geert lovink on Sun, 12 Dec 1999 00:30:54 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: pelon: The Dutch Act organiseert Global Super 8 Nacht in Filmhuis Cavia


Van: pelon@hot.a2000.nl

In Filmhuis Cavia zal op 8-1-2000 in het kader van de wereldwijde
viering van Global Super8 Day een Super8 film avond/nacht gehouden
worden.
Op de avond een overzicht van dit filmformaat zoals die in de zestiger
en zeventiger jaren in de huiskamers te zien was, nieuwe filmmakers en
hun voorliefde voor Super8, beeldende kunstenaars, filmmakers,
sexploitation: de economische kracht achter Super8, Super8 en quicktime
video/ real video, internet en VHS, Filmacademisten, Rietvelders,
SuperMacht,  Het Depot en Mathijs Blonk
Oude en grote meesters in een programma met
debutanten een vertegenwoordigers van de slechte smaak.

Een viering van Super8 als fenomeen, gereedschap en onovertroffen
formaat.

Over de hele wereld ( lees Europa, Usa, Canada en Australie ) zal op
deze avond Super 8mm in de belangstelling staan.
Voor meer informatie
bel 020- 6238613 of www.hugo.ch/super8/jan2000/index

tot ziens

Fred Pelon
reserveren bij Filmhuis Cavia 020-6811419
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.