Jo&Sanja on Sat, 30 Oct 1999 17:38:47 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: BORDERLINE.LAB


BORDERLINE LAB
een voorstel voor Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001

We selecteren 162 kandidaten uit 162 landen van buiten de Europese Unie die
graag in de Europese Unie zouden willen wonen en werken. Bij de selectie
zoeken we een balans tussen de "culturele verrijking" die zij in potentie in
zich bergen, en de onderdrukking en ellende waaraan zij in hun
respectievelijke samenlevingen bloot staan. De nadruk moet liggen op
culturele verrijking, niet op criteria ontleend aan vreemdelingenwetten of
vluchtelingenverdragen. Het gaat ook niet in de eerste plaats om een claim
op een asielstatus, maar om een uitgesproken verlangen tot verplaatsing,
verrijking, (gedaante)verandering, avontuur, overtuiging, vervreemding,
(zelf-)kritiek. Maar het moet ook niet beperkt blijven tot "freischwebende
Intelligenz". Een boer uit Bangladesh die door de genen-mafia aan de
bedelstaf is gebracht of een bootvluchteling uit Aceh moet ook mee kunnen
doen.

Ook selecteren we 162 burgers uit de Europese Unie, die zich op
uiteenlopende wijze bezighouden met vraagstukken van migratie,
vreemdelingenbeleid, beeldvorming, interculturaliteit, globalisering,
mensenrechten, kunst en cultuur, e.d. Hierbij streven we naar een zekere
representativiteit (van IND-ambtenaren tot kunstenaars, huisvrouwen,
jongeren, wetenschappers, migranten, e.d.)

162 omdat wethouder Herman Meier nooit nalaat te benadrukken dat Rotterdam
162 nationaliteit heeft.

Vervolgens creŽren we een multi-mediaal environment, bijvoorbeeld op een
boot, een werkeiland of een trein,  waar beide partijen met elkaar in de
slag gaan. In dit laboratorium moet een proces ontwikkeld worden waarin de
concrete inzet selectie is: wie mag blijven, wie moet eruit (inderdaad, a la
Big Brother). De selectie vindt op verschillende nivoís plaats. De
asielzoekers en de burgers proeven elkaars nieren, waarbij het draait om
empathie, respect en erkenning.
Bezoekers, observeerders, kijkers (eventueel aangestuurd door een panel van
onafhankelijke deskundigen) volgen het proces en kunnen commentaar geven,
stemmen voor mijn part.
Buiteneuropese kandidaten worden individueel beoordeeld of ze welkom zijn:
wat hebben zij bij te dragen aan verhalen, ervaring, aan uniciteit, aan
kritiek of ontregeling. Hoe onderzoeken zij hun eigen verlangen naar Europa,
hun eigen (droom-)beelden over het leven hier?
De Europeanen worden beoordeeld op de manier waarop zij de kandidaten
bejegenen, worden zij te licht bevonden, dan vallen ze uit de boot.
Bijvoorbeeld omdat ze te kwezelig zijn, en daarom kandidaten niet serieus
bevragen. Of omdat ze te hard en rechtlijnig zijn, waardoor ze niet open
staan voor het verhaal van de ander.

Het gaat erom een openbare (dus doorzichtige) procedure te ontwikkelen,
waarin alle aspecten van biografie en identiteit, van herkomstland en
globale context, van (voor)oordelen en vanzelfsprekendheden tot uitdrukking
en tot hun recht komen. Waarin beide partijen op voet van gelijkheid met
elkaar de confrontatie aangaan, in een angst-vrije, intimidatie-vrije
setting. De enige beperking is natuurlijk dat iedereen zich bloot geeft, aan
elkaar en aan het publiek. Enige sociaal-psychologische begeleiding zal er
wel bij moeten, maar het moet geen therapie worden. Het grote verschil met
Big Brother is natuurlijk dat het ergens over zal gaan, terwijl de impact
ervan  (minstens) even groot zal zijn.

Er moet een soort protocol, of constitutie worden ontworpen.
En de inzet moet reŽel zijn: kandidaten die mogen blijven, mogen ook echt
blijven, met een speciale Europese culturele status, een werkbeurs, een
inburgeringstraject, gezinsvorming, -vereniging, de hele mikmak.
De gebleken interesse van de IND kan wat dat betreft perspectief bieden.

Overigens kan rond het hele proces natuurlijk een heel scala van andere
zaken ontstaan. Dat maakt het alleen maar spannender. En tijdens een
eventueel te houden congres is er vast een mooi onderwerp: BORDERLINE LAB!

Groet van Jo van der SpekJo van der Spek
journalist  and
coordinator of RIKS
Reconstructing via Internet Kosov@ Society
www.an.org/riks/

tel +31.20.6718027 mob. 06.51039318 jo@xs4all.nl
H.Seghersstraat 46 1072 LZ Amsterdam
Jo van der Spek is a free lance journalist and
programmer of public debates on matters political and cultural
both in the national and international domain

"Better a complex identity than an identity complex"
>*>*>*>*>*>*>*>*>*>*>*>*>
mos ban luft, ban dashuri
(make love, not war)


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.