Eveline Lubbers on 3 Oct 2000 12:59:40 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Praag in Amsterdam


Persbericht afkomstig van 
http://www.squat.net
(vandaaruit vandaag ook live-stream radio de Vrije Keijser)

 Tsjechische handelsambassade in Amsterdam
 bezet 

Vandaag 3 oktober is het kantoor van de tsjechische 
handelsambassade en de Tsjechische luchtvaartmaatschappij in 
Amsterdam bezet. 

Rond 11.30 drongen zo'n 100 actievoerders het kantoor bij het 
Leidseplein binnen om te protesteren tegen het feit dat er nog 
steeds zo'n 600 activisten tegen de Wereldbank/IMF Top vast 
zitten in Tsjechische gevangenissen en politibureau's. Er komen 
steeds meer berichten over zware mishandelingen en martelingen
naar buiten. Mensen mogen geen gebruik maken van hun recht op 
een advokaat en contact met de buitenwereld is hun ontzegd. 

Het was tevens een protest tegen de president van de Wereldbank 
Wolfensohn die vandaag in Amsterdam een congres van de 
Universiteit van Amsterdam en de Vrij Universiteit bijwoont. Bij de 
opening van dit congres in de Lutherse Kerk werden door aktivisten 
leuzen gescandeerd en nepgeld rondgestrooid. 

Om een mogelijk protest tegen de aanwezigheid van Wolfensohn 
de kop in te kunnen drukken was een overmacht aan ME, BraTra, 
en AE in de stad aanwezig. Ze werden er dan ook onmiddelijk 
bijgehaald om het bezette kantoor weer te ontruimen. Hierbij werd 
vooral lijdzaam verzet geboden. In totaal zijn 50-60 mensen 
gearresteerd en onder luid gejoel en gefluit afgevoerd naar het 
Hoofdbureau. Nadat de politie het gebouw weer 'leeg' had 
opgeleverd bleek het 4 bezetters gelukt te zijn om uit handen van 
de politie te blijven.

De arrestanten wordt lokaalvredebreuk ten laste gelegd, hetgeen 
uiteraard onzin is omdat de bezetters nooit gevorderd zijn het pand 
te verlaten. De arrestaties beschouwen we dan ook als een 
wanhopige poging om activisten van de straat te krijgen voor zolang 
het verblijf van Wolfenson duurt. Dat dit onvoldoende is om de
actiebereidheid te onderdrukken zoals snel zal blijken. Er zijn meer 
acties op komst.

Plaatjes van de demonstratie vanochtend op: 
http://squat.net/gallery/wolf/ 

Meer informatie op: http://huizen.dds.nl/~stank 

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).