geert lovink on 7 Sep 2000 01:00:56 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] info over copy.cult project van constant in brussel


Copy.Cult and the original si(g)n
--- 26/09/00 - 30/09/00 ---
--- een project van vzw Constant ---
--- copy.cult@constantvzw.com ---
--- http://www.constantvzw.com/copy.cult ---

Het project Copy.Cult ontleedt de nieuwe context van de intellectuele
eigendom in het tijdperk van de kopieercultuur
Media Ruimte, Brussel 2000 Centrum, Schildknaapstrat 50, 1000 Brussel.

Bij velen roept een gesprek over auteursrechten sterke karikaturale beelden
op. Die van rechthebbenden en hackers in een spel van kat en muis. De
betreurenswaardige berichtgeving over de Napsterzaak is daar een sprekend
voorbeeld van. Dit programma, dat door sommigen als toonbeeld van vrijheid
van verspreiding wordt aangevoerd en door anderen als vulgair krakerstool
aan de kaak wordt gesteld, is uitgegroeid tot stereotype. De vragen die
hierbij rijzen lijken beperkt tot een eenvoudig afwegen van belangen tussen
de belangrijkste producenten en de nieuwe verspreiders. Verenigingen van
Majors of portalen voor uitwisseling van bestanden: wie zal het halen?

Het denkwerk over auteursrechten kan evenwel niet beperkt blijven tot zulke
simplistische beschouwingen. Verscheidene groepen, bewegingen, netwerken,
met daarbij kunstenaars, programmeurs, beheerders, doctors in de rechten of
producenten hebben ingezien dat de auteursrechten dringend aan hervorming
toe zijn en daarbij moet uitgegaan worden van de drie essentiële polen: de
auteur, de producent/verspreider en het publieke domein. Er verschijnen
nieuwe licenties, GPL, Licence Art Libre, men schrijft manifesten, er
ontstaan nieuwe logo's: "no copyright", "copyleft"... Met bij al die
initiatieven een regelmatig terugkerende term: het herstellen van een
evenwicht. Waarbij het gaat over de wil om het publieke domein in eer te
herstellen in een steeds verder geprivatiseerde wereld waarin elke
uitwisseling stilaan wordt beschouwd als een transactie. Die wil leidt naar
een strijd op het juridische terrein om "uitzonderingen" in te schrijven die
het citaat en de back-up als fundamentele principes van het auteursrecht
zouden mogelijk toelaten. In dezelfde geest stellen programmeurs of
kunstenaars licenties op die het gebrek aan bescherming voor werken met open
deelname ondervangen. De gemene deler bij die initiatieven is telkens een
naar billijke verdeling en ruimer acces tot cultuur en informatie
georiënteerde ethische beschouwing.

Welke weerslag zullen die licenties hebben? Wat is de toekomst van dit
evenwichtsherstel? En vooral, is een evenwichtsherstel geen te lichte eis
tegenover de macht van de ondernemingen, de monopolies die door de
producenten en verspreiders werden gevormd? En tot slot: moet de hypothese
van de radicale afschaffing van het copyright niet onderzocht worden,
wanneer men ziet welke onevenwichtige toestanden het tav. de Derde
Wereldlanden meebrengt?
De verenging Constant nodigt U uit om deel te nemen aan een week debatten,
discussies en oefeningen over deze alternatieve toepassingen van het
auteursrecht. Elke avond wordt een specifiek domein onderzocht zoals de
muziek en het geluid, de visuele kunsten, de on-line musea,... De
uitgenodigde sprekers zullen getuigen over hun ervaringen en hun expertise
en een discussie met het publiek inleiden. Tot slot van elke avond zal het
publiek dan kunnen werken aan door de genodigden voorgestelde scenario's.
Een follow-upgroep zal de aandacht vestigen op de gelijkenissen en
verschillen tussen de bij elke discipline gerezen vragen en op de laatste
dag na debat een synthese van de discussies opstellen. De werkweek wordt
afgesloten met een act van de historicus Hillel Schwartz en een
radio-uitzending. De debatten worden uitgezonden en gearchiveerd op
http://www.constantvzw.com/copy.cult

Agenda

dinsdag 26/09:
What's so right about copyright?

Wat is de rol van het auteursrecht in het licht van de mondialisering van de
economie? In welke richting evolueert de Europese wetgeving? Hoe
functioneren de maatschappijen die de auteursrechten beheren zoals SABAM in
België of ADAMI in Frankrijk, en waarop steunen ze hun legitimiteit?
17 ==> 20u.: Joost Smiers (NL), politicoloog en Directeur van het Research
Center van de Kunstenuniversiteit van Utrecht / Suzanne Capiau (B), advocate
en Directrice van het Europees Instituut voor Auteursrechten / Séverine
Dusollier (B), verantwoordelijke voor het departement Intellectuele Rechten
in het Centre de Recherche Informatique et Droit aan de Universiteit van
Namen.
20 ==> 21u.: besluiten, debat.

woensdag 27/09:
Who are the pirates?

