Martin Sjardijn on 2 Mar 2001 14:39:01 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[nettime-nl] Digitale kunst, Publiek en musea


Beste Barbara,
kijk ook bij Sandra Fauconnier´s proefschrift ´´Web-specific art:
het World Wide Web als artistiek medium´´ (Gent 1997)
http://simsim.rug.ac.be/web-specific-art/home.html.
 
Zelf werkte ik met het Gemeentemuseum van Den Haag aan een project, waar ik in 1985 het ´´Weightless Sculpture Project´´ http://www.denhaag.org/~sjardijn introduceerde. Vanaf 1998 ontwikkelde ik met dit museum, toen nog onder directie van Hans Locher, aan een interactief 3 dimensionaal project. Een dergelijk project betreft niet zozeer net-specifieke kunst, maar wil meerdere disciplines verknopen als kunstwerk met achterliggende doelen.
Een introductie over een pilot, waarin een verkoping met het onderwijs plaatsvindt, is te vinden onder de pagina Modern Art van het GMD. zie: http://www.gemeentemuseum.nl/engels/tento_mokunst_cyb.htm
Verdere ontwikkeling van dit project is te zien binnen de interactieve 3D wereld Ubique zie http://www.hollab.org om te beginnen.
 
Overigens is de meeste NetArt nog steeds zeer conservatief en toont slechts varianten op fragmentarische en modernistische principes zoals bij Dada uit het midden van de vorige eeuw. Een oud principe in een nieuw jasje van techniek. Kijk bijvoorbeeld naar Jodi en ook (((o)))´s werk met de verzameling links die het aanreikte, voldoen daar grotendeels aan. Dat is hoogstwaarschijnlijk een van de redenen waarom conservatoren van moderne musea weinig interesse tonen. Men kent de principes en laat zich natuurlijk niet verleiden door alleen het nieuwe medium.
Daarbij schermen de meeste conservatoren en directeuren van musea nog steeds met hun vulpen. Systeembeheerders en ICT-managers hebben hierdoor relatief veel macht zonder zich iets gelegen te laten liggen aan de kunst, want daar hebben de laatsten geen belang bij.
 
Martin Sjardijn
 
Mensen als Willem Sandberg zijn zeldzaam op een zeldzaam moment.
 

 

 

Barbara Schreef:

Beste allemaal,

Naar aanleiding van vragen van verschillende mensen  waar mijn vragen voor dienen:

mijn interesse voor het onderwerp komt voort uit het schrijven van een scriptie. Ik liep rond met het idee om netart als onderwerp te nemen, ik ben begonnen met het aanschrijven van musea om te vragen wat hun activiteiten op het gebied van net.art zijn. Omdat ik van elk museum voor moderne kunst te horen kreeg dat zij niets met net.art deden(behalve wat verwijzingen op een site) raakte ik geprikkeld. Vooral omdat mij meerdere malen gevraagd werd wat ik met net.art bedoelde...terwijl ik hen juist om info vroeg. Het werd mij dus duidelijk dat er een groot gat bestaat tussen musea, galerie en de artistieke activiteiten op het net. Net.art heeft zijn eigen netwerk ontwikkeld. De vraag werd voor mij: hoe komt dat? Waarom maken netkunstenaars liever niet de switch naar exposeren in galeries Waarom schenken musea en galeries zo verdomt weinig aandacht aan deze nieuwe kunstvorm die op een hele hoop gebieden interessant kan zijn voor  kunstwetens! chap ( verdwijnen van het materiele kunstobject, relatie kunstwerk-publiek-kunstenaar enz )

Omdat ik zelf geen ervaring heb met het produceren of exposeren van digitale kunst ben ik benieuwd naar de meningen van diegenen die daar wel ervaring mee hebben. Dit om te voorkomen dat ik allerlei stellingen ga onderbouwen die niets met de realiteit te maken hebben iets wat me in de wetenschap erg stoort, zo diep redeneren dat de realiteit verdwijnt. Mijn plan is dus ook om zoveel mogelijk materiaal, meningen, opmerkingen, zienswijzen te verzamelen van mensen die dicht bij het onderwerp staan vandaar mijn vragen......
 

Zoals ik al gemerkt heb uit de vele reacties zijn mijn vragen een onderdeel van een veel complexer geheel. Maar alle reacties hebben er toe bijgedraagt dat ik een meer helder beeld heb van NetArt in nederland en heeft mij verschillende interessante benaderingen van het onderwerp opgeleverd. Nogmaals dank en hopelijk gaat de discussie nog even door.

groet barbara