Leo Lake on 5 Mar 2001 20:48:02 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Google


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Dag,

Over Google en Usenet:

>
> Op de internationale nettime-lijst zijn alle postings van Ronda
> Hauben over  de overname van Deja door Google en de reacties daarop
> te vinden.

Telepolis is net iets beter, vandaar.

>
> Ik vind dat Hauben zeurt. Ze gebruikt drogredenen. Het valt Google
> niet te  verwijten dat het Deja heeft overgenomen. Het valt ook
> Deja niet te  verwijten dat het ooit een Usenet-archief is
> begonnen. Usenet is van  iedereen (of van niemand). Ook Hauben of
> een onafhankelijke non-profit  instelling mag een archief beginnen.
> Hauben doet het voorkomen alsof Usenet  'op' is als een bedrijf een
> archief begint, alsof er niet duizend archieven  zouden kunnen
> bestaan.

Of Hauben zeurt weet ik niet, maar al zou ze zeuren, dan nog geldt
dat ook zeurders wel eens een punt hebben. Verder vind ik niet dat je
met jouw zinnen de kern van het verhaal van Hauben raakt. Bepaald
niet zelfs.

Haar punt is nu juist DAT er maar *een* usenet archive (van die
omvang) is en dat dit archief inmiddels in de private sector is
beland. Ze reflecteert over dit feit, inderdaad op geheel eigen
wijze, een die niet uitblinkt door veel scherpzinnighend, een waarbij
ik ook flink wat weg moet slikken, maar zij denkt tenminste *wel* na.

Die overgang (van publiek naar privaat)  is op zich geen reden om
moord en brand te schreeuwen, maar het is IMHO wel aanleiding voor
een nadere reflectie. Dat wil Hauben, ik wil dat ook wel en ik zou zo
graag willen dat clubs als Bits of Freedom over dit soort onderwerpen
eens wat bedachtzamer waren. Als mensen dat willen afdoen als
'gezeur', dan is dat treurig.

1) Willen we wel dat publiek bezit onder private controle komt? Dit
is een breed probleem. In 1998 heeft bijvoorbeeld IJsland medische en
genealogische gegevens van haar bevolking verkocht aan deCODE
Genetics. Ook hier vond de overdracht zelf  in het schemerdonker
plaats, met veel gepraat binnenskamers. Ik wil het belang van Usenet
niet gelijkstellen aan het belang van medische gegevens, maar de
trend is dezelfde. Het patroon is ook vergelijkbaar. Die trend is
veel vaker waar te nemen.

2) Hauben brengt nog een punt onder de aandacht: namelijk het feit
dat onderzoeksresultaten vaak  worden bereikt in 'precompetitieve
research instellingen' en daarna te gelde worden gemaakt in een
bedrijf(je). Dat is zelfs een officieel beleid geworden bij zo
ongeveer elke onderzoeksinstelling. Maar, is dat altijd goed? Wat zou
er van het WWW gekomen zijn als Berners-Lee wat minder idealistisch
was? Wat van TCP/IP als ze ontwikkeld was op de manier van het ISO?
Wat van het ARPAnet als British Telecom het werk gedaan zou hebben?

Voor alle duidelijkheid: voor mij zijn dit problemen, ik heb, helaas,
geen visie zoals Hauben en al helemaal geen oplossing. Maar het gemak
waarmee dit soort problemen in de hoek van de 'zeikerds, zeurders,
60-jaren fossielen' en wat al niet meer, worden geplaatst, irriteert
me meer en meer. Het zijn belangrijke problemen, het zijn problemen
waarvan de oplossing (al dan niet gepland) een belangrijke factor
zijn voor de toekomst van het Internet.

Blijkbaar moeten we nog leren om over onderwerpen te discussiėren
zonder ogenblikkelijk over te stappen op een psychologische analyse
van diegene die ze te berde brengt.

L.
E. lake@lake.nl
Q. 176549
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: PGP 7.0

iQA/AwUBOqP3iwP0DstOqUPpEQJ55QCgpFcadsXiWo5Havf0jLhEX3cTwiIAn1bu
O4eT2dKSW7IO0FEIVd+vo4io
=n6jB
-----END PGP SIGNATURE-----______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).