Zijn de gebruikers van Napster misdadigers? Of zijn de Majors gangsters?
Herhaalt zich met Internet de geschiedenis van de vrije radio's?
17.30 ==> 19u.: Richard Barbrook (UK), coördinator van het Hypermedia
Research Centre aan de Universiteit van Westminster, pionier bij de
piraatzenders in Engeland. En een programmeur van het freenetproject, legt
uit hoe dit nieuwe net voor uitwisseling van bestanden anonimiteit toelaat
en de wetten over informatie-eigendom omzeilt.
19 ==> 20u.: groepsdiscussies.
20 ==> 21u.: besluiten, debat.

donderdag 28/09:

De General Public Licence als model vd hedendaagse creatie. Hoe bouwt men
een licentie op? Hoe wordt een samenwerkingsmodel uit de informaticawereld
in het artistieke domein toegepast?
Auteursrechten en podiumkunsten: een algemeen beeld
17.30 ==> 19u.: Antoine Moreau (FR), kunstenaar en initiatiefnemer van de
Licence Art Libre / Annabelle Hagman (FR) werkt aan de Berlijnse
Humboldtuniversiteit aan een thesis in vergelijkende rechtswetenschappen
over de auteursrechten van de choreograaf.
19 ==> 20u.: groepsdiscussies.
20 ==> 21u.: besluiten, debat.
p2/3
vrijdag 29/09:

Hoe evolueert het auteursrecht in een museale context? Tot welke conflicten
leidt de confrontatie van intellectuele eigendom met nieuwe technologieën
voor de creatie van werken op basis van toe-eigening, citaat, tweede lezing
en participatie?
16 ==> 17u.:Esthetica van de Kopie en Pragmatica van de Rechten, Christine
Van Assche (FR), hoofd conservator /productrice van de Afdeling Nieuwe Media
van het Centre Georges Pompidou (Parijs),
17 ==> 18u.: Voorstelling van de update van de on-line gebrachte Nieuwe
Media Encyclopedie, archivering op het net van de videoverzamelingen van het
Centre Georges Pompidou (Parijs), het Ludwigmuseum (Keulen) en het Centre
Pour l'Image Contemporaine Saint-Gervais (Genève).
Centre Georges Pompidou (Parijs):
-Etienne Sandrin(FR), coordinateur et assistant de collection,
-Laetitia Rouiller(FR), assistante coördinatrice, programmatrice
-Pierre Dos Santos (FR), infographiste.
Ludwigmuseum (Keulen):
-Reinhold Misselbeck (D), conservator van de Afdeling Foto en Video ,
Centre Pour l'Image Contemporaine Saint-Gervais (Genève):
-André Iten (CH)directeur
-Lysiane Lechot-Hirt (CH), coördinatrice.
18 ==> 19u.: Christiane Carlut (FR), hoogleraar videogeschiedenis aan de
ERBAN (Nantes), initiatiefneemster van het symposium Copyright-Copywrong.
19 ==> 20u.: Rachel Mader (CH), wetenschappelijke assistente aan het Office
Fédéral de la Communication en curator van het project Stolen Ideas.
20 ==> 20.30 u.: Copyright Island, video van Federico Guzman (SP).
20.30 ==> 21.30 u.: besluiten, debat.
zaterdag 30/09:
14 ==> 16u.: besluiten, synthese met de sprekers van 29/09: Christiane
Carlut (FR), Christine Van Assche (FR), Reinhold Misselbeck (D), André Iten
(CH), Lysiane Lechot-Hirt (CH), Joost Smiers (NL), Suzanne Capiau (B),
Séverine Dusollier (B), ...
19 ==> 20.30u.: "What will we do for an encore?", act van Hillel Schwartz,
cultuurhistoricus en geassocieerd hoogleraar aan de UC van San Diego, auteur
van het boek The Culture of the Copy.
21 ==> 22u.: Radiolab café9, Pierre De Jaeger (B), C-DRIK (B).

Bijlage:
Hillel Schwartz
Een act door de geschiedenis van de kopie heen: van automaten tot déjà-vu,
van copyright tot copyleft, van het in kaart brengen van het genoom tot de
Caulerpa Toxifolia

constantvzw
rue du fort straat, 5
1060 Brussels
+ 32 2 539 24 67
http://www.constantvzw.com
info@constantvzw.com______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).