mieke gerritzen on 1 Jan 2001 19:34:03 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Wat er mis ging met de kunst? - persbericht


Title: Wat er mis ging met de kunst? - persbericht
montevideo
50% beeld :" Wat is er mis met de kunst?"

9 januari 2001 , aanvang: 20.30

Ine Poppe en Heiner Holtappels gaan naar aanleiding van de
tentoonstelling Move it!, van 38 studenten van het Sandberg Instituut,
in discussie over de vraag: wat is er mis met de kunst? Voorafgaande aan
de discussie schetsen beide sprekers hun persoonlijke visie op de kunst
en het kunstbedrijf. Aan hand van hun eigen werk laten ze het onbehagen
als drijfveer voor hun  kunstenaarschap zien. In een korte analyse -
refererend aan  P.  Sloterdijk's boek "Kopernikanische Mobilmachung und
ptolemäische Abrüstung" (1987)- wordt de ontwikkeling van de moderne
kunst als crisis beschreven die nog niet helemaal overwonnen is.
Misschien bieden de nieuwe technologieën mogelijkheden voor de kunst
om het verloren terrein van de betekenis opnieuw te bezetten.
Welke rol is hierbij  voor de kunstopleidingen weggelegd?  
Polemiek en zelfkritiek zijn niet alleen middel maar ook
doel van deze avond.

Ine Poppe is multimediakunstenaar en documentairemaker  voor o.a. de
VPRO,VARA, WWW,
RTL5 en KRO en schrijver voor het NRC Handelsblad.
Heiner Holtappels is directeur van het Nederlands Instituut voor
Mediakunst,
Montevideo/Time Based Arts en docent aan de Hogeschool voor de Kunsten,
Arnhem.

Deur open: 20.00 uur
Aanvang:20.30 uur
Entree fl.7,50 (studenten fl.5,-)
Reserveren: 020-6237101

Move it! is een werkplaatstentoonstelling in samenwerking met het
Sandberg Instituut. 16 dec. 2000- 28 jan. 2001. Galerie open: di- zat
13.00-18.00

Voor meer informatie/beeldmateriaal: Marieke Istha, Nederlands Instituut
voor Mediakunst, Keizersgracht 264, 1016 EV Amsterdam. T 020 6237101 F
020 6244423 info@montevideo.nl