Susan B. Anthony. Stukken geschiedenis van de
vrouwenbeweging zijn te vinden, maar ook informatie over  gemengde
huwelijken. Robots leiden je rond door deze expositie.Het is mogelijk dat
je op een klas slapende personages stuit, maar ook dat je een lezing kunt
volgen. Telnet naar: moo.ucet.ufl.edu 7777 Handleiding:
http://www.ucet.ufl.edu/writing/MOO.
13. SkooMOO is een educatieve MOO voor kinderen van 7-18 jaar, de eerste
die is opgezet in Singapore, een van de eerste Aziatische MOOs. Telnet://
capella.iti.gov.sg:5577
14. Regina MOO is een kindermoo, waar iedereen welkom is. Beschaafd gedrag
gewenst!
Telnet:// du.unibase.com 8888.
15. BayMOO is een gewone MOO met als doel een virtuele community te bouwen,
met interessante objecten en waar men over van alles kan praten: van
techniek tot sociale en artistieke onderwerpen.
Telnet:// baymoo.sfsu.edu 8888 Voor meer informatie: contact
arthurc@mercury.sfsu.edu.
16. BioMOO is a virtuele academie voor biologen. Telnet://
bioinfo.weizmann.ac.il 8888
17. WriteMUSH is bedoeld voor schrijvers en aankomende schrijvers. Er is
een Writer's Block café waar je een band verzoeknummers kan laten spelen.
Karakters kunnen hun eigen kamers bouwen in de Mulberry Herberg. Telnet://
writemux.visi.com:6250
18. schMOOze University is een kleine en vriendelijke MOO, die bekend staat
om zijn gastvrijheid en de gemeleerdheid van de bewoners. Het is opgericht
in juli 1994 voor mensen die Engels niet als moedertaal hebben maar toch
hun Engels willen praktizeren. Het is mogelijk om in groepen je Engels te
oefenen maar je kunt ook één-op-één kletsen of mee doen met taalspelletjes.
Iedereen die geinteresseerd is in multi-culturele communicatie is welkom.
telnet://schmooze.hunter.cuny.edu 8888/
Vreemde Talen- MOO's
19. Le MOO Francais, Franstalige MOO
   telnet://logos.daedalus.com 8888
20. "LittleItaly", Italiaanstalige MOO
   telnet://ipo.tesi.dsi.unimi.it 4444
21. MorgenGrauen LPmud, Duitstalige Mud
   telnet://mud.uni-muenster.de: 4711
22. MOOsaico, Portugees-talige MOO
   telnet:// moo.di.uminho.pt 7777
23. SvenskMud, Zweedstalige Mud
   telnet://svmud.lysator.liu.se 2043
24. Over de spaanstalige MOO kun je van alles vinden op
http://web.syr.edu/~lmturbee/mundo.html


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.