Patrice Riemens on Wed, 29 Dec 1999 12:29:41 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nettime-nl: Moderatie nettime.nl


Zo het nodig zou zijn alsdan ook een zin zou hebben, dan ondersteun ik van
ganse harte de 'kandidatuur' van Menno Grootveld om de 'moderatuur' van
Nettime-nl te 'bekleden', niet alleen vanwege de uitmuntendheid van zijn
persoon ende karakter alsmede zijn vergaande geschiktheid om zulks te
doen, maar ook op grond zijner intenties inzake. 

cheers, prettig uiteinde en nieuw begin nog steeds in de 20e eeuw,
patrice


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.