Han Speckens on 13 Jan 2001 13:38:33 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Amsterdam e.o in het donker ?


> KABELEXPLOITANT UPC
>
> Het lid van de Tweede Kamer Marijnissen (SP) heeft aan de minister van
> Economische Zaken op 24 november 2000 de volgende schriftelijke vragen
> gesteld.
>
> 1 Heeft u kennisgenomen van de koersval van aandelen UPC tussen maart
> 2000 en heden van ca. 83 Euro naar ca. 10 Euro? 1)
>
> 2 Is het waar dat het bedrijf haar groei- en overnamestrategie goeddeels
> heeft gebaseerd op de waarde van haar aandelen en dat deze strategie door
> sterk dalende beurskoersen is mislukt?
>
> 3 Deelt u de mening van sommige analisten uit de financiele wereld dat
> deze kabelmonopolist daardoor in zwaar weer terecht is gekomen, zodanig
> dat een faillissement niet uit te sluiten is? 2)
>
> 4 Wat kunnen de consequenties zijn van het faillissement van een
> geprivatiseerd kabelbedrijf? Acht u het denkbaar dat miljoenen huishoudens
> voor korte of langere tijd verstoken raken van TV, telefoon en /of
> internet?
>
> 5 Heeft het kabinet een noodscenario voor het geval een geprivatiseerde
> leverancier van nutsfuncties niet meer aan haar leveringsverplichtingen
> zal kunnen voldoen?
>
> 6 Zijn de problemen rond deze geprivatiseerde nutsfunctie voor het
> kabinet aanleiding om meer terughoudendheid te betrachten bij de verdere
> privatisering van overheidsdiensten c.q. nutsbedrijven? Ziet u aanleiding
> om -mede gezien de zeer lage koers van UPC- met een voorstel te komen om
> de Nederlandse kabelaansluitingen van het bedrijf terug te kopen en onder
> te brengen in een nieuw te vormen landelijk kabelnutsbedrijf?
>
> -----------------------------------
> 1) bron: www.hfd.nl, 23 november jl., 10:00.
> 2) "Kabelbedrijf UPC gaat gebukt onder gerucht", Het Financieele Dagblad,
> 21 november jl.
>
> De Minister van Economische Zaken, mw. A. Jorritsma-Lebbink, heeft deze
> vragen als volgt beantwoord.
>
> 1 Ja.
>
> 2 Dit zijn zaken die een onderneming regarderen, ik vind het niet op mijn
> weg liggen daarover te oordelen.
>
> 3 Ook hier: ik vind het principieel onjuist om als Minister van
> Economische Zaken een oordeel of mening te geven over de vooruitzichten
> van een bedrijf.
>
> 4 Het faillissement van een geprivatiseerd kabelbedrijf zal er zeker niet
> toe leiden dat miljoenen huishoudens verstoken raken van telefoon en/of
> internet. In geval van een eventueel faillissement zal het kabelbedrijf
> hoogstwaarschijnlijk worden overgenomen door een branchegenoot. De kans is
> verder groot dat het betreffende kabelbedrijf het niet zover laat komen en
> zich al voor een faillissement laat overnemen. Mocht het toch zover komen
> dan zal een curator streven naar voortzetting van de exploitatie totdat
> het failliete bedrijf wordt overgenomen. De kabelinfrastructuur van het
> failliete bedrijf blijft immers gewoon in de grond liggen en is daarmee
> beschikbaar voor gebruik.
>
> 5 Voor kabel-TV en telecommunicatie bestaan geen nood-scenario's zoals
> door de vragensteller bedoeld. Ik maak me overigens niet veel zorgen dat
> de levering van diensten ooit in gevaar zou komen; zie 4.
>
> 6 Ik zie geen reden de privatiseringen terug te draaien. Mocht het ooit
> echt mis gaan met een grote kabelaar, dan is overname door een andere
> marktpartij te verkiezen boven het hernieuwen van de betrokkenheid van de
> overheid.
>
>


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).