Marianne van den Boomen on 1 Jan 2001 22:17:09 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] ICt en de stad


ICT en de stad

Zeven jaar na de opening van de Digitale Stad - het begin van Internet voor
gewone mensen in Nederland - presenteert de commissie-Cerfontaine haar nota
‘ICT en de stad’.
Laat ik voorop stellen dat er niet genoeg geëxperimenteerd kan worden met
projecten rond buurtbeheer, sociale cohesie, lokale debatten, bewegingen en
acties. In de buurt, de directe woonomgeving van zelfs de meest postmoderne
mobiele mens, heeft de laatste decennia immers de nodige kaalslag
plaatsgevonden. Niet alleen door ongestuurde sociaal-economische
ontwikkelingen - toename verkeer en algemene mobiliteit, toegenomen
diversiteit of juist monoculturaliteit van de buurtbevolking, verdwijnen
van kleine buurtwinkels - maar ook overheidsgestuurd.  Stadsvernieuwing,
bezuinigingen en herstructureringen van klassieke welzijnswerksoorten als
opbouwwerk, buurtwerk en volwasseneneducatie - het heeft allemaal mede
bijgedragen aan het ontstaan van onherbergzame buurten met weinig publiek
domein en sociale cohesie. Het is goed dat dat nu op de politieke agenda
terecht is gekomen en dat daar geld in wordt gestoken.
De vraag is echter of datgene wat in real life is gesloopt, virtueel weer
op te bouwen is. Ik geloof er niet zo in. Buurten hebben geen ICT nodig
maar een werkelijke sociale infrastuctuur van verkeersregulatie, openbare
voorzieningen, speeltuinen, straatbeheer, zeggenschap etc. Het is
meegenomen als een online debat leidt tot een buurtorganisatie die die
dingen voor elkaar krijgt, maar het lijkt me vruchtbaarder om aan te
sluiten bij de expertise die er al is.
Bij de Digitale Stad bijvoorbeeld. DDS probeert zich tegenwoordig net als
elke andere free provider commercieel staande te houden, maar ooit is het
begonnen als verzameling digitale kraamkamers, trapveldjes en proeftuinen
voor allerhande projecten met allerhande verschillende partners. Daar werd
geëxpermenteerd met de allereerste webfora, met online lokale debatten, met
Internet in bejaardentehuizen, met electronische referenda, met virtuele
gemeenschapsvorming. Er is intussen niet veel meer van over, het digitale
publieke domein sneuvelt het eerst in de commerciële overlevingsslag. 
Maar misschien is het nog niet te laat en hoeft het doek niet te vallen
voor DDS. Meneer Cerfontaine en meneer van Boxtel, kunt u niet overwegen
DDS te adopteren in het kader van het project ‘ICT en de stad’, zodat de
uitverkoop stopt en zodat DDS zich niet meer hoeft bezig te houden met
aquisitie en geldverdienen en men gewoon weer kan doen waar men goed in is:
het experimenteren met sociaal-technologische vernieuwing?--------------------------------------------
Marianne van den Boomen boom@xs4all.nl
Leven op het Net: http://www.xs4all.nl/~boom
Groene Amsterdammer: http://www.groene.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).