martin sjardijn on Sun, 31 Oct 1999 19:43:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: linux


Wat betreft Linux:

De overheid weet er wel van zou je zeggen,
zie het interessante artikel in het blad van het MinEZ, Technieuws:
http://www.minez.nl/magazine/tn/technws8/tn9809/vs9809.htm

Ik hoop dat men bij de overheid niet zoals zelfs binnnen de TU-Delft
faculteit
Technische Wiskunde en Informatica voor WinNT kiest,
terwijl op die TU-Delft bij de oudere generatie veel kennis aanwezig was

in het Unix OS  waarop Linux naadloos aansluit.
Overigens werken de slimme studenten zelf met Linux (Debian is the best)
en communiceren achteloos
met de door hen verachtte instabiele windows systemen. Ook binnen een
aantal instellingen hier in Den Haag
wordt in ieder geval de toegang naar Internet verzorgd d.m.v. een Linux
systeem, omdat dat het meest veilige OS is.

Juist voor de armlastige academies voor beeldende kunst zou je
verwachten dat Linux uitkomst kan bieden.
Niet alleen vanwege het feit dat het gratis te verkrijgen is met alle
Howto's, maar juist ook vanwege
de technisch veel stabieler architectuur waarbinnen men echt kan leren
hoe netwerken in elkaar steken
en wat beveiliging is etc..

Binnen het Linux OS zijn zeer goede programma's op internet te vinden.
Zo zijn er alternatieven voor Photoshop, Gimp heet beter te zijn.
Blender als alternatief voor 3DstudioMax is ontwikkeld door een
Nederlands
beeldend kunstenaar Ton Rozendaal. (3DstudioMax kost geloof ik rond de
10.000.- kost).
En er is veel meer voor grafische en beeldende doeleinden.

Juist binnen het onderwijs zou men met Linux een gebruikers-cultuur
kunnen opbouwen met uitzicht op veel meer
betaalbare en betrouwbaarder mogelijkheden.

Ik zette een Digitaal Lab op aan de Vrije Academie, gebaseerd op Linux
met win95/NT clients.
Door angst, misverstand en ongeduld heeft men zelfs niet willen kijken
naar
wat Linux te bieden heeft, men vond het al gauw te moeilijk en te
ingewikkeld.
Nou is het wel zo dat op deze academie vooral wat oudere deelnemers
komen
die wat meer moeite hebben met de IT-revolutie.
De deelnemers wilden werken met windows programma 3DStudioMax, hetgeen
de academie niet kon bekostigen,
want voor iedere PC dient een aparte licentie te worden gekocht.
Zelfs met onderwijskorting niet te betalen voor een school, 6 licenties
kosten al gauw Fl 30 tot 40.000.-.
Maar ook los van het geld is er een verschil in mentaliteit tussen de
Linux-wereld en de windowsmentaliteit.
De linux-architectuur dwingt tot kennis, terwijl de afgesloten structuur
van windows mensen letterlijk dom
houdt en uitsluitend op eindresultaat is gericht.
Juist binnen het onderwijs zou je dan wel weten wat je moet kiezen.

TERZIJDE
Bekijk mijn interactieve VR MUD MUSEUM.
Je kunt hem via de ActiveWorlds clientsoftware, die je gratis kunt
downloaden bij http://www.activeworlds.com, bekijken.
(de client is er jammergenoeg alleen nog voor win95/98/NT Mac via
conversie)
Doe install en ga via Teleport naar world "MUSEUM".
(Zit uitgebreide help bij). Deze wereld wordt door een Linux-server op
internet gezet.

Je vind er naast andere zaken aangaande beeldende kunst een informatie
gebouw TaR
"Technical Art Resources" met mijn verdere Linux bronnen.

met groet, martin sjardijn

http://www.xs4all.nl/~sjardijn--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.