ronald van tienhoven on 8 Sep 2000 11:39:48 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] nettime als informatie- en discussieplatform


Ik ben nog niet lang aangesloten bij Nettime.
De kwaliteit van een platform als Nettime gedijt bij de gratie van
zelfdiscipline van de gebruikers: Wat is relevante informatie voor de
nettime-gebruiker en vooral: op welk niveau vindt de online-discussie
plaats.
Het spreekt voor zich dat eenieder zich bewust moet zijn van de
relevantie c.q. irrelelevatie van statements, reacties en bijdragen die
op Nettime worden geslingerd.
Kortom: het is typerend voor een platform als nettime dat het zichzelf
voortdurend moet uitvinden en herdefinieren en wij allen zijn daar
verantwoordelijk voor.
Sommige discussies kunnen het beste tussen twee nettime-gebruikers
plaatsvinden, andere gedijen beter in het publieke domein van Nettime.
Aan ons allen de verantwoordelijkheid om hiervoor de juiste modus te
vinden.
Ik spreek voor mijzelf, maar helaas verdwijnen teveel bijdragen
onherroepelijk in de trashcan. Dat zijn veelal nettime-bijdragen die
maar beter in een dialoog tussen twee gebruikers gevoerd kunnen wordenof
werkelijk te onbeduidend voor woorden zijn (ik geef het toe hier spreekt
de subjectiviteit pur sang).
Mocht een dergelijke dialoog relevant genoeg zijn om te worden opgetild
naar een publieker echelon, dan is nettime het domein bij uitstek.

Resumerend: wij moeten onszelf modereren om van nettime een platform te
maken dat werkelijk substantieel is zowel qua informatie als qua
discussie-niveau.

Ronald van Tienhoven


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).