JODI on 7 Feb 2001 05:10:04 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

<nettime> done [..NETTIME censored all these people, and more../.] Crybaby..!!!!


<!doctype html public "-//W3C//DTD W3 HTML//EN">
<html>
<head>
<style type="text/css"><!--
blockquote, dl, ul, ol, li { margin-top: 0 ; margin-bottom: 0 }
 --></style>
<title>
done [..NETTIME censored all these people, and more../
</title>
</head>
<body>
<div><br></div>
<div><br></div>
<div>&gt; From: &quot;geert lovink&quot; &lt;geert@xs4all.nl&gt;</div>
<div> </div>
<div>&gt; To: &lt;rachel@irational.org&gt;, &lt;frank@rtmark.com&gt;,
&lt;admin@rtmark.com&gt;,</div>
<div> </div>
<div>&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&lt;ir-heath@mail.netnames.net&gt;, &quot;Jenny&quot;
&lt;jmarketo@thing.net&gt;,</div>
<div><br></div>
<div>&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&lt;matt@axia.demon.co.uk&gt;, &lt;mervin@mongrel.org.uk&gt;,</div>
<div><br></div>
<div>&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&lt;olialia@teleportacia.org&gt;, &lt;rpd@mongrel.org.uk&gt;,</div>
<div><br></div>
<div>&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&quot;www.vuk.org&quot; &lt;vuk@mordor.kud-fp.si&gt;,</div>
<div><br></div>
<div>&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &quot;Walter van
der Cruijsen&quot; &lt;wvdc@zkm.de&gt;, &lt;jodi@jodi.org&gt;,</div>
<div><br></div>
<div>&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &quot;Natalie
Bookchin&quot; &lt;bookchin@calarts.edu&gt;</div>
<div><br></div>
<div>&gt; Subject: invitation to respond to this
net.art/net.criticism text of brian caroll</div>
<div><br></div>
<div>&gt; Date: Tue, 6 Feb 2001 14:21:18 +1100</div>
<div><br></div>
<div>&gt; MIME-Version: 1.0</div>
<div><br></div>
<div>&gt; X-Priority: 3</div>
<div><br></div>
<div>&gt;</div>
<div><br></div>
<div>&gt; dear all, I think this is an interesting posting of</div>
<div><br></div>
<div>&gt; brian caroll, relating net.art and net.criticism</div>
<div><br></div>
<div>&gt; in a somewhat different way, writing ideas in</div>
<div><br></div>
<div>&gt; code. if you ask me it's much more intelligent</div>
<div><br></div>
<div>&gt; than the brutal machine language of integer.</div>
<div><br></div>
<div>&gt; nettime has been pretty much dead for these</div>
<div><br></div>
<div>&gt; issues because of the never ending issue of</div>
<div><br></div>
<div>&gt; moderation. slowly the (bigger) nettime gang</div>
<div><br></div>
<div>&gt; is trying to find new openings, getting rid of this</div>
<div><br></div>
<div>&gt; eternal dilemma of noise and content/</div>
<div><br></div>
<div>&gt; filtering versus open lists. this address is:</div>
<div><br></div>
<div>&gt; nettime@bbs.thing.net or</div>
<div><br></div>
<div>&gt; nettime-l@bbs.thing.net</div>
<div><br></div>
<div>&gt;</div>
<div><br></div>
<div>&gt; best from canberra,</div>
<div><br></div>
<div>&gt;</div>
<div><br></div>
<div>&gt; geert</div>
<div align="center"><br></div>
<div align="center"><br>
<font
size="+3"><u><b>XAtetcto-ann:lclotm.oanjoiondpoesdig-s</b></u></font
></div>
<div align="center"><font
