pers-wwvf on 7 Sep 2000 17:32:12 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] persaccreditatie WWVF========================================================================

Geachte perscollega,

Heeft u zich al geaccrediteerd voor een perskaart voor het aanstaande 

18e WORLD WIDE VIDEO FESTIVAL 2000

Dit kunt u nog steeds doen via: www.wwvf.nl/pers

Wij hopen u op de openingsdatum 13 september, te mogen begroeten. 

========================================================================


Arend-Jan Weysters
marketing & publiciteit
World Wide Video Festival
Marnixstraat 411
1017 PJ Amsterdam

Phone: +31 (0)20 420 77 29
Fax: +31 (0)20 421 38 28
Email: pers@wwvf.demon.nl
Web: http://www.wwvf.nl

persbericht 18e-2-2 NL-persdag.doc