kees/ventana on Wed, 22 Dec 1999 02:57:06 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Verkiezing Actie van de EeuwACTIE VAN DE EEUW

Vrijdag 24 december 1999, 20.30 uur 
Vrankrijk, Spuistraat 216 Amsterdam
geen schade of pers, honden toegestaan, 

Enkele nominaties: herkraak "de Vondel" (1980), in de boeien slaan van 
Cohen (1999), brandstichting van bevolkingsregister van Amsterdam 
(1943), ontruiming van gekraakte sauna (1985), vredeswandeling van 
Kees Koning in de Iraakse woestijn ten tijde van de golfoorlog.

Op kerstavond is het dan zover. In Cultureel Centrum Vrankrijk vindt de 
verkiezing van de Actie van de Eeuw plaats. Uit een selectie van een 
tiental nominaties zal door een deskundige jury een actie gekozen 
worden die een bijdrage heeft geleverd aan een verbeterd cultureel 
klimaat in de Nederlandse samenleving. De actie wordt van velerlei wijze 
belicht en bevoeld. Want wat zijn de criteria waarop een juiste keuze 
gemaakt kan worden? Wat zijn de meetpunten die een actie 
beoordeelbaar maken? Maar vooral welk is de sterkste?

In de 'beruchte' zwarte zaal, geheel in stijl ingericht, begint om 21.00 de 
showbizz (het cultureel centrum zelf is al vanaf 20.30 uur open). Er breekt 
een voor de beweging ongekend multi-media spectakel los, die iets heeft
tussen ordinaire egotripperij en romantische nostalgie. Op grootscherm 
zullen tevens de hevigste rellen getoond worden. Afgewisseld door 
keurige.
Op diascherm zullen kunstige acties geprojecteerd worden. Aan het slot 
een prijzenregen.
Mis het niet! Alle anderen komen ook! Doe weer een keer mee!
Komt allen! Don't miss out, looser you!

Jury: 
Lizet (toiletjuffrouw van de kraakbeweging),
Yolanda Carati (solidariteitsfonds XminY)
Esta (Eurodusnie)
Oktay (Deskundige)

Doe mee: 1. dien jouw favoriete actie in (incl. presentatie),
2. ordeel als publiek mee, 
3. help ons aan de volgende producten: relikwieen voor tentoonstelling, 
filmreportages/beelden en radiobanden, schilderijen, dia's/foto's en/of 
liedjes.

Presentatie: Jaap en Kees (resp. politiewoordvoerder Eurodusnie en 
communicatie-adviseur XminY)
Notariaat: Vincent (Autonoom Centrum)

Deadline nominatie acties: donderdag 23 december, 24.00
email:kh@xminy.nl
telefoon:020-6126172
postadres:XminY, Keizersgracht 132, 1015 CW Amsterdam
            
(Commerciele pers/media zal volgens traditie niet toegelaten kunnen
worden tot Vrankrijks innerste. Sommige regels moeten nu eenmaal
gehandhaafd blijven.
Wel zal vrijdagavond om 24.00 buiten voor de deur een persbijeenkomst
gehouden worden, waarbij de winnaar bekand gemaakt wordt en de pers te
woord gestaan (wordt). Journalisten dienen echter wel met een fles
champagne aan te komen, om in aanmerking te komen voor interviews met
winnaars en juryleden).

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.