size="+3"><u><b>Fo:&quot;erloik&lt;getx4l.l</b></u></font></div>
<div align="center"><font
size="+3"><u><b>T:&lt;ahliainlog,&lt;rn@takcm,&lt;di@takcm,</b></u
></font></div>
<div align="center"><font size="+3"><u><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&lt;rhahmi.enmsnt,&quot;en&quot;&lt;mreotignt,</b></u></font></div>
<div align="center"><font size="+3"><u><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&lt;atai.eo.ou&gt;&lt;mri@oge.r.k,</b></u></font></div>
<div align="center"><font size="+3"><u><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&lt;lai@eeotcaog,&lt;p@oge.r.k,</b></u></font></div>
<div align="center"><font size="+3"><u><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&quot;w.u.r&quot;&lt;u@odrkdf.i,</b></u></font></div>
<div align="center"><font size="+3"><u><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&quot;atrvndrCuje&quot;&lt;vczmd&gt;&lt;jd@oiog,</b></u></font></div>
<div align="center"><font size="+3"><u><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&quot;aaiBokhn&lt;boci@aat.d&gt;</b></u></font></div>
<div align="center"><font
size="+3"><u><b>Sbetiniaintrepntotine.r/e.rtcstetobracaol</b></u
></font></div>
<div align="center"><font
size="+3"><u><b>Dt:Te6Fe2011:11+10</b></u></font></div>
<div align="center"><font
size="+3"><u><b>MM-eso:10</b></u></font></div>
<div align="center"><font size="+3"><u><b>XPirt:3</b></u></font></div>
<ul align="center">
<li><font size="+3"><u><b><br>
<li>daal,Itiktiisaineetnpotnof
<li>bincrl,rltnne.ranne.rtcs
<li>iasoehtdfeetwywrtnidain
<li>cd.iyoasmei'muhmrinelgn
<li>tathbrtlmcielnugofitgr
<li>ntiehsbeprtymcdedfrtee
<li>isebeasoftenvrednisuof
<li>mdrto.solth(bge)ntiegn
<li>itrigtfidnwoeig,gtigrdoths
<li>eenldlmaonosancotn/
<li>fleigvruopnlssthsadesi:
<li>ntiebstignto
<li>ntielbstignt
<li><br>
<li>bsfrmcner,
<li><br>
<li>get
<li><br>
<li>--
<li><br>
<li>Fo:&quot;racarl&quot;&lt;ua@rhtxue.o&gt;
<li>T:&quot;etm-&quot;&lt;etm-@b.hn.e&gt;
<li>Sn:Mna,Fbur0520183AM
<li>Sbet&lt;ntiethcodtoofnttm
<li><br>
<li>[pnsuc,pesdeuasncsay
<li><br>
<li>trpeinlnug+trigtcomnct
<li>-shrdmaig-imdaecneune=
<li>thnsseposbechnesespsil,
<li>thnsaeamsoky
<li><br>
<li>intttos+ies=ielge
<li><br>
<li>ar=arhtcue=dsg=thuh=
<li>idooiapoiinn,'nelgnsa
<li><br>
<li>ne.r+ne.rtcs=/ne.huh
<li><br>
<li>ne.huh=/inelgnsa
<li><br>
<li>inelgnsa=bracayothuh
<li><br>
<li>ne.nelgnsa=tigfiueou,
<li>thnsamsokyjutaohrter
<li>arudtecre,fothne-oe
<li>whis'nofu'
<li><br>
<li>poe=intttoapoe
<li><br>
<li>thuhisntsprtdfopoe,nr
<li>isnttogtfone.oe
<li>x
<li>losone.r+losone.rtcs
<li>+losone.kolde=reakgn
<li>ofteodisiuinlielgeas
<li>nene.vn-ad
<li><br>
<li>thne.vn-ad=plyfrpwr+
<li>idooiacetil+exetkolde
<li>=ne.oe
<li><br>
<li>ol.cnm+ol.vn-ad=
<li>ne.cnm+ne.vn-ad
<li><br>
<li>cagtilagaesyblcmnplto
<li>=thtrpdicusasdsoreeit
<li>ascmoiyprspoemennbaeon
<li>opnosasteeinocmoknweg
<li><br>
<li>diareet=dvso=capoftogt
<li>noeoftogtscolofnttogt
<li><br>
<li>ne.huh=/inelgne
<li><br>
<li>ne.huh=deiiofoiiathnig
<li>exr-ntttoa
<li><br>
<li>lagaeloi,tuhidniybeif
<li>x
<li>5+iloiniiul
<li>=
<li>nohn
<li>=
<li>nosca+nopltcl+necnmcpwr
<li><br>
<li>kewrstrismanrssexrsins(!
