Josephine Bosma on Mon, 3 Nov 1997 12:43:05 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: niet publiceren


een vraagje:

waarom zie ik steeds bij publicaties hier:

"niet voor publicatie"   ?

komt erg paranoide over, is echt niet nodig

leest ook niet lekker


regardsJ
*


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.