luther blissett" (by way of Josephine Bosma) on Wed, 1 Dec 1999 11:42:45 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: JUNGLE AAA CONTRA DE SOCIALE ZWAARTEKRACHTZATERDAG 4 DECEMBER

-PERSBERICHT-

PSYCHOAUDIOLOGISCHE FRACTAL-MNEMOTECHNISCHE SESSIE.

Het optreden van Ed Rush & Optical op 4 december 1999 in Tivoli te Utrecht
zal door de Jungle Association of Autonomous Astronauts worden aangegrepen
als trainingssessie ter verhoging van het anti-gravitationele potentieel van
de junglenaut.
De Nebula kracht Rush/Optical zal door middel van psychoaudiologie op het
scherpst van de snede worden omgebogen tot een fractaliserende co╬ffici╬nte
die zowel duizenden jaren van g-kracht fetishistische inprenting als de
Tivoli zelf tot op de laatste steen zal herordenen.

Zwaartekracht, dat onderdrukkende gedrocht,  is op aarde zowel als
natuurkundige als sociale verhouding te herleiden. Analoog aan het risico
dat een meteoriet loopt, kan elk individu op een zeker moment uit de eigen
baan door tijd en ruimte worden gerukt, om aangetrokken door een grotere
massa, te worden verpulverd in het grote gelijk van de meerderheid. Naast
'geld', 'geluk', 'de waarheid' is 'succes' een dominante aantrekkende factor
& het is juist dit socio-graviatationele fenomeen waar Tivoli haar beleid op
baseert. Dat Tivoli in haar programmering al jaren grossiert in lafheid,
gebrek aan creativiteit en winstbejag, precies de waarden die we achter
willen laten als we de aarde gaan verlaten, is ╚╚n ding. Dat ze heulen met
de duivel een ander. De Jungle Association of Autonomous Astronauts streeft
naar de uitbanning van zwaartekracht uit onze levens zowel als uit onze
disco's. Daarom zetten we op 4 december de fractal-mnemotechniek in als
definitieve herordening van de zogenaamde orde die Tivoli ons als de macht
van het succes voorschrijft.
Zoals de aarde een hemellichaam kan aantrekken wat te groot is en haar
vernietigd zo zal de aantrekkingskracht van wormholisten Ed Rush & Optical
voor de Tivoli fataal blijken te zijn.


De Association of Autonomous Astronauts is een wereldwijd netwerk van
groepen die zich bezig houden met het ontwikkelen van een onafhankelijk
ruimtevaart programma als de enige realistische & praktische oplossing voor
de grote problemen waar de wereld van vandaag zich in bevind. Deze
audiologische fractal-mnemotechnische sessie is de opening van Jungle AAA's
mediablitz die zal eindigen in de Naked Launch op 17 februari 2000, de 4ooe
sterftedag van Giordano Bruno.

Jungle Association of Autonomous Astronauts maakt deel uit van het
wereldwijde netwerk van de AAA dat zich bezig met houdt met het ontwikkelen
van een onafhankelijk ruimtevaart programma.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Luther Blissett via
jungleaaa@hotmail.com

###################################################################
GROOVERIDER SUPERNOVA!!
###################################################################


- PERSBERICHT -

1 DECEMBER 1999

De Jungle Association of Autonomous Astronauts opent op 4 december haar 1e,
kortstondige, media invasie die op 17 februari 2000 de 400e sterftedag van
Giordano Bruno zal eindigen.

Deze infoblitz zal culimineren in de Naked Launch, het bevroren moment
waarop iedereen inziet wat zich bevind aan het einde van elke space shuttle.
De Jungle Association of Autonomous Astronauts maakt deel uit van het
wereldwijde netwerk van de AAA dat zich bezig houdt met het ontwikkelen van
een onafhankelijk ruimtevaartprogramma als de enige redelijke en praktische
oplossing voor de grote problemen van de wereld van vandaag.

Giordano Bruno schrijver/filosoof was op vele vlakken zijn tijd ver vooruit.
Niet alleen leverde hij felle kritiek op het doen en laten van de katholieke
kerk, ook radicaliseerde hij de denkbeelden van Copernicus is een tijd dat
vele andere grote wetenschappers van zijn tijd, zoals die lafbek van een
Galileo Galilei daar hun vingers niet aan durfden te branden. Ook
postuleerde Bruno het bestaan van buitenaards leven en deed hij
belangwekkende uitspraken over verhoudingen in de ruimte. De inquisitie was
minder blij met zijn werken en na 9 jaar gevangenisstraf belandde Bruno op
17 Februari 1600 op de brandstapel in Rome, al stervende wist hij een hem
aangereikte crucifix nog met grote kracht van zich af te slaan.....
Later zou Bruno uitgroeien tot het symbool van de onmacht van authoriteiten
om in te spelen op revolutionaire nieuwe inzichten iets waar de autonome
astronaut iedere dag op stuit.

De voorlopige agenda van deze infoguerilla:

Zaterdag 4 december 1999: psychoaudiologische fractal-mnemotechnische sessie
tijdens het concert van Ed Rush & Optical in Tivoli, Utrecht.

Zondag 13 december 1999, presentatie & psychoaudiologische sessie tijdens
een mediamatic event in Babies, Amsterdam.

F**K the millenium ism AAA Bologna, Bologna, Italie (stealth).

Vrijdag 6 januari 2000, opening van de expositie over het verleden, het
heden en de toekomst van de onafhankelijke ruimtevaart met presentaties,
vidoes, psychoaudiologische sessie  en  [DEF IND] industrial jungle, in
Galerie Slaphanger, Rotterdam.

Donderdag 17 februari 2000, THE NAKED LAUNCH, een sleutelmoment in de
geschiedenis van de onafhankelijke ruimtevaart, met psychogeografie,
psychoaudiology, presentaties, video's, [DEF IND] en Rebel Assault (digital
hardcore), in het ACU, Utrecht.


Voor meer info over de Jungle AAA & haar mediablitz kunt u zich wenden tot
Luther Blissett via: jungleaaa@hotmail.com______________________________________________________


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.