text warez on Fri, 15 Jun 2001 03:38:46 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-bold] Natural Reality SuperWeed kit 1.0 (dk)


Natural Reality SuperWeed kit 1.0

Superukrudt pakken 1.0 er et lowtech gør-det-selv sæt, der er i stand til at
producere en genetisk muteret superukrudt, der er designet til at angribe
korporative monokulture.
Bestil Superukrudt pakken 1.0

Superukrudt pakken 1.0 indeholder en blanding af naturligt forekommende og
genetisk manipulerede (GM) Brassica frø (Raps, Vild Radisse, Gul Sennep og
Hyrdetaske). Hvis disse frø får mulighed for at spire og krydsbestøve, vil der
opstå en Superukrudt, som er resistent overfor almindelig ukrudtsmiddel
(f.eks. Roundupa). Dermed trues ikke blot rentabiliteten af konventionelle og
genmodificerede Brassica afgrøder, men også produktionen og distributionen af
ukrudtsmidler.

Hvis du mener at de danske myndigheder ikke vil respektere flertallet af den
danske befolknings ønske om et total forbud mod genetisk modificerede
afgrøder (på nuværende tidspunkt er 63% for et totalt forbud), kan du vælge at
dyrke og frisætte Superukrudt 1.0 i den danske natur. (se instruktioner nederst).
Som et alternativ kan du vælge at lave din egen propagandakampagne, der
truer bioteknologiske interesser med dette genetiske våben. Hvad du end vælger -
er truslen ofte lige så effektiv som handlingen.

Uden et nationalt forbud mod genetisk manipulerede afgrøder vil Superukrudt
alligevel opstå uden din indgriben. Biotekniske firmaer som Monsanto er klar
over dette, men vil forsøge at være et skridt foran ved at udvikle nye
genprodukter, der kan fastholde deres profit. Ved at udsætte Superukrudt 1.0 i
naturen længe før bioteknologiske firmaer har et passende modtræk, vil du
medvirke til at skabe store tab i deres indtjeningsmuligheder, og på denne måde
påvirke dem til at revurdere deres fremtidige strategier og investeringer i
Danmark.

Vi kan overhale og udmanøvrere disse biotekniske giganter fordi vi hverken
er bundet af krav om profit eller af lovgivningen.

Vi foreslår at du opbevarer denne pakke indtil du modtager klare beviser for
at der vil komme et nationalt forbud mod genmodificerede afgrøder inden for
de næste få måneder. Hvis dette sker ødelæg da frøene ved at brænde dem. Hvis
du ikke tror på at der vil komme et nationalt forbud, kan du så Superukrudt
1.0 med det samme.

Hvis der ikke er noget forbud mod genmanipulerede afgrøder i Danmark
indenfor de næste måneder, vil Natural Reality ikke tøve med at eskalere konflikten
yderligere ved at fremstille og distribuere Superukrudt 2.0 der indeholder
mange flere offensive egenskaber.

Planteinstruktioner:

Superukrudt 1.0 gror i regulær jord. Så i foråret eller i sensommeren 50 frø
på 1m2 og rod rundt i jorden. Du kan også dyrke Superukrudt 1,0 indendørs i
din vindueskarm.

For flere instruktioner/informationer:

email: superweed@irational.org

Vi vil gerne takke følgende for assistance for produktionen af Superukrudt
pakken 1.0:source: 
http://www.irational.org/cta/superweed/

-- 
GMX - Die Kommunikationsplattform im Internet.
http://www.gmx.net

--
GMX Tipp:

Machen Sie Ihr Hobby zu Geld bei unserem Partner 1&1!
http://profiseller.de/info/index.php3?ac=OM.PS.PS003K00596T0409a


_______________________________________________
Nettime-bold mailing list
Nettime-bold@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-bold