Patrice Riemens on 12 Mar 2001 10:39:14 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] SID lezing 19 maart as: Bernard Hoekman, WereldBank, over ontwikkelingslanden en wereldhandelsysteem


(voor WTO/mondialisering geinteresseerden, en met excuses voor evt
formatteringsblues...)


original message:

> 
> Geachte meneer/mevrouw,
> 
> Hierbij treft U informatie aan over een lezing door Dr. Bernard Hoekman,
> Manager Trade Policy & Research bij de Wereldbank, getiteld 'INTEGRATIE VAN
> ONTWIKKELINGSLANDEN IN HET WERELDHANDELSSYSTEEM: DE WTO VOORBIJ'.
> Deze lezing in de SID-serie 2001 "WERELDMARKTEN - UNIVERSELE WAARDEN?" vindt
> plaats op maandag 19 maart 2001, 18.00 uur aan de Vrije Universiteit te
> Amsterdam.
> SID-Nederland nodigt u hiervoor graag uit. Mocht u personen en instanties
> kennen die ook geinteresseerd zijn dan verzoeken wij u deze informatie aan
> hen door te sturen.
> 
> Bij voorbaat hartelijk dank en met vriendelijke groet,
> 
> Els van der Lugt,
> secretariaat SID Nederland
> 
> UITNODIGING
> 3e lezing in de SID-cyclus 2001
> "GLOBAL MARKETS - UNIVERSAL VALUES?
> Social values and ethics in international economic co-operation"
> 
> INTEGRATIE VAN ONTWIKKELINGSLANDEN
> IN HET WERELDHANDELSSYSTEEM:
> DE WTO VOORBIJ
> 
> door
> 
> BERNARD HOEKMAN
> 
> Manager Trade Policy & Research bij de Wereldbank
> 
> Maandag 19 maart 2001, Vrije Universiteit, Amsterdam
> 
> Discussieleider: mr. J.J.A.M. van Gennip, voorzitter SID-Nederland
> 
> 
> 
> PRAKTISCHE INFORMATIE
> Informatie en aanmelding: secretariaat SID-Nederland: tel/fax: 010-4367891;
> e-mail: buro.op.orde @ luna.nl
> Datum: maandag 19 maart 2001
> Tijd: 18.00-19.30 uur
> Plaats: Agorazaal 1, Vrije Universiteit
> De Boelelaan 1105, Amsterdam
> Kosten: geen
> Voertaal: Nederlands
> Introducé(e)s: van harte welkom
> Ontvangst: vanaf 17.30 uur
> Bereikbaar: per openbaar vervoer: vanaf Amsterdam Centraal: sneltram 51 (16
> min.) of stadstram 5 (25 min.); vanaf Station Zuid/WTC: te voet, sneltram 51
> of stadstram 5 (halte VU)
> Auto: Ringweg A-10, afslag S108 Buitenveldert/Amstelveen centrum
> 
> 
> SID-serie 2001: Wereldmarkten - Universele waarden?
> 
> Het rommelt in de internationale economische samenwerking. De vrije markt
> staat nog wel centraal, maar de twijfel knaagt. Door de ‘Transitie’ in
> Centraal- en Oost-Europa, de tekortschietende ‘Washington Consensus’ en de
> recente financiële crises in Azië en Rusland groeit nu ook in de
> internationale economische gemeenschap het besef dat de (financiële)
> wereldmarkten toch echt enige regulering behoeven: als spelregels, maar meer
> nog als een morele en ethische basis. Er is echter nog geen consensus over
> een sociaal-economisch model waarin vrijhandel gepaard gaat met
> mensenrechten, milieubescherming en arbeidsstandaarden. Het wantrouwen
> tussen NGO’s en de wereld van de haute-finance is groot.
> 
> Met haar lezingenserie ‘Wereldmarkten - Universele Waarden?’ exploreert
> SID-Nederland de ruimte voor een herbezinning op de ‘klassieke’
> internationale samenwerking en economische en financiële architectuur.
> Groeit het besef echt dat maatschappelijke waarden en ethiek van belang zijn
> voor internationale financiën en economie? Hoe zijn die waarden te
> integreren? En welke dilemma’s en keuzes brengt dat met zich mee?
> 
> 3e lezing: De WTO voorbij
> 
> Meer ‘Aid for Trade’ en niet alleen kijken naar de WTO als het gaat om
> wereldhandel en ontwikkeling. Daarvoor pleit Bernard Hoekman van de
> Wereldbank in de derde lezing in deze SID-serie op maandag 19 maart 2001 aan
> de Vrije Universiteit in Amsterdam (aanvang 18.00 uur). In zijn inleiding