<li>=
<li>coemnplto,aohragrtm
<li>=
<li>adiinmutpiaindiiinsutato
<li><br>
<li>thcaclsoida=/idoois
<li><br>
<li>idooiscnbcotold
<li>idacant
<li>+
<li>pepeaewthn,lseigHalbroOi,
<li>Eno,.o,.itontiespbispee
<li>=
<li>chnetbehadhernwht
<li><br>
<li>reeiindeal,saltiknbae
<li>onpiaeshrsno-hrdfrgetd
<li>idniis+isiuinlpwrsrcue
<li>=
<li>cotolbepretomaaeet
<li>cotolbetogtno.ewot
<li><br>
<li>masdahmasieult,mspoet,
<li>maspluinmasiefcec,ms
<li>ofpolm+inrmna,bracai
<li>chne-raitcpsiiiyochne
<li>intesottr,snreouin
<li>=
<li>trulnscnro
<li><br>
<li>ciibeifpulcsriecomn
<li>gol,saewokpusis+cmeiin
<li>+ecnmccptl==scachne
<li><br>
<li>intttoaagna=patothprbe,
<li>bueurtcantfnaetlycag
<li>bueurce,olalethm
<li><br>
<li>chnefowihnsses+gigt
<li>chnetelresytm=iluin
<li><br>
<li>loi=eihro,u-hmblc-ht
<li><br>
<li>loi=/eihro+bohad+nihrnr
<li>wht,bakangrycl,clr
<li><br>
<li>loi=idniy
<li><br>
<li>idniy=clue
<li><br>
<li>cutr=poe+pepe
<li><br>
<li>cutr=/pulcpolpoe
<li><br>
<li>pulc=hmnt
<li><br>
<li>prvt=huaiygedrse,rc,
<li>etnct,ecet.
<li><br>
<li>eihroloi=coptto+opoiin
<li>prtsvessscrt=cls,voec
<li><br>
<li>loi=lagae+tuh+iett
<li><br>
<li>trt=lagae+rao+fat,ble
<li><br>
<li>trt=cetit
<li><br>
<li>trt=beifiwhtitre
<li><br>
<li>seigipeciig==senisbleig
<li><br>
<li>peciigtuh==nttogt
<li><br>
<li>aniti,at-htidooiaaris
<li>+
<li>grumetlte
<li>=
<li>poe
<li><br>
<li>grumetlte+idoois
<li>=/
<li>qusin
<li><br>
<li>idoois=asesnoqusin
<li><br>
<li>ne.r,ntciiimne.huh=
<li>anwr,eprknweg=
<li>ne.nelgnsa
<li>=
<li>poe=idoois=bleintuh
<li>=/pulctuh
<li><br>
<li>pulctuh=lrerelt,sae
<li>byhmnasagop
<li><br>
<li>nase,Al=ntciim
<li><br>
<li>ne.rtcs=/
<li>glblcieinovn
<li>nulawascnais
<li>inya200iMideEs
<li><br>
<li>anwr=pr.hspr.ht
<li>aniti,at-ht=ete-rlgc
<li><br>
<li>qusin=
<li>lagrpbispee
<li>+lagaeetamn
<li>+imefcin
<li>+ugiesothtet
<li>+deaenodicusaln
<li>-idooiabagg
<li>=acin
<li><br>
<li>donwtne.nelgnsa+
<li>(ntitlieti=ne.hoy=
<li>ne.rtcs=ne.r=saea
<li>iteewa)+itlieti=/
<li>inelgne
<li><br>
<li>inelgne==cetvt,
<li>imgnto
<li><br>
<li>inelgne==mrlt
<li><br>
<li>inelculs=ne.huh,
<li>ne.hoyne.icus
<li><br>
<li>ne.ie=nttm+ol.oi
<li><br>
<li>no=chnechnepulc
<li>fuueacin,saewol,
<li>shrdbles=gowil-
<li>vilne-ictmn-
<li>+staey+wrigtgte
<li>x
<li>pepewobleeithstuh
