Kees Brienen on 23 Oct 2000 16:26:23 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Sonic Acts nieuwsbriefSonic Acts 2000

Sonic Acts vindt plaats in Paradiso, Amsterdam op donderdag 7 en vrijdag 8 december 2000.

Sonic Acts is sinds jaar en dag, vanaf zijn eerste aflevering in 1994, het platform voor de presentatie van nieuwe mentaliteiten van jonge kunstenaars die met hun hang naar confrontaties, cross-overs en versmeltingen van kunstdisciplines en culturele niveaus, kunst en cultuur transformeren tot een horizontaal geordend veld van culturele en artistieke praktijken. Daarenboven heeft Sonic Acts in de afgelopen jaren een belangrijke impuls gegeven aan de verspreiding van dergelijke mentaliteiten én aan de professionele ontwikkeling van de deelnemende kunstenaars, toen kunstvakstudenten.

Sonic Acts komt voort uit de samenwerking tussen Amsterdams Paradiso en de kunstvakopleiding van de Interfaculteit Beeld en Geluid in Den Haag, met in verschillende jaren ad hoc samenwerkingsverbanden met andere partijen, bijvoorbeeld o.a. STEIM, het Instituut voor Sonologie en Theatergroep Hollandia. Met ingang van het jaar 2000 is de leiding en samenstelling van het programma in handen van een nieuwe, onafhankelijke redactie die bestaat uit jonge kunstenaars. Deze nieuwe redactie van Sonic Acts verkiest de banden met Paradiso en met de Interfaculteit Beeld en Geluid te handhaven. De redactie wordt, waar zij dat wenst en nodig acht, in artistiek-inhoudelijk en organisatorisch opzicht ondersteund en geadviseerd door staf en directie van Paradiso en door kunstenaars/organisatoren verbonden aan Beeld en Geluid. De redactie van Sonic Acts 2000 bestaat uit: Arnold Hoogerwerf, Remco de Jong, Remco Schuurbiers, Florentijn Boddendijk, Sanne van Rijn, Bart Visser, Jan Peter van der Wenden, Jorik van Bijlert, Pierre Ballings, Martijn Jansen, Tamara van der Eerden, Frans Evers, Gepke Bouma en Kees Brienen.

Deze nieuwe redactie heeft voor de zevende aflevering van het festival inhoudelijke programmalijnen vastgesteld op basis van persoonlijke fascinaties, waarnemingen en participatie in actuele tendensen in de kunsten en in de populaire cultuur. De interesse van de redactie voor de structuur en in het bijzonder de muziek, klanken en geluiden van de vroege generaties (computer)spellen, leidde tot het vaststellen van vier kernbegrippen voor het programma: games, landschap, pixels en arcade.

De opzet is zo dat op beide festivaldagen scherp geredigeerde montageprogramma’s plaatsvinden waarin nieuwe, speciaal voor Sonic Acts gecreëerde, beeldende, muzikale en/of performatieve werken door jonge kunstenaars de ruimte krijgen temidden van ‘acts’ die hun plaats in de hedendaagse kunst- en cultuurwereld reeds hebben opgeëist.
De eisen die de redactie aan alle werken stelt is dat ze hedendaags zijn, duidelijk waarneembaar verband houden met de vastgestelde kernbegrippen en dat ze performatieve kwaliteiten hebben. Een deel van het programma omvat het werk van kunstenaars die de redactie op grond van haar kennis van de kwaliteiten ervan uitnodigt, een ander deel komt tot stand door middel van een open uitnodiging aan jonge kunstenaars en/of studenten van Nederlandse kunstvakopleidingen om een projectvoorstel voor Sonic Acts 2000 te doen. De redactie toetst de voorstellen aan haar uitgangspunten, begeleidt zo nodig het ontwikkelingsproces ervan zó dat deze waardevol bijdragen aan het programma.

De redactie rekent het tot haar taak om de twee festivaldagen zó te monteren, te regisseren en als environment vorm te geven dat het publiek prikkelende, verrassende en kwalitatief hoogwaardige programma’s te wachten staan. Luchtige kwaliteiten als vertier en dansbaarheid worden in dit proces zeker niet over het hoofd gezien. Het programma wordt zo ingericht dat er ‘open ruimte’ blijft voor onverwachte samenwerkings-acts door de deelnemende kunstenaars.

Het programma houdt u van ons tegoed, maar spoedig zal ook daar duidelijkheid over bestaan. Voor reacties, kritiek of een aanmoediging kunt u e-mailen naar { HYPERLINK mailto:sonicacts@hotmail.com }.

Sonic Acts 2000


______________________________________________________ * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet * toegestaan zonder toestemming. is een * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek. * Meer info, archief & anderstalige edities: * http://www.nettime.org/. * Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).