> 
> INTEGRATIE VAN ONTWIKKELINGSLANDEN IN HET WERELDHANDELSSYSTEEM: DE WTO
> VOORBIJ
> 
> bepleit onderzoeker en wereldhandelsdeskundige Hoekman een beperkte rol voor
> de Wereldhandelsorganisatie WTO in de nationale regelgeving. De ‘nieuwe’
> handelsagenda die OESO landen en vele NGO's willen in de WTO willen
> introduceren overlapt voor met punten als normen voor milieu bescherming,
> investeringen of intellectueel eigendom grotendeels met de
> ontwikkelingsagenda. Maar ontwikkelingsproblemen lenen zich niet voor
> oplossingen via onderhandelingen die gedreven worden door exportlobbies: dat
> is juist dé les van de Uruguay Ronde die leidde tot oprichting van de WTO.
> Er moet veel meer gebeuren aan ‘institution building’ in ontwikkelingslanden
> willen zij effectief kunnen deelnemen aan het wereldhandelssysteem. En dit
> ligt niet zozeer op het bordje van de WTO.
> 
> Omdat veel ontwikkelingslanden problemen hebben met de implementatie van
> WTO-regels zou een nieuwe wereldhandelsronde zich met name moeten richten op
> onderwerpen waar de armste landen echt beter van worden. De
> Minst-Ontwikkelde Landen hebben een relatief slechte performance in de
> internationale handel. Dat komt door factoren binnen deze ‘MOL’s’, maar ook
> door handelsbelemmeringen die nog steeds worden opgeworpen door de rijke
> OESO-landen. Daarom is het `Everything-but-arms` voorstel van de Europese
> Commissie van groot belang. Dat voorziet in een vrije toegang - zonder
> tarieven en quota's - van de armste landen tot de Europese markt voor alle
> producten, behalve wapens. De EU is de grootste importeur uit de MOL`s.
> Uitvoering van dit voorstel zou voor deze landen niet alleen van groot
> economisch belang zijn, maar ook een stap voorwaarts in de richting van een
> billijker verdeling van de voordelen van de wereldhandel.
> 
> Voor een nieuwe wereldhandelsronde is het belangrijk dat andere OESO-landen
> dit Europese initiatief volgen. Even belangrijk is dat de agenda voor zo'n
> nieuwe ronde onderwerpen bevat als sociale, mededingings- of milieunormen,
> de verbetering van de ‘governance’ van de organisatie, en vergroting van
> hulpinspanningen aan landen voor versterking van instituties die cruciaal
> zijn om mee te doen in de wereldhandel, met name in de dienstensector.
> Hoekman besluit zijn inleiding met een schets van een agenda voor die ronde.
> 
> Bernard Hoekman (1959) werkt sinds 1993 voor de Wereldbank in Washington.
> Hij is Policy and Research Manager International Trade bij de Development
> Research Group en het Poverty Reduction and Economic Management netwerk.
> Eerder was hij bij de Bank Principal Economist (International Economics
> Department, Development Research Group en World Bank Institute) en Senior
> Economist (Finance and Private Sector Development). Van 1988-1993 was hij
> economisch onderzoeker bij de GATT. Hoekman studeerde economie aan de
> Erasmus Universiteit en promoveerde aan de University van Michigan. Hij is
> als onderzoeker verbonden aan het Centre for Economic Policy Research (CEPR)
> te Londen.
> De eerste twee lezingen in deze serie werden verzorgd door VU-professor Nico
> Schrijver en Amnesty-topman Adri Kemps. Op 23 april spreekt de Noorse
> oud-ontwikkelingsminister Hilde Johnson.
> 
> LET OP! De vierde lezing in deze SID-serie vindt plaats op 23 april
> aanstaande en wordt verzorgd door
> HILDE JOHNSON, tot voor kort Minister van Ontwikkelingssamenwerking en
> Mensenrechten van Noorwegen. In verband met de Paasdagen is deze lezing
> verzet van de derde naar de vierde maandag in april.
> 

(END)

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).