<li><br>
<li>5+blin=hmnpbi
<li>hoeohuapulc=erh
<li><br>
<li>pulc'e=huaiy
<li><br>
<li>pulc'ealo=ntie
<li><br>
<li>pulc'e=/ne.nelgnsa
<li><br>
<li>ne.nelgnsa=ntientok
<li>asielgclisiuinlbrarc
<li>prdcnprdcalprdcscmoiis
<li><br>
<li>pesnloiin=ti,pbi-rvt
<li>cocr,bleinpsilt-relt
<li>of'icriepatc'+dsore+
<li>poiiofte.easielgcl
<li>mahntoxmilosopulcpiae
<li>spee+lagaegms+fliiiy
<li>oflnug,lmtofrao
<li>=
<li>nedfracluuofsaecomncto
<li>=
<li>huaidniyhualagaehualoi,
<li>huatrt,cmlx+cnrdcoypaao
<li><br>
<li>hirrh=fltee,hmnareqas
<li>(mnwoe,cide,ehiiis==bss
<li>founvraeqaiy
<li><br>
<li>beifinetmaspaefrognzn
<li>-
<li>idooiacosrcsrunncurns
<li>oftesra,drcigdsoreputn
<li>2cetinadigutoltofielgcl
<li>$ascnrlalintttoapoefo
<li>leeae
<li><br>
<li>chne==poet-caginlgcthuh,
<li>trt
<li><br>
<li>chne=ato+loi,togttrt+
<li>prtsigfrti
<li><br>
<li>pulc==tx
<li><br>
<li>pulc=pyhlg,wyoseigtuh
<li>pecpinanbeif+lgc+rao
<li>+ineto
<li><br>
<li>netm'pulcitnin=ntitlieti?
<li><br>
<li>ne.nelgnsa=piaepwrone.
<li>iniiulprspoigtepbi,piae
<li>ma'hitr=/thhuastr
<li><br>
<li>ne.ie=ntsaetmtoognz
<li>fochne+tdeecaatoh+toue
<li>thsmmntotikaedothcosqecs
<li>oftenwglblsae
<li><br>
<li>ne.pc-ie=lclzdinuae,
<li>noenuh=opruiy+mmn-acin
<li>enuhtadrsthsclofiseat
<li>thtieneetoaetlrediatr
<li><br>
<li>pulcntsaetmiscnrcigno
<li>exadn=posblte+spc-ie
<li>runnou+ned-saereltas
<li>toteise,atoteies
<li><br>
<li>nedtoraienedtmoebyn
<li>ne.ie=ciiim=ntat
<li><br>
<li>ne.ienesnttogt=ntaot
<li>thinentabunewot,smtig
<li>moetaispti,smtigttae
<li>hoetoerhnototepiaefa
<li><br>
<li>ne.ie=ntokdtogttikn
<li>ne.ienolne=/ne.rtcs,
<li>asntciimidedevroesa
<li>crtc
<li><br>
<li>prvt+evroe=n(pbi)bd
<li><br>
<li>-hmnbig
<li><br>
<li>#ditiuevi&lt;ntie:ncomriluewtotpriso
<li>#&lt;ntieisamdrtdmiiglsfonecrtcs,
<li>#colbrtvtetfleigadcluapoiisothnes
<li>#moeif:mjroobstigntad&quot;nontielintemgbd
<li>#arhv:ht:/w.etm.rcotc:ntiebstignt</b></u></font><br>
</ul>
</body>
</html>

#  distributed via <nettime>: no commercial use without permission
#  <nettime> is a moderated mailing list for net criticism,
#  collaborative text filtering and cultural politics of the nets
#  more info: majordomo@bbs.thing.net and "info nettime-l" in the msg body
#  archive: http://www.nettime.org contact: nettime@bbs.thing.net